Billy Budd – synopsis och libretto på GöteborgsOperan

Billy Budd premiär på GöteborgsOperan Clive Bayley (John Claggart), Edward Fairfax Vere (Mathias Zachriassen), Peter Mattei (Billy Budd) - foto: Mats Bäcker

I operans centrum står kampen mellan godheten och ondskan, som förkroppsligas av Billy Budd och Claggart. Men den egentliga huvudpersonen är kapten Vere, som själv varken är ädel eller illasinnad. Han är utlämnad åt känslornas vågor och blir därmed ett verktyg för såväl godheten som ondskan. Det är bara hans senkomna eftertänksamhet som leder honom in på besinningens och sinnesfridens väg.

Prolog

Kapten Edward Fairfax Vere har blivit en gammal man. Han tänker tillbaka pa sin tid som kapten på tid som kapten på krigsfartyget Indomitable, en sommar under Englands krig mot Frankrike.

Akt I

Första scenen

På Indomitable är besättningen sysselsatt med de dagliga rutinerna, pådrivna av rop från de överordnade. När en novis halkar och råkar knuffa till furiren döms han till piskstraff.

Fartygets rekryteringstrupp kommer tillbaka med tre nykomlingar som har plockats upp på handelsfartyget Rights-of-Man. Dessa presenteras för ordningsbefälet John Claggart. Bara en av dem visar sig vara duglig och villig att bli marinsoldat: Billy Budd. Till manskapets besvikelse kommer det fram att han stammar.Billy, som är glad över att ha blivit försteman, tar avsked från sitt gamla liv på Rights-of-Man.Men hans avsked missuppfattas och han misstänks tänks för att sympatisera med de mänskliga rättigheterna och därmed de franska revolutionsidéerna, som England bekämpar. Claggart,som ansvarar för polisiära frågor, bestämmer sig för att hålla ett öga på Billy Budd. Han ger en av sina underordnade, Squeak, i uppdrag att spionera och provocera fram bevis mot den misstänkte.

Novisen har fått sitt piskstraff och kan knappt stå på benen längre. Billy Budd känner medlidande med honom. De båda erfarna männen Donald och Dansker (“dansken”), varnar honom för Claggart och säger att straff kan drabba även oskyldiga. För kapten Vere,som alla kallar för “Starry Vere” (Stjärnprydde Vere), hyser de största aktning. Billy säger till och med att han ar beredd att offra livet för sin kapten.

Andra scenen

Kapten Vere läser Plutarchos på sitt rum. Han bjuder två officerare att stiga in. De uttrycker sin oro över att inflytandet från det revolutionära Frankrike ska leda till att männen gör myteri. Billy Budd är den de misstänker mest av alla. Vere intygar att han tror att Billy är en bra karl och betonar att det bästa skyddet mot uppror är ett nöjt manskap. Konfrontationen med fransmännen är nära förestående.

Tredje scenen

Männen sjunger och njuter av kvällen. När Billy kommer på Squeak med att genomsöka lans ägodelar hamnar de i slagsmål. Claggart sätter stopp för bråket, låter föra bort Squeak och ger Billy beröm. Men så snart Claggart är ensam svär han att tillintetgöra Billy, och med honom den godhet som hotar hans världsbild. Han tvingar novisen att muta och övertala Billy att göra uppror, för att kunna sätta dit honom. Billy vaknar av en mardröm och till en början genomskådar han inte novisens mutförsök. Chockad börjar han stamma, novisen springer därifrån. Dansker har väckts av palavern. Han varnar Billy för Claggarts illvillighet, men möter ingen förståelse. Billy är övertygad om att alla tycker om honom, och drömmer om att bli befordrad.

Akt II

Första scenen

Claggart meddelar Vere att det finns en upprorsmakare bland mannarna. Deras samtal avbryts av underrättelsen om ett förestående slag. Det blir dimmigt och striden måste avblåsas. Till följd av Claggarts anklagelser mot Billy kräver kaptenen en konfrontation mellan de båda männen. Han tror att den utpekade, Billy Budd, är oskyldig.

Andra scenen

Claggart upprepar sina anklagelser. Billy börjar stamma igen, kan inte forsvara sig, och utdelar sedan ett dödligt knytnävsslag mot Claggart. Trots att kapten Vere fortfarande tror på Billys oskuld ser han sig tvungen att följa lagen. Han överlåter åt sina officerare att döma över Billys handling. De beslutar om dödsstraff. Vere måste förmedla budskapet.

Tredje scenen

Billy förbereder sig på det som komma skall.Dansker kommer med en sista måltid åt honnom. Han bekräftar att Billy har manskapets stöd och att de vill rädda honom. Men Billy har accepterat sitt öde. Han förlåter Vere och uppmanar männen att fortsätta lyda kaptenens order.

Fjärde scenen

Billy Budds avrättning är nära förestående. Alla har samlats för att beskåda honom. Han välsignar Vere innan han dör. Tumult utbryter bland männen och de måste hållas isär. Vere står orörlig.

Epilog

Många långa år senare tanker Edward Fairfax Vere fortfarande tillbaka på Billy Budd. Han hade kunnat rädda en öppen, godhjartad och fredsälskande man. Han inser att han får leva med sina skuldkänslor resten av sitt liv.

Upphovspersoner

Musik:Benjamin Britten|Libretto: E.M.Forster och Eric Crozier efter en berättelse av Herman Melville|

Libretto