Barberaren i Sevilla 1816 synopsis flera scener

Barberaren i Sevilla 1816 synopsis flera scener Barberaren i Sevilla på Det Kongelige Teater Gamle Scene - synopsis

Rossini fick i uppdrag att komponera två operor för karnevalen i Rom 1816. Den första, Torvaldo e Dorliska, framfördes den 26 december 1815 och samma dag lovade han i kontrakt att ha den andra färdig senast den 20 januari 1816. Tiden var knapp och Rossini försäkrade att det 600 sidor stora partituret till Barberaren i Sevilla skrevs på endast 19 dagar. Denna tidsbrist tvingade honom att låna melodier och till och med hela nummer från äldre verk. Han tog melodier från Haydns oratorium Årstiderna och han byggde Bertas aria på en rysk melodi, som han hört i Rom. En spansk air användes i scenen under Rosinas balkong vid första framförandet, men när detta inte gjorde tillräcklig effekt skrev Rossini den berömda cavatinan Ecco ridente il cielo. Han hade använt denna melodi i sin tidigare opera, Aureliano in Palmira, och den var ursprungligen hämtad från ett ännu äldre verk, Ciro in Babilonia.

Barberaren i Sevilla 1816 synopsis flera scener

DEN KONGELIGE OPERA
Det Kongelige Teaters gamle, hæderkronede opsætning af Barbe’en i Sevilla har stået på repertoiret igennem mange år. Men nu skal en ny generation af sangere overtage en del af rollerne, mens de ”gamle” sangere rykker en generation op i roller. Hvordan skal det dog gå? Hvad kan de nye ikke finde på, og kan de gamle lade være med at blande sig? De finder den gamle regi-bog, hvor historien står opremset:

”Grev Almaviva er incognito rejst til Sevilla for at bejle til en smuk ung pige. Rosina, men hendes formynder Doktor Bartolo planlægger selv at gifte sig med hende. Greven får hjælp af den allestedsnærværende lokale barber Figaro, som har en nebengegeschæft som formidler af kædighedsbreve, og forklæder sig som en fattig student, Lindoro.

Figaro fortæller Rosina, at Lindoro er vild med hende, og hun gengælder helt hans følelser. Der må arrangeres et stævnemøde,men Doktor Bartolo er mistænksom. Hans rådgiver, musiklæreren og præsten Basilio, foreslår, at man spreder en ond bagtalese om Almaviva. Almaviva dukker op, forklædt som fuld soldat og kræver indlogering hos Bartolo. I forvirringen som opstår får han givet Rosina et kærlighedsbrev, men er tæt på at blive arresteret og må flygte igen.

Senere kommer han tilbage, forklædt som vikar for Basilio,som han påstår er syg. Han skal undervise Rosina, og planen går som smurt, indtil den rigtige Basilio dukker op, intet anende at han ”er syg”. De får ham dog med kontante argumenter overbevist om, at han virkelig er syg, men Bartolo opdager planen og smider dem på porten. Han fortaeller Rosina, at Lindoro kun er ude på att forföre hende for at give hende videre till Grev Almaviva.

Samme nat dukker Greven og Figaro op for at bortføre Rosina,men hun beskylder dem for at ville give hende til Grev Almaviva.Greven afslører, hvem han er, og alt vender sig til det gode.Greven og Rosina skynder sig at gifte sig, og da Bartolo kommer til, er det for sent for ham at standse dem!”

Barberaren i Sevilla synopsis

Barberaren i Sevilla på Det Kongelige Teater Gamle Scene – synopsis


GÖTEBORGSOPERAN
AKT 1
Greve Almaviva har blivit förälskad i Rosina, myndling till Doktor Bartolo. Han sjunger en serenad utanför hennes hus med hjälp av Fiorello och hans kumpaner.

Barberaren Figaro dyker upp,han och greven känner varandra sedan tidigare och greven ber om hjälp för att få Rosina. För säkerhetsskull vill greve Almaviva uppvakta henne under pseudonym – Lindoro.

Rosina har i sin tur blivit lika förälskad i den hon tror vara Lindoro.

Doktor Bartolo vaktar sin myndling som en hök; han ämnar själv gifta sig med henne och söker stöd hos intrigmakaren Don Basilio, Rosinas sånglärare. Don Basilio kan berätta att Greve Almaviva finns i staden, men föreslår att denne ska smutskastas med hjälp av illvilliga rykten.

Figaro avslöjar Bartolos bröllopsplaner för Rosina och föreslår att hon ska skriva ett brev till Lindoro.

Doktor Bartolo är misstänksam, hans svartsjuka gör honom rasande.

Greve Almaviva/Lindoro dyker upp förklädd till berusad soldat och kräver inkvartering men Doktor Bartolo bevisar att han är befriad från att ta emot soldater. Rosina känner igen sin Lindoro. Don Basilio vill ge sånglektion. Figaro kommer för att ge stöd. Bartolos huskors Berta är allmänt nyfiken. Kalabalik utbryter. Stadens vaktstyrka dyker upp. Allt blir kaos.
AKT 11
Greve Almaviva återvänder till Doktor Bartolos hus, förklädd till sånglärare Don Alonso. Han berättar att Don Basilio är sjuk.

