Alcina opera av Georg Friedrich Händel – synopsis

Die Meistersinger von Nürnberg at Royal Danish Opera - synopsis

Alcina opera av Georg Friedrich Händel – synopsis

Kompositör och librettist

Musik: Georg Friedrich Händel|Text: A. Marchi efter Ariostos Orlando furioso.

Libretto

Här kan du hämta librettot till Alcina på italienska eller ESPANOL

Premiär

Uruppförande: London, Covent Garden 16 april 1735. Svensk premiär: Stockholm, Operan 14 april 1959

FÖRHISTORIA

Ruggiero är förlovad med Bradamante,men har dragits in i den oemotståndliga Alcinas värld. Där finns också kärleksparet Morgana (Alcinas syster) och Oronte(Alcinas vaktchef). Alcina lockar till sig den ena mannen efter den andra, men så fort hon tröttnar förvandlar hon dem till odjur.Ruggiero har blivit förtrollad av henne och glömt Bradamante. Men Bradamante har bestämt sig för att vinna tillbaka Ruggiero och har just anlänt till Alcinas palats i sällskap med sin gamle lärare Melisso. För att lyckas med sin plan har hon förklätt sig till sin egen bror Ricciardo.

Akt I

Då Ricciardo/Bradamante och Melisso kommer, tas de emot av Morgana som omedelbart förälskar sig i “Ricciardo”.Morgana låter dem komma in i palatset, där Bradamante kväver sin vrede när hon ser Ruggiero i armarna på Alcina. Ruggiero blir närmast irriterad över, som han tror. Brädamantes brors närvaro och säger sig nu älska Alcina. Och Oronte är förargad över att Morgana vänt sin håg mot “Ricciardo”. För att hämnas lurar han i Ruggiero att Alcina glömt honom och nu älskar “Ricciardo”.När Ruggiero svartsjukt konfronterar Alcina med detta, ställer hon sig helt oförstående och gör allt för att övertyga honom om att hennes kärlek till honom består. Ruggiero och “Ricciardo” står nu som rivaler. “Ricciardo” är nära att röja sin rätta identitet för Ruggiero, men hindras av Melisso. Morgana kommer och varnar “Ricciardo” att Alcina tänker förvandla honom till ett odjur, för att övertyga Ruggiero om att han inte har anledning att vara svartsjuk. För att förhindra detta befaller Ricciardo Morgana att gå till Alcina och säga att han inte älskar henne.utan någon annan. Då Morgana frågar vem det är, svarar “Ricciardo” att det är henne han älskar. Morgana gläds över att hennes kärlek är besvarad.

Akt II

Medan Ruggiero längtar efter Alcina, söks han upp av Melisso, som tillfälligt har förvandlat sig till Ruggieros gamle mentor. Melisso skäller ut honom för att han bara ägnar sig åt njutning, har glömt sina plikter och sin fästmö. Han ger honom en ring som lyfter slöjan från Ruggieros ögon — plötsligt ser han omgivningen som den verkligen är.Nu minns han Bradamante och sin kärlek till henne. Samtidigt har Melisso återtagit sin ursprungliga gestalt och uppmanar honom att fortsätta spela förälskad i Alcina. Ruggiero ska begära att få gå ut på jakt för att kunna fly. “Ricciardo” kommer till Ruggiero, bryter förklädnaden och uppenbarar sitt sanna jag:fästmön Bradamante. Ruggiero fruktar dock att detta är ännu ett bländverk som Alcina skapat och Bradamante blir bedrövad. Lite senare står Alcina i begrepp att förvandla “Ricciardo” till ett odjur, men hindras av Morgana och även Ruggiero, som säger sig ha fått nog bevis på Alcinas kärlek. Morgana förklarar att det är henne själv som “Ricciirdo” älskar, inte Alcina.

Ruggiero ber Alcina om att få gå ut på jakt.Hon anar att något har hänt med honom,men ger sitt tillstånd. Då han givit sig av med Bradamante kommer genast Oronte och berättar att Ruggiero förbereder sin flykt tillsammans med alla de män som hon tidigare förvandlat. Alcina blir förtvivlad och hennes kärlek till Ruggiero visar sig vara mycket djupare och mer beständig än till de tidigare männen. Oronte hånar Morgana för att hennes älskade “Ricciardo” nu överger henne.men det vill hon inte tro på. Ruggiero har slutligen insett att det faktiskt är hans älskade Bradamante som står framför honom, och ber henne om förlåtelse. De förbereder sin flykt, men avslöjas av Morgana som inser att de två är älskande. Alcina å sin sida försöker samla sina magiska krafter, men till hennes bestörtning tycks de inte lyda.

Akt III

Morgana ber Oronte om förlåtelse och säger sig alltid ha älskat honom, men han gör sig svår och avvisande. Ändå erkänner han för sig själv att han fortfarande älskar henne.Ruggiero förklarar för Alcina att hans kärlek till henne slocknat och att han ska återvända till sin fästmö Bradamante. Alcina pendlar mellan hämndbegär och kärlek. Ruggiero stålsätter sig medan Bradamante gläds åt att Ruggiero har hittat tillbaka till henne. Alcina inser sorgset att hennes krafter sinat. I en sista konfrontation mellan de tre försöker Alcina både hota och locka Ruggiero att komma tillbaka till henne, men inget hjälper. Ruggiero vill även befria de män som Alcina förvandlat. I ett enda slag krossar han hennes makt, Alcina försvinner och alla gläds åt sin nyvunna frihet. Frågan är hur länge den består …

Roller och röstyper

RollRösttyp
Alcinasopran
Ruggieromezzosopran
Bradamantecontralto (alto)
Morganasopran
Melissobas
Orontetenor

Sammanställd av Mogens H Andersson

Related posts