Agrippina 1709 synopsis

Agrippina 1709 synopsis på Metropolitan Opera

Agrippina (HWV 6) är en opera seria i tre akter av Georg Friedrich Händel med libretto av kardinalen Vincenzo Grimani. Den komponerades för karnevalen i Venedig 1710 och handlar om Agrippina d.y., moder till Nero. Librettot som anses vara ett av de bästa som Händel komponerade musik till är en ”antiheroisk satirisk komedi”,  full av aktuella politiska anspelningar. Några uttolkare menar att den speglar rivaliteten mellan Grimani och påven Clemens XI.

Agrippina 1709 synopsis

DEL 1

Agrippina, den romerske kejsar Claudius gemål, nås av ett rykte om att kejsaren har omkommit och försöker genast säkra tronen åt sin son från ett tidigare äktenskap, Nerone. Hon kallar till sig hovmännen Pallante och Narciso, som båda beundrar henne, och lovar dem var för sig sin gunst om de stöder Nerones utnämning till kejsare.

Hennes plan går om intet när Claudius tjänare Lesbo avslöjar att kejsarens liv har räddats av Ottone, härens befälhavare. När Ottone anländer till Rom meddelar han att Claudius har belönat hans tapperhet med att utse honom till sin tronföljare. I ett förtroligt samtal med Agrippina erkänner Ottone dock att han gärna avstår från tronen om han vinner den sköna Poppea (som kejsaren själv också åtrår).

Agrippina smider nu en ny plan för att säkra tronen åt Nerone. Hon intalar Poppea att Ottone har förrått sin älskade genom att erbjuda henne till Claudius i utbyte mot kejsarvärdigheten. Poppea blir rasande och låter sig övertalas att hämnas på Ottone. Hon ska övertyga Claudius om att Ottone i sitt högmod har befallt henne att avvisa kejsaren och gå tillbaka till honom. Då kommer Claudius säkerligen att bestraffa sin opålitlige gunstling. När Claudius anländer sätter den försmådda Poppea Agrippinas plan i verket.

Under tiden går det upp för Pallante och Narciso att Agrippina har lurat dem och de gör gemensam sak mot henne. Ottone anländer, full av förväntan inför de hedersbetygelser som han tror ska ösas över honom. Men när den kejserliga familjen kommer in beskyller Claudius honom för förräderi och alla vänder sig bort från honom.

DEL 2

Poppea börjar tvivla på Ottones skuld. När han närmar sig henne avslöjar hon vad Agrippina har påstått och Ottone bedyrar sin oskuld. Poppea inser att Agrippina har manipulerat henne för sina egna syften och svär att hämnas. Hon tänker ut en egen plan där hon utnyttjar både kejsaren och Nerone, som också åtrår henne.

Under tiden fortsätter Agrippina sina intriger för att göra Nerone till kejsare. Först befaller hon Pallante att mörda Ottone och Narciso. Sedan ber hon Narciso att mörda Ottone och Pallante. Slutligen berättar hon för Claudius att Ottone vill hämnas för att han berövats sin position som tronföljare. Hon råder kejsaren att eliminera Ottone en gång för alla genom att utnämna Nerone istället. En otålig Claudius går med på detta för att få saken överstökad så att han kan träffa Poppea.

Poppea sätter sin plan i verket. Hon gömmer Ottone i sitt gemak och ber honom att hålla sig lugn vad han än får höra. Nerone kommer in och vill älska med Poppea, men hon säger att Agrippina är på väg och övertalar också honom att gömma sig. Slutligen anländer Claudius, och Poppea klagar över att han egentligen inte älskar henne. Han påminner henne om allt han har gjort för henne, inklusive bestraffat Ottone.

Då hävdar Poppea att han har missförstått henne – det var Nerone, inte Ottone, som hade kränkt henne. Efter att ha gömt Claudius ropar Poppea på Nerone som vill fortsätta sina närmanden, men Claudius griper in och skickar iväg sin skamsne styvson. Poppea lyckas även få Claudius att ge sig av. Slutligen kommer Ottone fram från sitt gömställe och de båda bekänner sin kärlek för varandra.

Nerone berättar för Agrippina om sin nesa och ber henne skydda honom från Claudius vrede. Men nu har Pallante och Narciso fått nog av Agrippinas intriger och avslöjar hennes svek för kejsaren. När Claudius anklagar henne försvarar hon sig med att hon bara har handlat i Roms intresse och klandrar honom för hans opassande intresse för Poppea. Hon avslöjar att Ottone älskar Poppea och

Claudius lägger då skulden för sitt beteende på Nerone. Kejsaren befaller Nerone att gifta sig med Poppea och vill återinsätta Ottone som tronarvinge. Men när Ottone avsäger sig tronen för att själv få gifta sig med Poppea går kejsaren med på bytet och gör Nerone till arvinge. Agrippinas ambitioner för sonen har slutligen gått i uppfyllelse.

UPPHOVSPERSONER

Musik: G F Händel
Libretto: Vincenzo Grimani

Libretto

Mer att läsa