Blanche & Marie på NorrlandsOperan – synopsis

Blanche & Marie på NorrlandsOperan - synopsis Blanche & Marie på NorrlandsOperan - synopsis

Marie Curie var den första kvinnan som för drygt 100 år sedan fick Nobelpriset för sina upptäckter om radioaktiviteten. I sin bok väver PO Enquist samman hennes öde med Blanche, som behandlas för sin hysteri.

AKT 1

Prolog

Hemma hos Marie Curie 1913. Marie samtalar med sin vän och före detta assistent Blanche Wittman, svårt strålskadad, om kärlekens innersta hemlighet.

På framsidan av Blanches röda tankebok står ”Amor omnia vincit”. – Men övervinner kärleken verkligen allt?

Den världsberömda dansösen Jane Avril kommer på besök. För länge sedan var hon och Blanche båda hysteripatienter på Salpêtrière-sjukhuset. Nu ber hon Blanche om hjälp att minnas hur det kom sig att hon en gång började dansa. Blanche avvisar henne.

Marie ber Blanche berätta om experimenten på Salpêtrière. Blanche minns tillbaka…

Scen 1

Många år tidigare. Parallellt med att Marie och hennes make Pierre Curie arbetar i sitt laboratorium förevisar professor Jean Martin Charcot hysteriavdelningen på Salpetrière. Han samtalar med forskarna Giles de la Tourette och Joseph Babinski om kvinnans och hysterins natur. Babinski är skeptisk. Olika experiment förevisas. Charcot liknar sin vetenskap vid utforskandet av en mörk och okänd kontinent.

 

Scen 2

Curies laboratorium. Pierre är intresserad av sambanden mellan de exakta vetenskaperna och den ockulta världen. Han tar med Marie på en seans hos mediet Eusapia Palladino. Åter i laboratoriet jämför de övernaturliga upplevelser med radioaktivitetens mystik.

 

Scen 3

På Charcots kontor förbereder sig professorn och Blanche för en hysteriförevisning. Charcot är upprörd över en tidningsartikel i vilken hans forskning ifrågasätts. För hans trovärdighet är det nu mycket viktigt att Blanche gör en bra förevisning. De ingår ett avtal.

 

Scen 4

Sjukhusets anatomiska teater är fylld av prominenta gäster från när och fjärran. Förväntningarna stiger när Blanche, ”hysterikornas drottning”, kommer in. Charcots assistent demonstrerar hysterins olika faser genom att trycka på Blanches kropp och visa reaktionerna det ger upphov till. Blanche håller sin del av avtalet och försätts i hypnos. Charcot, alltmer ivrig, tar själv över det brutala experimentet med ovariepressen.

 

Scen 5

 1. Som den andra kvinnan genom tiderna har Marie disputerat vid Sorbonne. Pierre ordnar en fest där hon presenteras hon för forskaren Paul Langevin och hans hustru. Gästerna skålar för Marie.

 

Scen 6

På Salpetrière är det dags för den årliga maskeraden, La danse des Fous – Dårarnas dans. Denna enda dag är gränserna mellan patienter och vårdare utraderad. Allt är tillåtet. Jane dansar, först själv och sedan med Charcot. Ett kort ögonblick står tiden stilla och Blanche, Jane och Marie – i sitt laboratorium – sjunger om det korta ögonblick när allt är möjligt. Något sker i Janes kropp. Hon dansar sig frisk.

 

AKT 2

Prolog

 1. Pierre har dött och Marie läser sin makes nekrolog, skriven av Paul.

 

Scen 1

1909. I Maries laboratorium. Blanche, som liksom tusentals andra hysterikor blev friskförklarad när Charcot dog, arbetar numera som Maries assistent. Kvinnorna berättar sina livshistorier. De liknar radium vid kärleken. Är den lika fladdrande, lika förbrännande?

 

Scen 2

 1. Marie och Paul inleder en passionerad kärleksrelation.

 

Scen 3

 1. Tidningarna kommer över Maries och Pauls hemliga brevväxling. Stor skandal. Marie utpekas som liderlig äktenskapsförbryterska medan Paul går fri. Marie tilldelas sitt andra nobelpris. Paul återvänder till sin hustru. Marie blir utfryst ur den parisiska och vetenskapliga gemenskapen.Scen 4Hemma hos Marie. Blanche har nu amputerat flera strålskadade lemmar. Marie får ett brev från Kungliga Svenska Vetenskapsakademien där hon, på grund av skandalen, tillråds att frivilligt avsäga sig nobelpriset. Blanche uppmuntrar henne att stå upp för sig och sin vetenskapliga gärning.I ett drömsamtal resonerar Charcot och Blanche om sin omöjliga kärlek.Scen 5Som i en mardröm försöker Vetenskapsakademins ständige sekreterare Arrhenius hindra Marie från att ta emot sitt pris.

  Scen 6

  1. Hemma hos Marie. Blanche är mycket utmattad av sina strålskador. Hon och Marie talar åter om kärleken. Blanche dör, förvissad om att kärleken övervinner allt.

   

  I en drömliknande återblick möter vi den döende Charcot. Han inser att den forskning han ägnat hela sitt liv var förfelad. Blanche hjälper honom att dö försonad.

  Marie sitter ensam kvar och läser Blanches tankebok.

Upphovspersoner

Musik: Mats Larsson Gothe|Libretto: Maria Sundqvist baserad på PO Enqvists roman