Trollflöjten på Confidencen andras recensioner

Trollflöjten på Confidencen andras recensioner
Trollflöjten på Confidencen andras recensioner – Papageno i Trollflöjten på Confidencen

 

Trollflöjten på Confidencen andras recensioner

Recensioner av Confidencens iscensättning av W A Mozart´s Trollflöjten

Det har varit premiär på Mozart´s sista verk sångspelet ”Trollflöjten” och detta sker i den speciella atmosfär som rokokoscenen på Ulriksdal svarar för.

När jag i våras gjorde den sedvanliga planeringen av sommarens operaföreställningar fanns inte denna föreställning med.  Den troliga anledningen är att Confidencens program inte var klart vid denna tidpunkt.

Jag fick dock en inbjudan via mina vänner på Facebook.  Denna inbjudan kom så sent att jag inte kunde planera in premiären som ägde rum den tjugonde juli. Sista föreställning ges den 28 augusti så än finns det en möjlighet att det blir ett besök på Confidencen även i år.

Under tiden publicerar jag istället de recensioner som jag har tagit del av på ”nätet”:

SvD:s recension

Gunilla Brodrejs recension

Vill du veta mer om föreställningen besök Confidencens hemsida

Related posts

Kommentera