Alban Berg österrikisk kompositör 1885-1935

Alban Bertg Alban Bertg

Berg, Alban, 1885-1935. Österrikisk kompositör. Berg som var elev och nära vän till Schönberg, skrev knappt ett tiotal verk utöver de många sånger han komponerade som helt ung.

Alban Berg österrikisk kompositör 1885-1935

Bland hans mogna arbeten finns dock två av 1900-talets viktigaste musikdramatiska verk, Wozzeck (1925) och Lulu(1935/1979). Wozzeck som bygger på Büchners pjäs blev trots politiska problem kring uruppförandet i Berlin genast erkänd som ett mästerverk och har vunnit en fast plats på repertoaren i alla större operahus.

Lulu bygger på en sammansmältning av Wedekinds Erdgeistoch Die Büchse der Pandora (Pandoras ask). Berg arbetade på partituret från 1928 till sin död 1935, då verket i stort sett var färdigt frånsett tredje akten, som dock förelåg i klaverutdrag, Instrumenteringen var också delvis färdig, men vid urpremiären i Zürich 1937 fick man nöja sig med de båda första akterna och de delar av den tredje, som ingick i Lulusviten.

Till sin död vägrade Bergs änka Helene att offentliggöra materialet till tredje akten, så den första fullständiga föreställningen kunde äga rum först 1979 i Paris efter det partitur som Friedrich Cerha hade utarbetat med ledning av Erwin Steins klaverutdrag och Bergs egna noteringar.

Hans operor, ett urval

Verk Svensk titel
Lulu  Lulu
Wozzeck  Wozzeck

 Mer att läsa