Capriccio från Metropolitan Opera

Tillsammans med författaren Hugo von Hofmannsthal hade Strauss skapat operorna Elektra, Rosenkavaljeren, Ariadne på Naxos, Die Frau ohne Schatten, Die ägyptische Helena och Arabella. När von Hofmannsthal dog 1929 behövde Strauss finna en ny librettist. Tillsammans med författaren Stefan Zweig skapade han operan Die schweigsame Frau 1935. Men på grund av Zweigs judiska börd blev deras samarbete ohållbart och Zweig lovade att hitta en ersättare för Strauss kommande projekt. Det blev teaterhistorikern Joseph Gregor med vilken Strauss kom att arbeta tillsammans med i operorna Friedenstag och Daphne. Samarbetet blev dock inte vad Strauss hade hoppats på. Redan 1934 hade Zweig nämnt librettot till en gammal italiensk operaparodi: Prima la musica e poi le parole (Först musiken och sedan orden) av Giovanni Battista Casti, som Zweig hade hittat på British Museum i London. Texten hade använts av Antonio Salieri till samma opera och uruppförts tillsammans med Mozarts opera Der Schauspieldirektor 1786. Zweig föreslog för Gregor att denne skulle skriva ett scenario och skicka till Strauss. Gregor gjorde så men fick inget svar då Strauss irriterades över att texten inte var skriven av Zweig. I fyra år låg texten i vila.

Tid och plats: Ett slott utanför Paris vid den tid då Gluck inledde sin operareform ca 1775.

Akt 1

Platsen är ett chateau utanför Paris på 1920-talet. En ung änka, grevinnan Madeleine, firar sin födelsedag. Kompositören Flamand och poeten Olivier lyssnar på repetitionerna av Flamands stråksextett, som är skriven för detta tillfälle, medan teaterdirektören La Roche tar en tupplur. Flamand och Olivier inser att de båda är förälskade i grevinnan. Men vad kan imponera på henne mest – Flamands musik eller Oliviers poesi? La Roche vaknar och stämmer in i diskussionen. Varken poesi eller musik, säger han, är den ädlaste konsten. Hans egen konst, teaterproduktionen, omfattar och överskuggar dem båda. Han tror på underhållningen – bländande dekor, höga C och vackra kvinnor som exempelvis den berömda aktrisen Clairon, som nyligen har haft en affär med Olivier. La Roche ska regissera poetens nya pjäs med Clairon och grevinnans amatörskådespelande bror i huvudrollerna. Medan de tre männen avlägsnar sig för att förbereda repetitionerna anländer grevinnan och hennes bror. De för ett retfullt samtal om varandras konstnäriiga åsikter.

La Roche och hans protegéer återvänder till repetitionen tillsammans med aktrisen Clairon. Hon och greven läser en scen ur Oliviers pjäs som slutar med att greven reciterar en passionerad sonett. La Roche leder iväg dem till repetitionen och lämnar Flamand och Olivier ensamma med grevinnan. Olivier berättar att han skrivit sonetten till hennes ära och reciterar den en gång till, vilket inspirerar Flamand att rusa iväg för att tonsätta den. Olivier tar tillfället i akt och förklarar sin kärlek till grevinnan, som fortfarande tvekar i valet mellan poesi och musik. Flamand återvänder i triumf för att sjunga sonetten som han just har komponerat. Grevinnan funderar över syntesen av ord och musik medan Olivier, som i och för sig blir rörd, tycker att hans verk har blivit förstört. De två männen grälar om vems sonetten egentligen är tills grevinnan avgör frågan: nu är den hennes.

När La Roche tar med Olivier till repetitionen förklarar Flamand grevinnan sin kärlek. Han ber henne att fatta ett beslut: musik eller poesi, han eller Olivier? Hon lovar att han ska få sitt svar nästa förmiddag klockan elva. Flamand avlägsnar sig, fylld av förväntan. Repetitionen är slut och deltagarna återvänder. Flamand och Olivier fortsätter sin dispyt om ord kontra musik och de andra kommer med sina åsikter. Grevinnans bror förlöjligar operan som sådan. La Roche presenterar ett par italienska sångare som framför en duett. Sedan förklarar han sina planer på en episkt, mytologiskt drama som ska framföras på grevinnans födelsedag. När de andra retar honom för hans storslagna idéer angriper den vältalige La Roche dem och uttrycker sin trosbekännelse för teatern. I stället för de moderna författarnas färglösa försök vill han ha skådespel som visar människorna i all sin komplexitet, som varelser av kött och blod. Han utmanar Flamand och Olivier att skapa nya verk som ska skildra samtiden. Hans åhörare blir gripna och en ny plan läggs fram: Flamand och Olivier ska skriva en opera tillsammans. Man diskuterar tänkbara ämnen, ända tills grevinnans bror föreslår att den ska handla om vad som har hänt just den här dagen, med de närvarande som rollfigurer – det är den opera som vi just har sett. Grevinnan ska få bestämma hur den ska sluta. Sällskapet bryter upp och gästerna ger sig av till Paris tillsammans med greven. Några betjänter kommer in för att städa och diskuterar eftermiddagens händelser sett ur deras perspektiv – spelar inte alla människor teater egentligen? Sufflören monsieur Taupe, som har somnat under repetitionen,anländer oväntat. Han förklarar för hovmästaren att det egentligen är han som är den viktigaste personen på teatern, för utan honom skulle föreställningen inte kunna spelas. Hovmästaren lyssnar tålmodigt och ordnar sedan skjuts hem åt sufflören.

Det är kväll. Grevinnan kommer in och får höra av hovmästaren att Olivier kommer att besöka henne nästa förmiddag klockan elva för att höra hennes beslut om hur operan ska sluta. Hon säger till sig själv att sedan sonettuppläsningen verkar kompositören sonettuppläsningen verkar kompositören och poeten ha blivit oskiljaktiga – nu vill de till och med träffa henne nästa dag samma tid. Hon börjar sjunga sonetten för sig själv och försöker bestämma sig: vilken av de två är det som hon älskar? Hon ser sig i spegeln och inser att hon inte kan välja. När hovmästaren meddelar att middagen är serverad ler hon mot sin spegelbild och skrider sakta ut ur rummet.

Upphovspersoner

Musik: Richard Strauss|Text: av Clemens Krauss och Richard Strauss.

Libretto

Mer om Capriccio