För att övertyga den misstänksamme Doktor Bartolo visar han det brev han själv tidigare fått av Rosina. Han säger sig ha hittat brevet hos den förhatlige Almaviva. Bartolo uppskattar att få en ny bundsförvant.

Rosina och Lindoro ( alias Don Alonso – alias Greve Almaviva ) har sånglektion och gör upp flyktplaner medan Figaro rakar Bartolo. Don Basilio uppenbarar sig, men låter sig övertalas om att han är sjuk.

Bartolo får ett vredesutbrott när han inser att Don Alonso är förklädd och kör honom på porten. Han visar brevet för Rosina, som blir förkrossad över Lindoros svek.

Den frusterade Berta funderar över kärlek och ålderdom.

Figaro och greven kommer för att enlevera Rosina. Hon inser att Lindoro och Greve Almaviva är samme person.

Don Basilio har skaffat en notarie för att viga Rosina och Bartolo. Han tvingas att acceptera att brudgummen i stället blir Greve Almaviva. Doktor Bartolo ställs inför fullbordat faktum.

Barberaren i Sevilla


KUNGLIGA OPERAN
Greve Almaviva har efter sitt playboyleverne funnit den sanna kärleken – Rosina. De har setts en enda gång, aldrig talat med varandra – men det var “kärlek vid första ögonkastet”. Almaviva har sen dess gjort upprepade försök att komma i kontakt med Rosina vilket inte lyckats därför att hon hålls fången av doktor Bartolo, hennes förmyndare, som själv är lidelsefullt intresserad av henne.
AKT I
Bild 1. En gata i Sevilla. Tidig morgon.
Trots Almavivas många serenader utanför Bartolos hus ger Rosina inget tecken ifrån sig. Han är färdig att ge upp när Figaro – grevens f d betjänt som nu öppnat eget som “hela Sevillas faktotum” kommer honom till hjälp.

Bild 2. Framför Bartolos hus.

Rosina visar sig på balkongen. För att vara säker på att bli älskad för sin egen skull presenterar sig Almaviva i en serenad som den fattige studenten Lindoro.

Efter att ha lovats en rejäl betaling ställer Figaro sig till Almavivas förfogande och gör upp en plan hur de älskande ska kunna träffas.
Bild 3. 1 Bartolos läkarmottagning.Förmiddag.
Motsättningarna mellan doktor Batolo och Rosina har stegrats till öppen kamp. Doktorn, assisterad av sin vän Basilio, är beredd att med ^våld tvinga Rosina att gifta sig med honom.

Rosina ser Lindoro som sin befriare och är fast besluten att ge sig till honom.
Bild 4. Väntrummet.
Figaros plan sätts i verket: Almaviva, som berusad soldat, försöker få inkvartering i doktorns hus. Det lyckas inte, varpå Almaviva ger sin aggression mot Bartolo så starka utryck att Figaro måste ingripa för att hindra greven för att bli för våldsam. Polisen, som från gatan hört bråket stormar in för att arrestera hemfridstöraren men det räcker med att Almaviva avslöjar sin grevetitel för polisbefälet för att inte bli arresterad.
AKT 2
Bild 1. Bartolos salong. Kväll.
Efter misslyckandet som soldat gör Almaviva ett nytt försök att få konkakt med Rosina, nu i egenskap av inställsam musiklärare. Han vinner Bartolos förtroende och får tillåtelse att undervisa Rosina.

Bartolo lämnar dem dock inte på tu man hand vilket gör det nödvändigt för Figaro att åter träda in handlingen. Han lyckas stjäla balkongnyckeln från doktorn och ser ti11 att Almaviva får tillfälle att fråga Rosina om hon vill fly med honom vid midnatt.

Bartolo avslöjar den falske musikläraren, men innan dess har Rosina i smyg hunnit ge greven sitt ja. Bartolo får vetskap om den planeade rymningen – låter hämta en notarie för att genast göra Rosina till sin hustru och därigenom en gång för alla göra slut på alla rivalers anspråk på henne.
Bild 2. Ute på gatan.
Medan doktorn hämtar polisen som kall arrestera inkräktaren tar sig Almaviva in genom balkongdörren.

Bild 3. Rosinas rum.

Almaviva avslöjar sin rätta identitet för Rosina.

När Bartolo återvänder är Rosinas och Almavivas äktenskapskonakt undertecknat – med vittnen och allt.

Figaros plan har lyckats!

Hur det gick sedan? Se “Figaros bröllop”!

