Carmen Kungliga Operan 2003

Carmen på Kungliga operan - synopsis Carmen på Kungliga operan - synopsis

Till librettisterna kan man med fog räkna Bizet. Han lyckades visserligen få Meilhac och Halévy att skriva librettot, men deltog även själv mycket aktivt i utarbetandet. Operans mest karakteristiska text, orden till Habaneran är nästan i sin helhet av Bizet. Mérimées novell har behandlats tämligen fritt i Carmen-librettot. Micaëla-gestalten förekommer till exempel inte över huvud taget i novellen. Don José har ingen mor, Escamillo (originalets Lucas) är betydligt ändrad. Hos Mérimée är Carmen gift, Don José är i novellen en betydligt mer brutal gangstertyp än i operan. Det är också librettisterna som har haft det sceniskt sett lysande påfundet att låta José dräpa Carmen på torget framför arenan. I novellen utspelas denna scen i en klyfta i bergen. Ändringarna torde ha varit nödvändiga vid varje omarbetning från en förhållandevis bred, episk framställning till en klar och knapp dramatisk. Åtskilligt måste under sådana omständigheter falla bort vid omarbetningen. I detta fall blir till exempel novellens ensamma, hårde och bittre José åtskilligt mindre monumental, när han i librettot uppträder både med sin mor och sin ungdoms älskade. Också Carmen genomgår en motsvarande förvandling, även om den långt ifrån blir så radikal. Å andra sidan är ändringarna i Carmen-librettot företagna med utpräglat säker känsla för dramats krav. Därvid blir det möjligt att samla handlingen i klara, sceniska bilder, koncentrera konflikten om enkla kontraster (Carmen-Micaëla, José-Escamillo) och utkristallisera det novellistiska stoffet till drama. Sceniskt är särskilt Micaëla-gestalten en stor vinning. Hon ger genast åskådarna en klar bild av Josés ursprungliga miljö, vilken endast antyds i novellen. Micaëla levandegör också på sätt och vis Josés samvete och ger därvid dramat spänning och resning.

AKT 1

Händelserna tilldrar sig i och kring Sevilla.

Vaktstyrkan utanför tobaksfabriken betraktar folklivet i väntan på avlösning. Micaela frågar efter korpral Don José och får besked av Moralés att komma tillbaka senare

Efter vaktombytet förhör sig löjtnant Zuniga om Don Josés bakgrund. En klocka förkunnar fabriksarbeterskornas rast och detta lockar männen till platsen. I fokus för allas intresse står zigenerskan Carmen. Den ende som inte uppmärksammar henne är Don José och hans likgiltighet provocerar henne.

Micaela kommer tillbaka och träffar Don José. Hon överlämnar ett brev från hans mor, som vill att han ska komma hem och gifta sig med Micaela.

Plötsligt utbryter tumult i fabriken och Don José beordras ta reda på vad som har hänt. Carmen har knivskurit en arbetskamrat. Vid förhöret driver hon fräckt med Zuniga som dömer henne till fängelse. Hon lyckas övertala Don José att hjälpa henne att fly och som straff blir han degraderad och arresterad.

AKT 11

Någon månad senare roar sig Zuniga och Moralés med Carmen och hennes väninnor Frasquita och Mercédés på Lillas Pastias krog, där flickorna arbetar. Zuniga försöker förgäves bli ensam med Carmen. Den berömde matadoren Escamillo kommer med ett följe och hyllas av alla. Även Escamillo attraheras av Carmen, men hon svarar att för närvarande är hon upptaget på annat håll.

Krogen tjänar egentligen som högkvarter för en smugglarorganisation och då Escamillo, Zuniga och övriga gäster avlägsnat sig dyker Dancaire och Remendado upp. De är smugglarnas ledare och tillsammans med Carmen, Frasquita och Mercédés planeras nu en stor affär som ska göras upp i Gibraltar. Carmen har hört av Zuniga att Don José släppts ur fängelset. Hon vägrar därför följa med sina kamrater. Dancaire föreslår att hon ska “värva” Don José för deras sak.

Carmen välkomnar Don José men deras kärleksmöte störs snart av taptot från kasernen. När Don José tänker lämna henne blir hon rasande. Don Josè bedyrar henne sin kärlek och är sånär beredd att desertera för Carmens skull, då Zuniga tränger sig in i rummet. Förblindad av svartsjuka försöker Don José döda sin överordnade, men smugglarna ingriper. För Don José finns nu ingen väg tillbaka.

AKT 111

En tid därefter är smugglarligan på väg till Gibraltar. Det står klart att förhållandet mellan Don José och Carmen är mycket ansträngt.

Då man har slagit läger börjar Frasquita och Mercédés att spå varandra. De glädjer sig åt att framtiden lovar lycka och rikedom. Stämningen mörknar när även Carmen vill utforska sitt öde. Korten avslöjar obarmhärtig hennes död.

Dancairë och Remendado samlar sina styrkor och alla ger sig av. Endast Don José stannar för att vakta de varor som man lämnat kvar.

Han tänker på Micaela och sin mor, som han svikit, då någon hörs närma sig. Det är Escamillo som söker efter den kvinna han förälskat sig i. Då Don José inser att det gäller Carmen tappar han besinningen och anfaller sin rival. Slagsmålet avbryts av de återvändande smugglarna. När Escamillo avlägsnar sig har han förstått att Carmen besvarar hans känslor.

Man är åter beredd till uppbrott när Remendado upptäcker Micaela som har gömt sig i mörkret. Hon försöker förmå Don José att lämna Carmen, men han vägrar. Inte förrän Micaela berättar att modern är döende följer han henne.

AKT IV

Folk samlas utanför arenan för att hylla Escamillo, som gör entre med Carmen vid sin sida. Trots att Frasquita och Mércédes varnar Carmen för Don José som de sett i folkhavet, stannar hon kvar utanför när publiken går in till tjurfäktningen. Hon vill en gång för alla göra klart för Don José att hon inte älskar honom längre. Efter en bitter uppgörelse dödar Don José sin älskade.

Ann-Margret Pettersson.

Upphovspersoner

Musik: Georges Bizet|Text: Henri Meilhac och Ludovic Halevy efter Prosper Merimée novell|

Libretto