Boris Godunov på GöteborgsOperan – synopsis

Boris Godunov på GöteborgsOperan - synopsis

Boris Godunov på GöteborgsOperan – synopsis

Kompositör och librettist

Musik: Modest Musorgskij|Text: Modest Musorgskij efter Pusjkins pjäs

Libretto

Här kan du hämta librettot till Boris Godunov DEUTSCH ESPANOL

Premiär

Uruppförande: S:t Petersburg, Marinskijteatern 8 februari 1874. Svensk premiär: Stockholm, Operan 26 april 1911. Sett föreställningen: 21.5.2005 Göteborgsoperan Göteborg

Prolog: Utanför Moskvas nunnekloster är en folkskara församlad som med piskslag tvingas att be Boris Godunov överta tsarkronan efter den döde tsar Fjodor.Boris accepterar och kröns under folkets hyllningar i Kreml.

Akt 1

I Tjudovskklostret sitter den gamle munken Pimen och lägger just sista handen vid sitt stora verk om Rysslands historia. Han delar cell med den unge Grigorij, som längtar efter livet utanför klostermurarna. Då Pimen berättar om Boris Godunovs mord på tronföljaren Dmitrij beslutar Grigorij, som är i samma ålder, att ge sig ut för att vara tsarens son. Grigorij lyckas fly från klostret och bege sig till gränsen mot Litauen i sällskap med tiggarmunkarna Misail och Varlaam. Men han är efterlyst, och två soldater infinner sig på det värdshus där den falske Dmitrij vistas. De kan inte läsa och ber Grigorij att läsa upp signalementet på den efterlyste, och då han ser att det är honom själv det rör sig om ändrar han beskrivningen så att den passar på en av de båda tiggarmunkarna. Denne anar oråd och stavar sig igenom det skrivna, men innan soldaterna har förstått att det är Grigorij de söker har han flytt ut genom ett fönster.

Akt 11

I Kreml sörjer Boris dotter Xenia sin trolovade,en bror till Danmarks kung Kristian IV. Amman och brodern Fjodor försöker muntra upp henne då fadern träder in. Han är bekymrad över den nöd som råder i Ryssland och blir ännu mer oroad då furst Sjuiskij anmäler att en polsk här under ledning av den falske Dmitrij har anfallit Ryssland. För att övertyga sig om att Dmitrij verkligen är en bedragare uppmanar Boris furst Sjuiskij att än en gång berätta om mordet på den lille tsarevitj, men skildringen är så realistisk att han grips av ånger och skickar ut Sjuiskij.

Akt 111

På slottet Sandomir i Polen bor den ärelystna prinsessan Marina, som ämnar förföra den falske Dmitrij för att bli kejsarinna av Ryssland. Hon styrks i sitt förehavande av sin biktfader jesuiten Rangoni, som hoppas att genom henne få ryssarna omvända till den romersk-katolska läran. I parken möter Marina Dmitrij, som förklarar henne sin kärlek, men hon medger att det inte är kärlek som driver henne utan äregirighet. Då han upprört förebrår henne för hennes kyla kastar hon sig för hans fötter och lovar att älska honom när han blivit tsar. Rangoni njuter sin triumf i mjugg.

Akt IV

I Kreml är bojarerna församlade för att besluta om hur den falske Dmitrij skall stoppas. Då Boris visar sig är han nästan vansinnig av samvetskval, och det blir inte bättre då den gamle Pimen förs in och berättar att det har skett under vid den mördade tronföljarens grav. Boris tillkallar sin son och utnämner honom till sin efterträdare innan han dör.

I en glänta utanför Kromij misshandlar folket en bojar. Under vilt jubel håller Dmitrij sitt intåg och manar till kamp mot Boris Godunov. Folket följer honom villigt, och bara den svagsinte blir kvar och begråter det ryska folkets tunga öde.

Wikipedia om Boris Godunov

Related posts

Kommentera