Operavännerna vid Kungliga Operan i Stockholm

Operavännerna vid Kungliga Operan i Stockholm

Operavännerna vid Kungliga Operan i Stockholm

Nu har jag publicerat uppgifter om ännu en operaförening i min serie om operaföreningar som jag är medlem i.

Som operaintresserad är jag medlem i olika operaföreningar och jag har på Operalogg och Operalogg skrivit om två av dessa operaföreningar och nu fortsätter jag serien med Operavännerna vid Kungliga Operan i Stockholm:

OPERAVÄNNERNA VID KUNGLIGA OPERAN I STOCKHOLM

Du som är nyfiken nybörjare i operans värld eller vill veta mer om opera bör bli Opera Vän.

Du som redan är en vän av opera bör också bli OperaVän.

Som Opera Vän kan du:
• Läsa vår tidning OV-Revyn
• Köpa operabiljetter till reducerat pris
• Vara med på introduktioner till föreställningar
• Möta artister och andra personer verksamma i operans värld
• delta i särskilt arrangerade operaresor

Föreningen Opera Vännerna bildades 1980 som en fristående publikförening vid Kungliga Operan i Stockholm. Opera Vännerna är en ideell förening och dess mål är att öka medlemmarnas utbyte av sitt operaintresse och att skapa nya operaentusiaster.

OV-Revyn
Är namnet på OV:s medlemstidning som utkommer med 10 nummer per år och innehåller föreningsnyheter, information om arrangemang, reportage från medlemsträffar, intervjuer med artister och andra nyheter från operavärlden, repertoaröversikt m m. Operans kalendarium medföljer tidningen, liksom ibland andra erbjudanden. Sådana skickar vi även ut som snabbinformation via e-post till dem som anmält sin adress.

Medlemspris på Operans biljetter
Som medlem i OV får Du – enligt reglerna för spelåret 2010-2011 – på föreställningsdagen mot uppvisande av medlemskortet köpa biljett i Operans biljettkassa till medlemspris(ca 35 % lägre än ordinarie).

Arrangemang
Flera gånger per månad kan du vara med på våra medlemskvällar. Vi introducerar kommande föreställningar genom att kunniga föredragshållare går igenom bakgrund och handling, spelar musikexempel m m.

Möten där vi intervjuar aktuella sångare, regissörer, dirigenter m fl anordnas varje månad. Under senare år har t ex sångare som Katarina Karnéus, Susan Vegh, Fredrik Zetterström och Ragnar Ulfung gästat föreningen liksom Operahögskolans nye rektor Magnus Aspegren och dirigenten och professorn mm vid OHS Mark Tatlow.

Varje år i mitten av januari ordnar föreningen en årslunch där alla medlemmar kan delta och träffa gäster från Kungliga Operan, sångare och stipendiater. En gång om året ordnar vi en lagtävling i operakunskap, Operafrågan.

Gruppbesök
Vi arrangerar gruppbesök på Operan då vi tillsammans ser en operaföreställning. Ibland ordnar vi även besök på andra operaföreställningar i Stockholm. På så sätt får medlemmar glädjen av varandras sällskap och dessutom grupprabatt.

Resor
Vi ordnar resor inom och utom Sverige, såväl korta helgresor t ex till Göteborg och Karlstad som längre resor t ex till utländska sommarfestspel. Då försöker vi hinna med så många intressanta föreställningar som möjligt, och oftast håller OV:s representant introduktioner till de verk vi får se. På dagarna besöker vi kulturellt intressanta platser. I regel ordnar vi tre eller fyra resor per år.

Informationsdisk
OV har en egen informationsdisk i Operans entréhall. Före föreställningarna och i första pausen finns en representant från föreningen där. Du kan ställa frågor, få information om föreningens kommande arrangemang, köpa OV:s artiklar och lösa medlemskap direkt.

Opera Viva
OV har en egen kör, Opera Viva, som ger konserter några gånger per år. Om du är intresserad att delta bör du kontakta körens dirigent Elisabet Bränder, telefon 070-342 93 00.

OperaVännernas Stipendiefond
Fonden bidrar till operakonstens utveckling genom utvecklingsstipendier till personer som är eller kan komma att bli konstnärligt verksamma vid Kungliga Operan. Bidrag till
stipendiefonden kan ske till fondens PlusGirokonto, se nedan.

Medlemskap
Medlemskap i Opera Vännerna kan erhållas av enskild person och gäller kalenderår. Medlemsavgifter framgår nedan.

Medlemsavgifter för år 2011
Årsavgift 275 kr
Övriga familjemedlemmar med samma adress 125 kr
Ungdom t o m 30 år 150 kr

OperaVännema
OV:s kansli har telefontid måndag – torsdag kl. 10 till 12
Telefon- och faxnummer: 08-21 25 17
E postadress: E-post
OV:s hemsida: Operavännerna
Adress: Kvarnholmsvägen 56, 131 31 Nacka

PlusGirokonton:
Medlemsavgifter: 35 85 44-5
Arrangemang: 86 79 98-7
Stipendiefond: 37 25 15-7

Välkommen som medlem i OV!

Medlemskap i andra operaföreningar
Här kan du också bli medlem i Folkoperans Vänförening

Här finns mer information om GöteborgsOperans vänner

Här finns information om OVIS- operakonstens vänner i Skåne

Här kan du läsa mer om Malmö Operas Vänner
Du kan också bli medlem i Operahögskolans vänförening

Drottningholms slottsteaters vänner

Confidencens vänförening

Här får du reda mer om medlemskap i Opera på Skärets vänförening

Här finns information om Vadstena-akademiens vänförening

Related posts

Kommentera