Anders Walls Giresta stipendiater 1981-

Anders Walls Giresta stipendiater 1981-

Giresta kyrka är församlingskyrka i den församling där Anders Wall växte upp. Han finansierade för mer än tio år sedan renoveringen av kyrkan och ombesörjde att den utrustades med en ny orgel och andra musikinstrument. Allt sedan dess hålls regelbundna konserter i kyrkan och i dessa konserter medverkar ofta elever vid Operahögskolan och Musikhögskolan, vilka som ett led i sin utbildning får framträda inför en kvalificerad publik. Bland dessa väljs årligen två, någon gång tre, ut och erhåller stipendium att användas vid elevens fortsatta utbildning.

Anders Walls Giresta stipendiater 1981-

Stipendiebelopp: 2 x 100.000 kronor

Stipendiaterna står i bokstavsordning

Mer att läsa