Bergen norsk stad med operahus

Bergen norsk stad med operahus

Bergen är Norges näst största stad med 235 046 invånare i tätorten av kommunens totalt 271 862. Regionen har 387 112 invånare och är alltjämt stadd i tillväxt.

Bergen

Turistinformation

Länk till operascener

Länk till operahuset

OPERA BERGEN ble etablert i 1981 med formål å arbeide for etablering av kunstarten opera og musikkdramatikk i Bergen, og er en sammenslutning av profesjonelle operakunstnere utdannet innenfor ulike kunstområder tilhørende operafaget; sang, teknikk, regi, scenografi, instruksjon, lysdesign, direksjon og produksjonsledelse.

Om Opera Bergen

Opera Bergen har produsert over 80 operaer innen ulike sjangere og av ulikt format i vår region, og har tatt i bruk tradisjonelle spillesteder som Grieghallen og Den Nationale Scene, og mer utradisjonelle som Arenum, Logen Teater, Håkonshallen og Johanneskirken. O B har i sin virksomhetstid stått for en rekke førstegangs fremføringer av sentrale verk fra den klassiske operalitteraturen, og også hatt Norges-, Skandinavia- og Europapremierer på vår egen tids musikkdramatikk. I tillegg har OB gjestet Egypt, Israel, Eritrea og Kina, samt turnert på Vestlandet flere ganger. O B har i 13 år produsert utendørs sommeropera, noe som har bidratt til å etablere Bergenhus Festning som en viktig utendørs arena for akustisk opera og musikkdramatikk. O B har høstet en rekke rosende omtaler av sine produksjoner i internasjonal fagpresse.

OPERA BERGEN sitt formål:
• OPERA BERGEN er en ideell og selvstendig organisasjon
• Opera Bergen har som formål å fremføre musikkdramatiske verk, egenproduserte eller i samarbeid med allerede eksisterende kulturinstitusjoner og produksjonsgrupper lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
• Opera Bergen arbeider for at regional egenproduksjon av musikkdramatikk skal sikres en forutsigbarhet og permanente rammebetingelser, som gir levekår for frilansere innenfor det musikkdramatiske feltet.
• Opera Bergen står fritt til å samarbeide med enkeltpersoner, lag, grupper, organisasjoner og kulturinstitusjoner i Bergen, nasjonalt og internasjonalt.
• Opera Bergen har ikke økonomisk formål.

Opera Bergen har gjennom 29 år produsert opera og musikkdramatikk, og ved det stadig utviklet produksjonskompetanse, operafaglig nettverksbygging og regionalt og internasjonalt samarbeid. Egenproduksjon gir grunnlag for at kunstnere, kunsthåndverkere, sangere, musikere og andre får anledning til å utøve i kombinasjon med annet kunst- og kulturarbeid i regionen (kirkemusikk, frivillig musikkliv, kulturskoler, kor, korps, teater, dans etc.). Dette ressursgrunnlaget er den nødvendige kulturelle kapitalen regionen har og trenger videre for regional egenproduksjon av musikkdramatikk.

Kort historikk:

1981 – 1997 Som uavhengig og fri scenisk produsent la Opera Bergen grunnlaget for regional egenproduksjon av opera i Bergen, og var i denne perioden den produserende operaen i vår region med mer enn 40 egenproduksjoner, foruten konserter og turneer.

1997 – 2007 Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune oppretta i 1997 stiftelsen Vest Norges Opera som regionsopera på Vestlandet. Opera Bergen hadde i denne perioden – i samsvar med politiske vedtak – årlige avtaler med VNO om å produsere for regionsoperaen. I disse ti årene produserte Opera Bergen ytterligere 43 operaer for VNO, og forpliktet seg samtidig på å ikke produsere i konkurranse med regionsoperaen.

2008 – Opprettelsen og etableringen av Den Nye Opera som regionsopera på Vestlandet har ført til at regional profesjonell egenproduksjon av opera er blitt kraftig redusert, og Opera Bergens kompetanse på feltet er ikke blitt ivaretatt gjennom den nye operasatsingen på Vestlandet. Opera Bergen er fra 2008 på nytt en uavhengig og fri scenisk gruppe med formål om å ivareta og videreutvikle den regionale kompetansen på scenisk musikkdramatikk.

OPERA BERGEN

Festspelen i Bergen

Related posts