Birgit Nilsson – sällskapet – bli medlem

Birgit Nilsson – sällskapet – bli medlem
Birgit Nilsson-sällskapet

Birgit Nilsson – sällskapet – bli medlem

Intresserad av Birgit Nilsson? Bli medlem  Birgit Nilsson-sällskapet

Vänföreningen Birgit Nilsson Sällskapet

Vänföreningen Birgit Nilsson Sällskapet vill bevara minnet av en av den moderna operahistoriens största och mest beundrade operastämmor och bidra till att Birgit Nilssons unika sångargärning hålls levande. Birgit Nilsson Sällskapet verkar även för att bringa ytterligare kunskap om hennes insatser för operasångens utveckling.

Birgit Nilsson Sällskapet bildades i samband med invigningen av Birgit Nilsson Museum i Svenstad 23 maj 2010. Initiativet kom från Bengt Hall, Malmö Operas teaterchef och ordförande i Birgit Nilssons stipendiefond samt Ingemar Olander, ordförande i OVIS (Operakonstens Vänner i Skåne).

Birgit Nilsson Sällskapet hade sitt senaste årsmöte den 14 mars 2015 på Malmö Opera. Styrelsen presenterade då sin verksamhetsberättelse för 2014 med resultat- och balansrapport per 2014-12-31.

Sittande styrelse, revisorer och valberedning omvaldes. Mycket glädjande! Styrelsen arbetar så väl tillsammans och har mycket trevligt på våra – ofta långa – sammanträden. Det är många evenemang som skall planeras. Samarbetet med Birgit Nilsson Museum är ovärderligt!

Vår styrelseordförande, operasångerskan Gitta-Maria Sjöberg, omvaldes på två år. Liksom vår vice ordförande Claes Remminger. Se en förteckning över hela styrelsen här.

Styrelsen ser fram emot att skapa ett välfyllt och intressant år för alla medlemmar! Av protokollet från årsmötet den 14 mars framgår många kommande evenemang, som vi berättade om för närvarande medlemmar.

Vänföreningen har som mål att verka för att minnet av Birgit Nilsson och det konstnärliga uttryck hon förmedlade genom sin fantastiska röst hålls levande och utvidgas till nya grupper av beundrare av seriös sångkonst

Vår avsikt är att – arrangera evenemang med anknytning till Birgit Nilssons gärning såsom;

Konserter

Föreläsningar

Medlemstidning årligen

Masterclass-undervisning för sångare och sångelever under medverkan av erfarna lärare.

Medlemsavgiften år 2015 är 200 kr för en person, 300 kr för två personer i samma hushåll. Beloppet sätts in på bankgiro: 624-2457.

Vid betalning från utländskt bankkonto, betalas medlemsavgiften till:
Swift/BIC: HANDSESS
IBAN (Internationellt kontonummer): SE836000 0000 0007 2612 3102

 

GLÖM inte att skriva: NAMN, ADRESS, E-MAILADRESS samt TELEFONNUMMER!

Vår postadress: Birgit Nilsson Sällskapet, Claes Remminger, Karl X Gustavs gata 66, 254 40 HELSINGBORG

Vår e-mailadress: Birgit Nilsson-sällskapet

Läs mer om BN-sällskapet här

Related posts

Kommentera