Barberaren i Sevilla Kungliga Operan 2012

Barber in Seville at Royal Opera in Stockholm – synopsis


MALMÖ OPERA
AKT I
Det är gryning. På ett torg i Sevilla har Fiorello, greve Almavivas tjänare, ordnat en grupp spelmän och ber dem att vara försiktiga och tysta. Greven kommer och kontrollerar att allt är förberett: han har tänkt ordna en musikalisk uppvaktning för en vacker flicka han mött i Madrid. Störtförälskad har han följt efter flickan till Sevilla. Så här långt har uppvaktningen varit utan framgång. Eftersom flickan bor hos doktor Bartolo måste hon ju vara hans dotter.

Greven sjunger sin morgonhyllning till den sköna. Men föremålet för uppvaktningen syns inte till. Besviken skickar greven iväg spelmännen och sin tjänare Fiorello. Själv stannar han kvar på torget i hopp om att få en skymt av sin älskade.

På avstånd hörs plötsligt sång. Någon kommer! Det är barberaren Figaro!

Greven och Figaro känner varandra sedan tidigare men greven förklarar att han vill vara inkognito i Sevilla. Sedan berättar han för Figaro varför han är i stan. Eftersom Figaro hjälper till med allt möjligt inne hos Doktor Bartolo vet han att berätta: flickan är inte Doktor Bartolos dotter utan hans skyddsling.

Medan de står och talar dyker Rosina upp på sin balkong. Hon vill se om hennes uppvaktande kavaljer väntar på torget som han brukar. Idag skall hon skicka honom ett kärleksbrev. Då hörs Doktor Bartolos gnälliga röst: vad är det för en lapp Rosina håller i handen? Rosina svarar att det är orden till den senaste sången, som är så populär. Sedan låtsas hon tappa den. När den misstänksamme doktorn rusar ner för att få tag i lappen får greven fatt i den. När doktor Bartolo inte hittar lappen blir han rasande och kommenderar Rosina att gå in i huset.

På Figaros uppmaning läser greven Rosinas brev. I det förklarar hon att han ska avslöja vem han är så fort de blir ensamma. Hon är beredd att göra sig fri från sin tyranniske väktare.

Figaro berättar att den gnällige, gamle Doktor Bartolo tänker gifta sig med sin unga skyddsling för att komma över hennes pengar. Just då kommer Doktor Bartolo ut ur huset: hans bröllop ska stånda redan till kvällen!

Figaro ser till att greven utnyttjar situationen och förklarar Rosina sin kärlek. Greven gör så i en sång där han kallar sig Lindoro. Han låtsas vara en fattig student. Greven vill nämligen inte att Rosina ska ta honom för hans rikedomar och titlar. Rosina ska just till att svara när hon måste avbryta sin sång och drar sig undan från fönstret.

Greven blir utom sig och lovar att Figaro ska få en rejäl belöning om han hjälper honom. Tanken på belöningen får Figaro att börja lägga upp planer på hur de unga älskande ska få träffa varandra. Först föreslår han att greven ska klä ut sig till officer och säga att han har blivit inkvarterad hos Doktor Bartolo. Om han låtsas han är full är risken att han väcker gubbens misstankar nog inte så stora.

Grevens betjänt Fiorello har stått två timmar på sin post och väntat på sin husbonde som glömt honom.

Inne i Doktor Bartolos hus har Rosina skrivit ett kärleksbrev till sin Lindoro. Men vem ska ge honom brevet? Som sänd från himlen dyker Figaro upp och erbjuder sin hjälp. Men allt förstörs av att Doktor Bartolo dyker upp. Figaro måste gömma sig. Don Basilio, kompanjon till Doktor Bartolo och Rosinas musiklärare dyker plötsligt upp i huset och berättar att greve Almaviva kommit till Sevilla. Eftersom Doktor Bartolo vet att greven är kär i Rosina planerar han att skynda på sitt eget bröllop med henne. Don Basilio förklarar att han har ett osvikligt vapen mot greven: baktaleriet.

De båda gubbarna drar sig undan för att klara upp formaliteterna inför bröllopet. Figaro har hört gubbarnas planer och berättar allt för Rosina.Han föreslår Rosina att hon ska skriva ett brev till sin älskade. Men det har hon redan gjort. Figaro lämnar huset med Rosinas brev.

Doktorn grälar på Rosina. Han förstår nog vad Rosina håller på med.Slutar hon inte med detta ska han stänga in henne. Rosina lämnar berörd rummet. Plötsligt knackar det på dörren och greven kommer in utklädd till officer. Han låtsas han är full och kräver inkvartering hos Doktor Bartolo. Denne vägrar. Ett stort bråk utbryter under vilket greven lyckas ge Rosina en lapp. Doktor Bartolo misstänker något och blir rasände. När han sen kräver att få se lappen visar Rosina honom en tvätträkning. Figaro meddelar att bråket har fått stans invånare att skockas utanför huset.

