Akhnaten Metropolitan Opera synopsis 2019

Akhnaten Metropolitan Opera synopsis 2019 Foto: Richard Hubert Smith

Philips Glass opera kan upplevas på lördag direkt från Metropolitan Opera till biografer anslutna till Folkets Hus och Parker

Akhnaten Metropolitan Opera synopsis 2019

AKT I

Thebe. Det första året av Akhnatens regering.

Amenhotep III:s begravning

Operan börjar med farao Amenhotep III:s begravning. Vi ser honom både som lik och som ett andeväsen som reciterar en text ur De dödas bok. Under ceremonin avlägsnar man varsamt de inre organen och placerar dem i förvaringskärl medan kroppen lindas och balsameras. En helig ritual återger det stycke i De dödas bok där faraos hjärta vägs mot en fjäder – om hjärtat är lika lätt är Amenhoteps färd till dödsriket säkrad.

Akhnatens kröning

Amenhotep III:s son träder fram och kröningsceremonin inleds. Den nye faraon kläds i en helig skrud och de kronor som representerar Övre och Nedre Egypten placeras på hans hjässa som en symbol för hans allomfattande makt över riket. När kröningsceremonin är fullbordad stiger farao Amenhotep IV upp på ett podium för att göra sitt första uttalande.

Akhnaten framträder för folket

Farao förklarar för folket att han ämnar ersätta dyrkan av de gamla gudarna med tron på en enda gud: Aton, som manifesteras av solens lysande skiva. Följaktligen ändrar han sitt namn från Amenhotep, ”Amons ande”, till Akhnaten, ”Atons ande”. Solguden Aton hyllas av Akhnaten, hans gemål Nefertiti och hans mor änkedrottningen Tye medan solen går upp bakom dem.

AKT II

Thebe och Akhetaton. År 5 till 15.

Templet

Akhnaten and drottning Tye verkställer den omdaning han har utlovat, att ersätta den gamla religionen med tron på en enda gud. När farao träder in i templet finner han att prästerna fortfarande utför de gamla ritualerna. Han fördriver dem och stadfäster sin egen religion, tron på Aton.

Akhnaten och Nefertiti

Akhnaten och Nefertiti betygar varandra sin kärlek och Akhnaten avstår från det traditionella månggiftet.

Staden

Akhnaten grundar en ny huvudstad i öknen – Akhetaton, ”Atons horisont” – till den nya gudens ära.

 Hymn

Akhnaten besjunger sin gud i ensamhet. Hans vision av en ny religion och en ny samhällsordning tycks vara förverkligad.

AKT III

Akhetaton. År 17 och nutid.

Familjen

Akhnaten and Nefertiti isolerar sig alltmer från omvärlden tillsammans med sina sex döttrar. Men änkedrottningen Tye blir illa till mods när folkets missnöje med faraos vanstyre växer. Folk samlas utanför stadsmuren och rapporter om oroligheter kommer allt tätare.

Uppror och fall

Amons störtade prästerskap leder ett uppror och pöbeln bryter igenom palatsets portar. Akhnatens döttrar försöker fly men försvinner i folkmassan. Tye och Nefertiti skiljs också från Akhnaten, som slutligen dräps.

I ruinerna

Vi ser Akhnatens far sörja sin son. Alla spår av Akhnatens regim utplånas och den gamla religionen återupprättas. Akhnatens son Tutankhamon kröns till ny farao i Amons namn.

Slutligen ser vi hur en guide i nutid visar runt turister i ruinerna.

Epilog

Akhnatens, Nefertiti och änkedrottningens röster hörs en sista gång från det förflutna. I en drömsyn ser vi hur Akhnatens begravningståg förenar sig med faderns.

Detta synopsis återges med tillstånd från English National Opera.

UPPHOVSPERSONER

Musik: Philip Glass

Läs mer