Beatrice di Tenda SödertäljeOperan – synopsis

Ämnet för operans handling valdes av Bellini i samförstånd med sångerskan Giuditta Pasta (de hade sett baletten i Milano), trots librettistens invändningar och trots de uppenbara likheterna med Donizettis opera Anna Bolena. Efter mycken tankemöda visade det sig vara omöjligt att fullfölja operan i tid för premiären och Beatrices slutaria lånades från Bellinis Bianca e Fernando (1826). Romanis avsky för texten och hans bitterhet mot Bellini gjorde att han i det slutliga librettot införde en taktlös ursäkt för textens ofärdighet. Detta blev slutet för deras mångåriga samarbete. Trots att handlingen stämde med tidens smal blev operan först ingen succé men framfördes ändå i flera år på alla Italiens operascener. Efter att ha legat ospelad i bortemot 100 år togs den upp igen 1959 i Palermo och blev sedan ett fast inslag på Joan Sutherlands repertoar.

Akt I

Vi befinner oss på norditalienska slottet i Binasco. I vimlet ser vi Filippo Visconti, hertigen av Milano. Han har gift sig till makt och rikedom genom Beatrice di Tenda, änkan efter den vördade fältherren Fancino Cane.

Filippo har tröttnat på sin hustru Beatrice och fantiserar istället om den unga hovdamen Agnese vars sång om kärlek som hörs på avstånd fyller honom med lust och längtan.

Men Agnese sjunger om Orombello, trubadur och herre av Orombello. Hennes hjärta bankar av nervositet då hon nyligen sänt  honom ett brev där hon avslöjar sina känslor för honom.

När Orombello förvirrad gör entré ber hon honom stanna. Hon att talar om kärlek och får honom erkänna att även han älskar. När hon  hon frågar honom om brevet tror han att hon känner till breven han  i hemlighet har sänt till Beatrice. Inte ont anande visar han Agnese  det senaste han skrivit.

När Agnese förstår att Orombello inte talar om henne  utan älskar Beatrice krossas hennes hjärta och hon fylls istället av hat och hämndlystnad.

Filippo har kommit över brev som Orombello skrivit till Beatrice och ser nu sin chans att bli av med  sin hustru. Han söker upp henne och beskyller henne för att undvika honom. De grälar och hon i sin tur frågar om han inte älskar henne längre. Han håller då fram breven som bevisar hennes otrohet och svek och frågar bestört hur hon vågar tala om kärlek.

Beatrice nekar. Hon sjunger  till sin älskade avlidne exmake och och gråter i förtvivlan över att alla har övergivit henne.

Orombello som följt efter henne och hört vad hon sagt säger  att han alltid kommer att finnas för henne. Han bedyrar sin kärlek men hon avvisar honom och ber honom gå. När Orombello knäböjer framför henne överraskas de av Filippo och Agnese som anklagar  dem för att ha en relation. Filippo är rasande och ser till att de båda hamnar i arrest i väntan på dom.

 

Akt II

I domstolen berättar Filippo om det fruktansvärda svek hans hustru  Beatrice utsatt honom för.

Beatrice förs in och hon bedyrar än en gång sin oskuld. Oromhello som varit under tortyr och inte klarat smärtorna har påstått att det är sant att han har haft en relation med Beatrice.

Även han förs nu in i rättssalen. Efter att ha möt Beatrices blick tar han tillbaka sina ord.

Trots hot om mer tortyr vittnar han om Beatrices oskuld. Både Filippo och Agnese blir berörda och känner ånger. Filippo tänker upphäva domen, men ändrar sig när han hör att soldater som är lojala med Beatrice är på väg. Han skriver under domen som fastslår att Beatrices och Orombellos ska avrättas.

Beatrice och Orombello förlåter Agnese och de förs sedan till schavotten

Upphovspersoner

Musik: Vincenzo Bellini|Libretto: Felice Romani