Stadens vakt kommer in och ska häkta greven. Denne avslöjar i tystheten han är. Allmänt tumult utbryter.
AKT II
Greven kommer till doktor Bartolos hus utklädd till musikläraren Don Alonnso. Han ska vikariera för Rosinas ordinarie musiklärare Don Basilio. Han säger att han har snappat upp ett brev från greve Almaviva ti11 Rosina. Nu vill han lämna det till Doktor Bartolo. Denne kallar på Rosina. Hon känner genast igen sin Lindoro. Medan hon sjunger ett rondo passar hon på att tyst ge uttryck för vad hon verkligen känner.Greven berömmer Rosinas röst, men Doktor Bartolo förstår sig inte på den nya tidens musik.

Figaro envisas med att vilja raka Doktor Bartolo. När han får nycklarna till handduksförrådet kommer han över nycklarna till Rosinas balkong.

Plötsligt dyker den riktige musikläraren, Don Basilio, upp. Med tur och pengar lyckas greven få iväg honom. Medan Figaro rakar Doktor Bartolo meddelar greven Rosina att han tänker enlevera henne.

Men Doktor Bartolo har hört… Han skickar efter sin vän Don Basilio.De båda gubbarna lägger ihop ett och annat och förstår att “Don Alonso” inte är en vanlig bedragare utan greven i egen hög person. Här gäller det att smida medan järnet är varmt. Notarien skickas efter för att förbereda äktenskapet mellan Doktor Bartolo och Rosina. Doktor Bartolo förtalar Figaro och greven inför Rosina som känner sig lurad.

Man kallar på polis för att sätta fast Figaro och greven som tjuvar. I skydd av ett oväder tar sig Figaro och greven upp på Rosinas balkong.När Rosina skäller ut dem avslöjar greven vem han egendigen är. Allt tycks vara i hamn när Figaro hör några komma.

In kommer Don Basilio och notarien. Figaro och greven tvingar notarien att upprätta ett äktenskapskontrakt mellan Rosina och greven. När Doktor Bartolo kommer med polisen är vigseln redan över.

Allt slutar med en bröllopsmåltid! Kärleken har övervunnit allt!

DEN NY OPERA
AKT I
Rosina er skøn. Blot ved at se hende på afstand, er den fornemme greve blevet forelsket, men hvordan skal han vinde hendes hjerte? Han vil ikke afsløre sin rigdom, for han vil ikke have, at hun tager ham for pengenes skyld.

Figaro, den kække og snarrådige barber i Sevilla overtaler så greven til at synge en kærlighedssang til Rosina, hvori han behændigt undgår at nævne sit rigtige navn. Det virker. Rosina falder for greven, og så er den opera vel forbi?

Nej, så let går det ikke.

Rosina bor nemlig hos sin formynder, den gamle, gnavne doktor Bartolo, som selv har tænkt sig at gifte sig med Rosina. Derfor holder han hende på det nærmeste som fange i huset, og holder nidkært alle andre mænd ude af huset. Kun Barberen Figaro og husets musiklærer Don Basilio har adgang.

Heldigvis synes Figaro, at Rosina og greven skal have hinanden, så han har snart en plan klar. Først får han greven til at klæde sig ud som en soldat. der har ret til at indkvartere sig i Bartolos hus. Det går ikke alt for godt. Hverken Doktor Bartolo eller husholdersken Berta bryder sig nemlig om en fremmed soldat i huset.
AKT II
Greven ankommer – denne gang klædt ud som musiklærer – og påstår, at han er vikar for Don Basilio, der ligger syg hjemme i sin seng. Den del af planen fungerer fint – lige indtil Basilio pludselig dukker op uden mindste tegn på sygdom.

Trods de mange forhindringer lykkes det Figaro at stjæle nøglen til husets balkon, så greven og Rosina kan flygte ad den vej senere samme aften. Inden de når så langt, lykkes det dog Bartolo for en stund at spille greven og Rosina ud mod hinanden. Først da greven har afsløret sin sande identitet og vist Rosina sin oprigtighed, går det hele op, og de to unge elskende kan endelig få hinanden.

Barberen i Sevilla synopsis Den Ny Opera 2014

DEN JYSKE OPERA
1. AKT
Udenfor Bartolos residens
Grev Almaviva har forelsket sig i en ukendt skønhed, Rosina, ved et tilfældigt møde i Madrid og er fulgt efter hende til Sevilla. Idet han ønsker at vinde hendes kærlighed uden at hun kender til grevetitel eller rigdom, synger han i skikkelse af den fattige student Lindoro serenader til hende.

Rosinas værge Bartolo har mistanke om grevens forklædning og hensigter, men det lykkes Rosina at overdrage et brev til “Lindoro”, inden Bartolo når at forhindre det.

