Barberaren Sevilla på Kungliga Operan – synopsis

Barberaren Sevilla på Kungliga Operan - synopsis

Barberaren Sevilla på Kungliga Operan – synopsis

Kompositör och librettist

Musik: Gioacchino Rossini|Text: Cesare Sterbini

Libretto

 

Premiär

Premiär på Teatro Argentina i Rom den 20 februari 1816.Sett föreställningen fredagen den 22 januari 2010 på Kungliga Operan

Greve Almaviva har efter sitt playboyleverne funnit den sanna kärleken – Rosina. De har setts en enda gång, aldrig talat med varandra – men det var “kärlek vid första ögonkastet”. Almaviva har sen dess gjort upprepade försök att komma i kontakt med Rosina vilket inte lyckats därför att hon hålls fången av doktor Bartolo, hennes förmyndare, som själv är lidelsefullt intresserad av henne.

AKT l

Bild 1. En gata i Sevilla. Tidig morgon.

Trots Almavivas många serenader utanför Bartolos hus ger Rosina inget tecken ifrån sig. Han är färdig att ge upp när Figaro – grevens f d betjänt som nu öppnat eget som “hela Sevillas faktotum” kommer honom till hjälp.

Bild 2. Framför Bartolos hus.

Rosina visar sig på balkongen. För att vara säker på att bli älskad för sin egen skull presenterar sig Almaviva i en serenad som den fattige studenten Lindoro.

Efter att ha lovats en rejäl betaling ställer Figaro sig till Almavivas förfogande och gör upp en plan hur de älskande ska kunna träffas.

Bild 3. 1 Bartolos läkarmottagning.Förmiddag.

Motsättningarna mellan doktor Batolo och Rosina har stegrats till öppen kamp. Doktorn, assisterad av sin vän Basilio, är beredd att med ^våld tvinga Rosina att gifta sig med honom.

Rosina ser Lindoro som sin befriare och är fast besluten att ge sig till honom.

Bild 4. Väntrummet.

Figaros plan sätts i verket: Almaviva, som berusad soldat, försöker få inkvartering i doktorns hus. Det lyckas inte, varpå Almaviva ger sin aggression mot Bartolo så starka utryck att Figaro måste ingripa för att hindra greven för att bli för våldsam. Polisen, som från gatan hört bråket stormar in för att arrestera hemfridstöraren men det räcker med att Almaviva avslöjar sin grevetitel för polisbefälet för att inte bli arresterad.

AKT 2

Bild 1. Bartolos salong. Kväll.

Efter misslyckandet som soldat gör Almaviva ett nytt försök att få konkakt med Rosina, nu i egenskap av inställsam musiklärare. Han vinner Bartolos förtroende och får tillåtelse att undervisa Rosina.

Bartolo lämnar dem dock inte på tu man hand vilket gör det nödvändigt för Figaro att åter träda in handlingen. Han lyckas stjäla balkongnyckeln från doktorn och ser ti11 att Almaviva får tillfälle att fråga Rosina om hon vill fly med honom vid midnatt.

Bartolo avslöjar den falske musikläraren, men innan dess har Rosina i smyg hunnit ge greven sitt ja. Bartolo får vetskap om den planeade rymningen – låter hämta en notarie för att genast göra Rosina till sin hustru och därigenom en gång för alla göra slut på alla rivalers anspråk på henne.

Bild 2. Ute på gatan.

Medan doktorn hämtar polisen som kall arrestera inkräktaren tar sig Almaviva in genom balkongdörren.

Bild 3. Rosinas rum.

Almaviva avslöjar sin rätta identitet för Rosina.

När Bartolo återvänder är Rosinas och Almavivas äktenskapskonakt undertecknat – med vittnen och allt.

Figaros plan har lyckats!

Hur det gick sedan? Se “Figaros bröllop”!

Läs mer på Wikipedia

Related posts