Brösten på Tiresias med Kamraterna – synopsis

Apollinaires surrealistiska pjäs från 1903 inspirerade Poulenc till en spirituell och charmfull opera. Poulencs egen homosexualitet var knappast irrelevant för valet av detta stycke, som handlar om ett gift par som byter kön med varandra. Han skapade prototypen för den surrealistiska operan, som får världen att framstå i ett löjets skimmer genom att spinna vidare på dess absurditeter och dra ut dessa in absurdum. Poulenc gav operan mottot “Français, faites des enfants!” (Fransmän, gör barn!) och ironiserade själv över att premiären måste uppskjutas två gånger därför att de båda sångerskorna, som hade ombetts att sjunga Thérèse, blev gravida.

Akt I

Handlingen i “Brösten på Tiresias” låter sig inte skildras enkelt på få rader. Apollmaires text är ett kollage och var man lägger fokus förändrar även synen pa handlingen. Jag har valt att låta tre teman genomsyra uppsättningen* Oueer Barnafödande och Tvetydigheter. En kvinna som byter kon till man, en man som kläs ut till kvinna och plötsligt börjar föda barn, ett språk som aldrig bara betyder det som orden faktiskt säger. Är vi i det fiktiva samhället ett språk som aldrig bara betyder det som orden faktiskt säger. Är vi i det fiktiva samhället Zanzibar på Rivieran eller är vi i Paris som monsieur Lacouf påstår? På vilket sätt har den saken att göra med huruvida man vunnit eller förlorat i spel? I vilken mening kan det kallas en lyckad affär att utöka sitt hushåll med fyrtiotusenfyrtionio barn på en och samma dag? Hur kan en mystisk spåkvinna antas sitta inne med lösningen på en befolkningskris? Och vem är egentligen denna Tiresias, som nyss hette Thérése? Ja, så här säger hennes make i vår nyöversättning, signerad Martin Virin:

“Ja, jag är en ärbar kvinnokönsman. Hustrun min är herremanskvinna. Hon är soldat, överstelöjtnant samt ÖB och försvarsminister Ryktet säger att hon avlagt machoexamen..

Låter det förvirrande¤ Utmärkt! Det är bara att luta sig tillbaka och låta sig svepas med av den zanzibarska logiken.

Mycket nöje! Dan Turdén

Upphovspersoner

Musik: Francis Poulenc |Libretto: Francis Poulenc efter Guillaume Apollinaires pjäs