Ny bok om digitalisering av FHP biografer

Ny bok om digitalisering av FHP biografer
naroperankomtillbyn2
Ny bok om digitalisering av FHP biografer

Ny bok om digitalisering av FHP biografer

I början av 2000-talet började Folkets Hus och Parker digitalisera sina biografer. Det var en pionjärsatsning, tekniken var helt ny. Längst fram i utvecklingen gick en relativt liten aktör, vars syfte var att få landsortsbiograferna att blomstra igen.

Digitaliseringen kom att innebära så mycket mer. Sverige fick tillgång till ett nytt slags kulturutbud. Med »Live på bio« gick det att se sändningar från Metropolitanoperan i New York. Den digitala tekniken blev ett sätt att knyta människor närmare varandra, den gav upphov till nya möten, idéutbyte och folkbildning.

Journalisten Malin Krutmeijer tar oss med på en resa från Söråker i norr till Glasriket i Småland, via Heby i Uppland och Bio Roy i Göteborg. Vi får möta de människor som gjort detta möjligt. Men det är också en berättelse om svensk kultur- och filmpolitik. Kari Jantzens fotografier fördjupar bilden av hur folkrörelse och spjutspetsteknik vitaliserade varandra.

Egentligen är kanske  inte boktiteln helt  korrekt  eftersom största delen av boken handlar om den digitala utvecklingen i stort och i synnerhet om Folkets Hus och Parkers resa. Men å andra sidan hade det kanske inte blivit någon möjlighet att uppleva direktsänd opera och andra kulturupplevelser om inte den digitala utvecklingen hade blivit verklighet?

För mig som är intresserad av historia och särskilt kulturanalys är boken ändå intressant.  Genom olika intervjuer med ansvariga och ledande personer inom Folkets Hus-rörelsen framkommer viktiga konstateranden om just orsak och bakgrund till uppkomsten av Folkets Hus. Detta är ju särskilt viktigt i dag då många tycks ha glömt den historiska bakgrunden och antingen betraktar Folkets Hus som en gammal mossig rörelse eller någonting som bara finns där.

Det är ju dessutom alltid roligt att läsa om personer som jag känner och deras bakgrund och förhållande till operans värld.  Här tänker jag särskilt på Heby i Uppland där det går busslaster med operaintresserade personer från Uppsala, men också andra orter runtomkring.

Det är också både roligt och stimulerande att läsa om människors engagemang som volontärer i verksamheten särskilt då vad det gäller Söråker, men också Bio Rio i Göteborg. Där finns det t o m finns en kölista för volontärer som vill göra en insats i verksamheten.

Mindre roligt är det ju att läsa om SF – Bio: s agerande i olika sammanhang.  Särskilt tråkigt är det att läsa om deras agerande, som de gömmer bakom en mask av konkurrensfrihet. Det finns säkert ett annat och mer korrekt uttryck för deras agerande, som du säkert uppfattar när du har läst denna intressanta bok om biografernas digitalisering. Särskilt med tanke på arbetet inom  Folkets Hus och Parker (FHP).

Innehållet i boken väcker också tankar och funderingar och en av de viktigaste handlar om hur de s k nationalscenerna. Här tänker jag särskilt på hur Operan, skall kunna göras tillgängliga för människor som inte bor i kungliga huvudstadens närhet. Svaret på den frågan ligger i att Folkets Hus och Parker får i uppdrag att inte bara sända föreställningar från New York, London, Moskva och andra kulturstäder.  Det borde ju vara möjligt att sända en föreställning från varje produktion på Kungliga Operan och i förlängningen kanske  övriga svenska operahus kan  följa med.

Det är min bestämda uppfattning att operaintresset i olika delar av landet inte är särskilt nytt utan intresset har alltid funnits där.  Möjligheten att uppleva en operaföreställning i Heby, Glasriket eller Söråker har varit obefintliga fram till dess att den digitala tekniken gjorde dessa sändningar möjliga. Att möjligheten till en operaupplevelse på hemmaplan kan locka nya besökare till operans fantastiska värld är ju bara att se som en plusfaktor.

Jo, jag är medveten om att detta är förenade med kostnader, men om pengarna inte räcker till så får väl Kungliga operans ledning göra som alla andra  omfördela resurserna eller begära ett tilläggsanslag från kulturministeriet. Det finns ingen anledning att göra det svårare för sig än det är.

Det är sammanfattningsvis en  intressant och lättläst bok försedda med många intressanta bilder och en lämplig julklapp eller som present till den operaintresserade som har det mesta annat i cd- och bokväg.

Titel:  När operan kom till byn
Författare: Malin Krutmeijer
Förlag: Premiss Förlag
ISBN: 978- 91-86473-25-3
Utgiven: 2013-12

 

Related posts

Kommentera