Tilfældigvis møder Almaviva en tidligere tjener, Figaro, som nu er bosat i Sevilla og kendt som byens mest populære barbere. En klækkelig betaling sikrer Figaros engagement i Almavivas plan om at vinde Rosinas hjerte og narre hendes værge, Bartolo: Figaro foreslår, at greven klæder sig ud som en fordrukken soldat og kræver indkvartering i Bartolos hus.
Indenfor i Bartolos residens
Rosina har skrevet endnu et kærlighedsbrev til “Lindoro”, som hun håber, Figaro vil aflevere til ham. Bartolo, som har i sinde at gifte sig med sin myndling for at få hendes medgift, er fortsat mistænksom og bliver endnu mere urolig, da den ondskabsfulde musiklærer,

Basilio, overbringer ham nyheden om, at Almaviva befinder sig i Sevilla. Basilio lover at miskreditere Almaviva med falske beskyldninger imod ham. De to trækker sig tilbage for at planlægge brylluppet, men Figaro har overhørt deres samtale.

En blækplet på Rosinas finger vækker mistanke hos Bartolo om en forbindelse mellem de to unge elskende, og hendes improviserede bortforklaring overbeviser ham ikke om hendes uskyld. I samme øjeblik afbryder Almaviva, forklædt som fuld soldat, deres samtale og forlanger indkvartering, men Bartolo, som ikke gennemskuer forklædningen, svarer igen med et officielt dokument om dispensation, og grevens plan mislykkes.

“Soldaten” giver Rosina et brev som svar på hendes, men Bartolo ser dette og kræver at se brevet. Rosina afleverer i stedet en vaskeseddel, og igen bliver Bartolo narret. Den lokale ordensmagt ankommer, tiltrukket af larmen fra optøjerne og klar til at anholde greven på Bartolos opfordring.Almaviva er derfor tvunget til at afsløre sin identitet for en af betjentene, som dog ved hjælp af betaling övertales til at lade ham flygte.
2. AKT
Indenfor i Bartolos residens
En fremmed ankommer, introducerer sig som Don Alonso og påstår at være sendt på den sygdomsramte Basilios anmodning for at varetage Rosinas sangundervisning på hans vegne. Bartolo er mistænksom, og greven – for ham er det – ser sig nødsaget til at forsikre ham om sine reelle intentioner.

Han viser (stadig i skikkelse af Don Alonso) Bartolo Rosinas brev og foreslår, at de sammen bilder hende ind, at den umoralske greve har givet brevet til en af sine andre elskerinden. Bartolo er beroliget, og musikundervisningen begynder.

Figaro ankommer for at barbere Bartolo. Bartolo, som ikke tør lade Figaro og Rosina alene, sender barberen i et ærende og giver ham dermed mulighed for at stjæle nøglen til Rosinas værelse fra Bartolos nøglebundt.

Da Basilio dukker uventet op, mens han forventes at ligge syg med skarlagensfeber, er gode råd dyre, men også hos Basilio kan man købe sig til loyalitet. Imidlertid overhører Bartolo grevens forklaring til Rosina om brugen af brevet og gennemskuer grevens forklædning.

Bartolo overbeviser Rosina om, at hendes kærlighedsbrev til “Lindoro” er blevet misbrugt til at gøre hende til grin, og at “Don Alonso” (som hun stadig tror er Lindoro) og Figaro har forrådt hendes kærlighed og er hyret af grev Almaviva til at forføre hende.

Hun afslører de planer, hun har lagt med Lindoro og Figaro, overgiver sig til ægteskabet med Bartolo og trækker sig tilbage til den aflåste del af huset, hvor hun afventer notaren, som skal vie hende og Bartolo.

Figaro og greven låser sig ind i Rosinas værelse med den stjålne nøgle. Selvom Rosina er bedraget og vred, overtales hun til at løbe væk med greven, så snart hun erfarer, at han og “Lindoro” er en og samme person. Desværre er stigen som skulle føre dem i friheden, blevet fjernet, og i samme öjeblik hörer de notarien og Basilio ankomme.

En guldring fra greven (og truslen om en kugle) overbeviser Basilio om, at han bør lade de to elskende gifte sig med det samme – og præcis da ankommer Bartolo og ordensmagten. Almaviva afslører sin sande identitet, Bartolo erkender sine fejlslagne forsøg på at forpurre giftermålet, og da greven tilbyder Bartolo et beløb som nøje svarer til Rosinas medgift, fjernes forhindringerne for alles fremtidige lykke.

Barberen i Sevilla Den Jyske Opera synopsis 2011
METROPOLITAN OPERA
Akt I
Platsen är Sevillla i Spanien. Greve Almaviva kommer förklädd till doktor Bartolos hus för att sjunga serenader för jungfru Rosina, som hålls inspärrad i huset. Almaviva dröjer sig sedan kvar på gatan och inväntar dagsljuset. Till torget kommer då barberaren Figaro, som väl känner till skvallret i staden. Han berättar att Rosina inte är doktor Bartolos dotter utan hans myndling, och att den gode doktorn själv har för avsikt att gifta sig med henne. Figaro funderar ut en plan för hur greven ska få träffa flickan och ber honom skaffa en förklädnad. Almaviva blir eld och lågor över planen och lovar Figaro en riklig belöning om den lyckas.

