Den flygande holländaren 1843 synopsis

Den flygande holländaren 1843 synopsis Flygande holländaren - på Folkoperan
83 / 100

Den flygande holländaren (tyska: Der fliegende Holländer) är en tysk opera av Richard Wagner med libretto av kompositören. Det bygger på sjömanslegenden om Den flygande holländaren, vartill Wagner fick inspiration från Heinrich Heines Aus den Memoiren des Herrn von Schnabelewopski. 

Den flygande holländaren 1843 synopsis

Det är en tidig Wagner-opera från 1843 i Marschner-stil med starka musikaliska och vissa dramatiska effekter. Wagner har ännu inte hunnit utvecklats som originell dramaturg och tonsättare, varför operans uppbyggnad är ganska traditionell. Trots detta bedöms verkets kvalitéer tillräckliga för att den skall ingå i operahusens standardrepertoar.Folkets hus och parker
AKT I
Den norska kusten någon gång på 1800-talet. En storm har drivit skeppar Dalands fartyg ur kurs och skeppet tar skydd i en öde fjord. Skepparen låter besättningen gå till vila och ger vakten till en ung styrman, som försöker hålla sig vaken genom att sjunga en visa om en flicka. När han nickar till närmar sig en mystisk svart skuta som ankrar intill Dalands skepp. Kaptenen går i land och begrundar sitt dystra öde. Genom sitt högmod har han dragit på sig en förbannelse som dömer honom att segla i evighet.

En enda gång vart sjunde år får han gå i land. Finner han då en kvinna som är honom trogen in i döden hävs förbannelsen, annars måste han irra omkring på haven till domedagen. Daland vaknar och upptäcker spökskeppet, vars kapten han börjar språka med. Kaptenen säger sig vara holländare och erbjuder guld och ädla stenar för en natts husrum när de når Dalands hemmahamn. När han får höra att Daland har en giftasvuxen dotter ber han skepparen om hennes hand. Daland, som är imponerad av främlingens rikedom, accepterar uppgörelsen, och de båda skeppen seglar hemåt.
AKT II
Hemma hos Daland sitter husets kvinnor och spinner under ledning av den gamla barnjungfrun Mary. Dalands dotter Senta betraktar ett porträtt som enligt legenden föreställer ”den flygande holländaren” och drömmer sig bort. Flickorna retar Senta för att hennes fästman Erik är jägare, inte sjöman som deras karlar. De ber Mary sjunga en ballad om holländaren men hon vägrar, det för olycka med sig.

Då sjunger Senta själv sången om den olycksdrabbade mannen och mot slutet blir hon så gripen att hon lovar att bli den som frälser honom. Alla blir förskräckta, inte minst Sentas fästman Erik, som just då kommer in i rummet och meddelar att Dalands skepp har anlänt. Kvinnorna springer mot hamnen, men Erik och Senta blir kvar. Han ber henne lägga ett gott ord för honom hos Daland, men hon lyssnar inte.

Då berättar han om en mardröm han haft, där Senta seglat iväg med en mörk främling. Senta bekräftar att hon ämnar frälsa holländaren och Erik rusar förtvivlad iväg. Kort därefter stiger holländaren in, och han och Senta blir stående som förtrollade och ser på varandra. Daland kommer efter och ber Senta välkomna främlingen som är tänkt att bli hennes make, varefter han lämnar dem ensamma. Holländaren, som inte har förstått att Senta redan anar vem han är, ber Senta tänka sig noga för innan hon ger honom sitt ja, men hon lovar honom trohet in i döden. Daland återkommer och blir förtjust över att allt har slagit så väl ut.
AKT III
Byns kvinnor kommer till hamnen för att fira sjömännens hemkomst. De ropar till besättningen på det holländska fartyget att delta i festandet men får först inget svar. När de inte ger sig stämmer främlingarna upp en spöklik sång där de hånar sin kaptens oförmåga att häva förbannelsen. Byborna flyr och tystnaden sänker sig åter. Sedan kommer Senta med den förtvivlade Erik i hälarna. Han bönfaller henne att stanna eftersom hon redan har lovat sig åt honom. Holländaren hör dem och låter hoppet fara.

När Senta vill hindra honom att gå ombord på sitt skepp förklarar han att den kvinna som sviker honom själv blir förtappad, men att Senta kan räddas eftersom hon ännu inte har uttalat sitt löfte inför Gud. När skeppet seglar iväg avslöjar han vem han är. Senta ropar att hon redan vet det och bevisar sin trohet genom att kasta sig i havet. I samma stund sjunker holländarens skepp till tecken på att förbannelsen är hävd.
FOLKOPERAN
Akt 1
Skepparen Daland har med sitt folk sökt lä för en storm i en bukt nära sitt hem. Dit kommer också den flygande holländaren, som är dömd av djävulen att för evigt segla runt pa haven. Vart sjunde år tillåts holländaren gå i land för att hitta en trogen kvinna som kan bryta förbannelsen. Sju år har nu gått. Daland imponeras av tiolländarens rikedomar. Han bjuder hem honom och lovar honom sin dotters hand mot rikedomarna.
Akt 2
Hemma väntar dottern Senta tillsammans med sina vänner på Daland och sjömännens återkomst. Hon känner till historien om den flygande holländaren och hon känner sig besläktad med hans öde. Hennes intresse för holländaren gör hennes pojkvän Erik svartsjuk och han varnar henne; holländaren kommer att bringa olycka. När hennes far presenterar Senta för holländaren känner hon sig genast dragen till honom. Hon lovar att dela hans liv och öde och svär honom evig trohet.
Akt 3
Holländarens båt kastar en spöklik dyster stämning över förlovningen mellan Senta och holländaren. De dödas vålnader uppenbarar sig och skrämmer norrmännen. Erik försöker ännu en gång förklara för Senta att hon begår ett misstag och påminner henne om det kärleksbevis hon en gång gett honom. Holländaren råkar höra samtalet och tror att Senta har svikit honom. Han tänker fly med sitt skepp ännu en gång ut till havs.

Den flygande holländaren Folkoperan 2013

Flygande holländaren på Folkoperan på gång


UPPHOVSPERSONER
Musik och text: Richard Wagner
LIBRETTO

MER ATT LÄSA