Bedrich Smetana tjeckisk kompositör 1824-84

Bedrich Smetana visade tidigt stor talang som pianist och måste redan som barn tjäna pengar på att spela dansmusik. Hans första kompositioner var mycket riktigt pianostycken och 1844-47 var han pianolärare hos greve Thun . 1848 öppnade han en egen musikskola som han ledde fram till 1856, måste slå igen av ekonomiska skäl. I stället reste han till Göteborg där han blev lärare vid det nyinrättade konservatoriet och dirigent för Harmoniska sällskapet. Efter flera säsonger i Sverige, där han en tid övervägde att slå sig ned för gott, fick han höra att en nationell tjeckisk opera skulle upprättas i Prag, och 1861 reste han tillbaka dit.

Bedrich Smetana

Till dess hade Smetana haft tyska som sitt språk men börjat lära sig tjeckiska, eftersom han förstod vilken stor betydelse det skulle ha för hans karriär som skapare av nationella operor. Han vände sig till författaren Karel Sabina, som skrev libretton till Smetanas första opera Brandenburgarna i Böhmen. Den skickade han in till en tävling om nationella operor. Premiären 1863, som Smetana själv dirigerade, hälsades med entusiasm och Smetana vann. Tre år senare uruppfördes den första versionen av Brudköpet, som på grund av krigshot inte blev någon stor succé, men efter flera revideringar gjorde den slutgiltiga versionen stor lycka 1870.

Dessa premiärer hade ägt rum på Provisoriska teatern där Smetana var dirigent från 1866, men med premiären på hans nästa opera Dalibor (1868) firades grundandet av Nationalteatern. Trots det nationella ämnet beskylldes Smetana emellertid för att imitera Wagner, och operan blev ingen succé.

även för sin nästa opera valde Smetana ett patriotiskt ämne, ty Libuse var avsedd för Frans Josefs kröning i Prag, men eftersom ceremonin aldrig blev av lades operan åt sidan för senare bruk. I stället började han med den komiska De två änkorna, som dock avbröts av ett ännu större projekt, de sex symfoniska dikterna, Mitt fosterland.

Från början skrevs De två änkorna som ett sångspel med talad dialog, men efter premiären 1874 omarbetade Smetana den till en traditionell opera med recitativ. I denna form uppfördes den 1878. Nu hade Smetanas hörsel blivit mycket nedsatt, och då han skrev sin sjätte opera, Kyssen (1876) som skulle bli hans mest populära efter Brudköpet, hade han blivit totalt döv. Detta påverkade också hans nästa opera, den komiska Hemligheten (1868), som han fruktade inte skulle bli tillräckligt glad på grund av hans egen sinnesstämning, men den blev en succé.

1881 stod den nya Nya Nationalteatern färdig och kunde invigas med Smetanas festspel Libuse som hade väntat i nio år på detta evenemang. Redan tre år efter brann teatern, men vid återinvigningen uppfördes Libuse igen. Den har blivit en tjeckisk nationalopera.

Nu var Smetanas sjukdom så framskriden att han hade svårt att komponera, men på tre år lyckades han ändå skriva en sista opera, Djävulens mur, som dock blev en besvikelse vid premiären på Tjeckiska teatern 1882.

ändå planerade Smetana ytterligare en opera, denna gång på Shakespeare Trettondagsafton, men han var så sjuk att han blev inlagd på ett mentalsjukhus där han dog innan han hann förverkliga sina operaplaner.

Hans operor, ett urval

Kyssen

Verk Svensk titel Premiär
Prodana novesta Brudköpet
Hubicka  Kyssen

läs mer / Read more

 

swish