Under tiden tänker Rosina på mannen med den härliga sångrösten, som hon känner som den fattige studenten Lindoro. Hon beslutar sig för att använda sin kvinnliga list för att få träffa honom. Doktor Bartolo kommer in med Rosinas musiklärare Don Basilio, som varnar doktorn för att Rosinas beundrare, greve Almaviva, har varit synlig i Sevilla. Bartolo beslutar sig för att gifta sig med Rosina så snart som möjligt.

Don Basilio föreslår att doktorn börjar sprida falska rykten om greven. Figaro har dock tjuvlyssnat på komplotten och varskor Rosina. Han lovar också att överräcka ett brev från henne till Lindoro. Bartolo misstänker att Rosina försöker smuggla ut ett brev, men hon överlistar honom lätt och elegant. Doktorn ogillar hennes uppstudsighet och varnar henne.

Almaviva dyker upp, förklädd till en berusad soldat, och smyger diskret åt Rosina ett brev. Doktorn protesterar högljutt mot intrånget och hävdar att han har dispens från tvånget att inkvartera soldater. Figaro kommer då till huset i spetsen för en nyfiken folksamling. Stadsvakten störtar in och griper den druckne soldaten, men de släpper honom lika fort när han diskret avslöjar sin rätta identitet för kaptenen. Alla utom Figaro står som förstummade.
Akt II
Doktor Bartolo misstänker att soldaten var en av grevens spioner. Greven kommer än en gång till doktorns hus, den här gången förklädd till “Don Alonso”, Don Basilios assistent. Han hävdar att Basilio har blivit sjuk och skickat honom som ersättare. “Don Alonso” berättar för Bartolo att han bor på samma värdshus som Almaviva och att han har hittat ett brev skrivet av Rosina.

Den unge musikläraren erbjuder sig att lura i Rosina att Lindoro bara raggar upp oskyldiga flickor åt sin herre Almaviva. Detta lugnar doktorn och han går med på att låta “Don Alonso” ge Rosina en sånglektion. Han börjar med att låta Rosina sjunga en aria. Och när Bartolo har somnat kan de unga tu ägna sig åt varandra.

Figaro kommer för att ge Bartolo en rakning och lyckas då sno åt sig nyckeln till balkongdörrarna. När Don Basilio plötsligt dyker upp, frisk som en nötkärna, får han en muta av Almaviva, Rosina och Figaro för att låtsas ha scharlakansfeber. Mycket underligt, tycker Don Basilio, men han blir glad för pengarna. Medan doktorn blir rakad gör Almaviva och Rosina upp planer om att rymma redan samma natt. Doktorn råkar höra mumlet om “förklädnader” och blir rasande när han inser att han blivit lurad – igen.

När han har kört ut alla fäller hushållerskan Berta bitska kommentarer om alla galenskaper hon har bevittnat i huset. Bartolo skickar Don Basilio att hämta en notarie som kan viga honom och Rosina senare samma kväll. Sedan visar han Rosina brevet som hon skrivit till Lindoro och säger att “studenten” bara lurar henne.

Hon går med på att gifta sig med doktorn och berättar om flyktplanen. Dagen går och en storm drar förbi. På kvällen klättrar Figaro och greven över muren till Bartolos egendom. Först är Rosina rasande, men hon mjuknar när Almaviva berättar sanningen och avslöjar sin rätta identitet.

Don Basilio kommer då in med notarien. Under pistolhot går han med på att ta emot ännu en muta och bevittna Rosinas och Almavivas vigsel. När doktorn stormar in med stadsvakten är det redan för sent – Almvaviva berättar hur det ligger till och Bartolo erkänner sig besegrad. Figaro, Rosina och greven firar.

WERMLAND OPERA
Del 1 i TRILOGIN: Barberaren i Sevilla av Gioacchino Rossini

Den unge adelsmannen Greve Almaviva har blivit kär i Rosina, en vacker flicka från förorten. Men Rosina hålls inlåst av hennes förmyndare Bartolo och dennes hushållerska Berta. Genom att låtsas vara en student vid namn ”Lindoro” försöker Greven befria Rosina från hennes kvävande hem.
AKT 1
Fiorello, Grevens tjänare, samlar ihop några musikanter för Greven vill spela en serenad under Rosinas fönster. När allt går överstyr inser Greven att han behöver en medhjälpare som är mycket mer ”streetsmart” än Fiorello.
Figaro anmäler sig. Som barberare känner han till allas hemligheter. Greven får nu reda på att Bartolo inte bara är förmyndare för Rosina utan också kär i henne.

När Bartolo lämnar huset för att förbereda sitt giftermål med Rosina håller tiden på att rinna ut. Men Figaro och Greven smider en finurlig plan; med hjälp av Figaro ska Greven komma in i huset förklädd till soldat. Fiorello blir avspisad.

