Wagnersällskapet – Bayreuthstipendium 2013

Wagnersällskapet – Bayreuthstipendium 2013

Wagnersällskapet – Bayreuthstipendium 2013

Wagner-Sällskapet i Göteborg kommer att dela ut ett Bayreuth-stipendium 2013.

Avsikten är att ge unga lovande artister möjlighet att resa till Bayreuth och följa Wagnerfestspelen som inspiration för sin framtida gärning. Efter förra årets populära sångtävling i Göteborg tror vi på en repris. Därför bjuder vi in dig som är född 1978 eller senare och har Wagners musik på din repertoar att skicka in en ansökan till Wagner-Sällskapet i Göteborg. Om du blir kallad kommer det att arrangeras ett medlemsmöte med uppsjungning i Göteborg den 13 januari 2013. Den sökande förväntas sjunga något ur sin wagnerrepertoar och eventuellt ett fritt valt stycke.

Sällskapet kommer att prioritera sångare med västsvensk anknytning. För att kunna arrangera denna sångtävling under en dag kommer endast 6-8 sångare att erbjudas plats. I kommittén sitter bland annat Lise-Lotte Axelsson, operachef vid GöteborgsOperan, hovsångerskan och professorn i sång MariAnne Häggander, operasångaren och musikagenten Dietrich E Gross.

Stipendiet omfattar resa, logi och biljetter till ett antal föreställningar under festspelen i Bayreuth sommaren 2013. Dessutom arrangeras ett särskilt program för alla stipendiater.

Den skriftliga ansökan skall innehålla uppgifter om personliga data, utbildning, ev. scenisk erfarenhet, repertoar och annat som sökanden önskar åberopa. Vi vill att ni bifogar en CD med röstprov.

Vi vill få er ansökan senast den 1 december till Wagner-Sällskapet i Göteborg via post eller via e-post till Ansökan

Frågor om stipendiet kan ställas till Lennart Röök. E-post:Frågor

Göteborg 2012-10-02

Lennart Röök

Ordförande

Postadress

Wagner – Sä l l s ka p e t i Gö t e bo r g

c / o L Rö ö k

Sköllunga Östergård 1 0 5

444 94 Ucklum

Related posts

Kommentera