Poppeas kröning opera av Claudio Monteverdi – synopsis

La clemenza di Tito at Metropolitan Opera - synopsis

Poppeas kröning opera av Claudio Monteverdi – synopsis

Kompositör och librettist

Musik: Claudio Monteverdi|Text: Giovanni Francesco Busenello

Libretto

Här kan du hämta librettot

Premiär

Uruppförande på Teatro de SS Giovanni e Paolo i Venedig år 1642 eller 1643.

Tid och plats: Rom under kejsar Neros tid 62 e.Kr.

I prologen strider strider dygdens, lyckans och kärlekens gudinnor om vem som har den största makten över människan.

Akt 1

Då Ottone vänder hem får han veta att hans älskade Poppea har blivit älskarinna åt kejsar Nero och att kejsaren ämnar förskjuta kejsarinnan Ottavia. Poppeas amma Arnalta försöker varna henne för Ottavias svartsjuka men Poppea är förvissad om att hon kommer att segra i detta spel. Neros lärare Seneca försöker övertala kejsaren att avstå från Poppea, men hon intalar Nero att Seneca är i maskopi med Ottavia. Seneca får order att ta sitt liv.

Akt 11

Seneca tar avsked av sina lärjungar och Nero triumferar, men Ottavia har övertalat Ottone att mörda Poppea fastän att han fortfarande älskar henne.Han lånar tjänsteflickan Drusillas mantel för att slippa obemärkt in till den sovande Poppea, men kärleksgudinnan väcker henne i tid så attentatet misslyckas.

Akt 111

Drusilla arresteras därför att hennes mantel har påträffats, och av kärlek till Ottone tar hon på sig skulden. Han erkänner emellertid för att rädda henne, och Nero landsförvisar dem båda.Samtidigt har han fått bevis för att Ottavia har konspirerat mot honom, så han kan förskjuta henne och äkta Poppea.

Roll Rösttyp
Fortuna sopran
Dygden sopran
Amor sopran
Poppea,romersk kurtisan sopran
Nero,kejsare sopran
Octavia,kejsarinna alt
Ottone,Poppeas tidigare älskare alt
Seneca,filosof bas
Drusilla.Octavius amma alt
Arnalta,Poppeas amma sopran
Luciano,hovpoet tenor
Minerva sopran
Merkurius bas
Venus sopran
En liktor bas
Liberto,frigiven slav tenor
En page sopran
En hovfröken sopran
Två soldater tenor

Sammanställt av Mogens H Andersson

Related posts

Kommentera