Inne i Bartolos hus längtar Rosina efter sin hemlige älskare “Lindoro”. Bartolo återvänder. Han har fått reda på att Greven vill föra bort Rosina. Hans vän, musikläraren Basilio, instruerar honom om hur han ska vinna över Greven; ”om du vill tillintetgöra någon ska du sprida dåliga rykten om honom!”

Figaro berättar för Rosina om hennes älskares plan att ta sig in i huset. Men lyckan varar inte länge. Bartolo blir mer och mer misstänksam; Rosina ska aldrig få lämna huset igen. Dessutom blir Figaros och grevens plan en gigantisk flopp då en grupp riktiga soldater dyker upp.
AKT 2
Greven gör ett nytt försök att komma in i Bartolos hus. Den här gången är han förklädd till en musiker vid namn ”Don Alonso”. Han säger till Bartolo att han är vikarie för den sjuke musikläraren Basilio. Greven lyckas komma nära Rosina under en fingerad musiklektion och Figaro som också är där, kan samtidigt stjäla nyckeln till Bartolos hus medan han rakar honom. Allt avslöjas dock när den helt friske Basilio dyker upp. Bartolo kastar rasande ut ”Don Alonso” och Figaro ur huset.

Även Berta, den trogna hushållerskan, är desperat. Vem kommer någonsin att älska henne?

Bartolo följer Basilios råd: han sprider dåliga rykten och säger till Rosina att hennes älskare är otrogen mot henne. Rosina är otröstlig. Greven och Figaro återvänder till huset. Mitt under ett kraftigt åskväder lyckas de bryta sig in i huset via balkongen. För första gången visar Rosinas älskare upp sin sanna identitet; han är Greve Almaviva och han vill att Rosina ska bli hans Grevinna.

Deras gräl kan lösas. Varken Basilio, som nu bytt sida med hjälp av mutor, eller Bartolo, som kommer för sent, kan hindra paret från att växla ringar. Bartolo verkar besegrad. Den triumferande Greven för Rosina till sitt slott.

Barberaren i Sevilla - Trilogin Wermland Opera 2014

Trilogin på Wermland Opera


SKÅNSKA OPERAN
AKT I
Vi är på en liten teater i en mellanstor stad, någonstans… Filmstjärnan Almaviva smyger in och sjunger utanför Rosinas loge men får ingen respons. Lyckligtvis dyker teaterns sminkör Figaro upp och förklarar sig villig att hjälpa den notoriske förföraren som faktiskt verkar kär Problemet är att Rosina bevakas av sin manager Bartolo, som själv tänker gifta sig med henne.

Rosina tittar ut från logen med ett brev som hon lyckas ge till Almaviva innan Bartolo hinner ta det. Bartolo lämnar teatern för några ärenden och innan Almaviva i sin tur lämnar teatern berättar han för Rosina att han heter Lindoro och att det enda han äger är sin kärlek till henne. Rosina har skrivit ett brev till Lindoro som hon ber Figaro att överlämna.

Då Bartolo kommer tillbaka gömmer sig Figaro och får höra hur Bartolo inviger Basilio i sina planer på att gifta sig med snarast. Efter ett förslag av Figaro dyker Almaviva upp utklädd till berusad militär och begär inkvartering. Bartolo har ett dokument som befriar honom och teatern från inkvarteringsskyldigheten men det bryr sig inte den alltmer bråkiga militären om.

Till slut är det sådant liv att polisen kommer till platsen och avser att gripa Almaviva. Den bråkiga stämningen leder dock till att polisen beslutar att föra alla till häktet, men efter några ord med honom går Almaviva fri, medan de andra leds iväg.
AKT 2
Nu när den första förklädnaden misslyckats försöker Almaviva komma nära Rosina som inhoppare för sångpedagogen Basilio, som påstås vara sjuk. Bartolo är skeptisk, men då “sångläraren” säger sig känna Almaviva och vara villig att förtala honom inför Rosina, låter Bartolo tillkalla Rosina. Hon känner genast igen Lindoro och förklarar sig villig att ta lektioner.

Figaro kommer för att raka Bartolo, men avbryts när Basilio plötsligt dyker upp. Han får till sin förvåning höra att han är sjuk, och till slut känner han sig sjuk och vacklar hem, vilket en bunt sedlar från Almaviva hjälpt till med …

Bartolo avlyssnar samtalet mellan Rosina och hennes sånglärare och uppsnappar ordet “förklädnad”, varpå han avslöjar Almaviva som i all hast måste ta till flykten med Figaro. Bartolo sänder bud efter Basilio, som förmodar att den falske sångläraren var ditsänd av den beryktade Almaviva.

Bartolo beslutar att genast gifta sig med Rosina, men får inte tag i notarien. Istället kallar han in Rosina och visar upp hennes eget brev till Lindoro som den falske sångläraren har gett honom som tecken på att han kände Almaviva. Rosina blir förkrossad och tror att Lindoro har förrått henne och hon går förtvivlad med på att gifta sig med Bartolo.

