Bremerhaven

bremerhaven
Stadttheater Bremerhaven

Bremerhaven

Bremerhaven är en stad i den tyska delstaten Bremen med en yta av 78,86 km² och en befolkning, som uppgår till 116 847 invånare.(2005). Staden är belägen cirka 53 km norr om Bremen vid floden Geestes utlopp i Wesers utflöde i Nordsjön och den är därmed en utomordentlig såväl inlands- som högsjöhamn.

Motorvägen A27 från Cuxhaven passerar i omedelbar anslutning till B i riktning mot A7 strax norr om Hannover.

B är Tysklands viktigaste fiskehamn och genom sin omfattande containertrafik av utomordentlig betydelse för bilmarknaden. I staden finns också båtvarv och livsmedelstillverkning. B är en av den tyska marinens största baser.

B grundades 1827 som uthamn till Bremen och växte snabbt. 1850 fanns här 3 500 innevånare, 1870 10 000 och 1910 24 165. Huvudhamnen med sina tre Kaiserhafen byggdes 1876–1909. Efter en kraftig nedgång under första världskriget då hamnen var blockerad återhämtade sig staden efterhand och växte samman med staden Wesermünde, 1939 fanns här 25 816 innevånare. Under andra världskriget bombades staden häftigt av brittiskt flyg.

 

From Wikipedia, the free encyclopedia
Bremerhaven  is a city at the seaport of the Free Hanseatic City of Bremen, a state of the Federal Republic of Germany. It forms an enclave in the state of Lower Saxony and is located at the mouth of the River Weser on its eastern bank, opposite the town of Nordenham. Though a relatively new city, it has a long history as a trade port and today is one of the most important German ports, playing a crucial role in Germany’s trade.

In English

Travel Guide

Länk till Stadttheater Bremerhaven

 

Related posts