På natten tar Almaviva och Figaro sig in på teatern, för att “röva bort” Rosina från Bartolo (som de bestämde när Almaviva var utklädd sångpedagog), men Rosina vill inte veta av Lindoro eftersom hon tror att han bara ska hjälpa Almaviva att lägga henne till samlingen av förförda kvinnor.

Då han avslöjar att han själv är Almaviva blir hon lycklig och så fort Basilio kommer med notarien, som har med sig ett äktenskapskontrakt, skyndar de sig att skriva under Basiolo mutas att vara vittne tillsammans med Figaro. Då Bartolo stiger in med polisen i sällskap, finns inget annat att göra än att resignera och se sig besegrad.

Barberaren i Sevilla med Skånska Operan 2013

Barberaren i Sevilla – sommaropera


SMÅLANDSOPERAN
Barberaren i Sevilla finns som många andra operor av olika kompositörer, men Paisiello´s version, som för övrigt är aktuell med sin Nina i Vadstena är i dag helt bortglömd och efter Rossini´s version är det nog inte många som tänker på Paisiello. Rossini´s version hör annars till alla tiders fiasko, men efter omarbetning räknas den numera till de stående repertoaroperorna, vilken spreds sig som en löpeld världen över.

SmålandsOperans version ser lite annorlunda ut än vanligt, vilket naturligtvis beror på SmålandsOperans resurser, men deras version är en av de bästa och roligaste uppsättningarna som jag kan minnas!

Sångarna är samtliga väl kända för mig även om  Björn Elmgrens sångliga förmåga lämnar något i övrigt att önska för Bartolos parti.Detta kompenserar han med en eminent skådespelartradition där han i varje scen tar vara på operans komiska detaljer. Dessutom lyckas han väl med att få publiken på gott humör genom att låtsas att han har precis samma fördomar om operans värld, som många andra, som aldrig har suttit i en salong har. Det ger partiet en extra värde, vilket också tydligt framgick av publikreaktionerna vid premiären i går kväll.

I det obefintliga orkesterdiket, sitter en väl kompetent dam-septett alltså bestående av endast kvinnliga musiker och de tillhör definitivt en av föreställningens absoluta höjdpunkter! Stor och framträdande känsla för den rossinska musiken.

Det är trångt och besvärligt att ta sig till sin plats i salongen i den tidigare masugnen på Huseby bruk, men det är värd all ansträngning och det hindrar ingen att komma, även om är beroende av kryckor för att ta sig fram. För framtiden hoppas jag att det kommer att finnas andra möjligheter att uppleva Smålandsoperans föreställningar.

Det känns också ytterst befriande att det konstnärliga teamet har bestämt att handlingen ligger kvar i Sevilla och att ingen tidsresa tillämpas. Det visar ju att det trots allt går att göra en uppsättning förlagd i kompositörens tänkta tid utan att för den sakens skull tumma på upplevelsen eller uttrycket att dagens föreställningar måste upplevas med relevans och framförallt inte upplevas som mossiga och omoderna.

Till den fina upplevelsen bidrar också att sångarna är klädda i tidsenliga kläder eller vad jag upplever som aktuella på barberarens tid.

Till föreställningens absoluta höjdpunkter hör de vokala insatserna och även om jag utöver vissa randanmärkningar så lyckas alla sångarna med mycket väl.

Lindoro eller egentligen den kärlekskranke greve Almaviva började lite svagt i konturerna, men det tog sig allt eftersom föreställningen fortsatte och som helhet blev det bra och det kommer säkert att bli bättre när premiärnervositeten har släppt. Berta sjöngs av Åsa Elmgren och här blev jag positivt överraskad av hennes insats i detta korta men nödvändiga parti.

Bäst på plan är utan tvekan huvudpersonen själv dvs Figaro som sjöngs och gestaltas ypperligt av Pär Fürst Nilsén och Rosina som gestaltades mycket bra av Ida Ränzlöv och det blir alldeles säkert stort av henne på några års sikt. Utmärkta prestationer levererades också av den skånske basbarytonisten Per – Anders Hedlund, som utöver en utmärkt stämma inte saknade sceniska talanger.

Föreställningen ges t o m 7.8 och det är en operaupplevelse som jag kan rekommendera. Läs mer om SmålandsOperan här

När du har upplevt SmålandsOperans föreställning vill du kanske ha en inspelning av just Barberaren i Sevilla? Du kan köpa den via denna länk samtidigt som du bidrar till att Operalogg kan fortsätta att blogga om sina operaupplevelser, Sverige runt.


UPPHOVSPERSONER
Musik: Gioacchino Rossini|Text: Cesare Sterbini.
LIBRETTO

PREMIÄR
Premiär på Teatro Argentina i Rom den 20 februari 1816. Sett föreställningen: 10.4.2003 Den Kongelige Opera Köpenhamn
MER ATT LÄSA

Operalogg