Det hemliga äktenskapet på Drottningholm

Det hemliga äktenskapet (Il matrimonio segreto ) Det hemliga äktenskapet (Il matrimonio segreto )

Vid sidan om Baldassare Galuppi, Pasquale Asfossi, Giuseppe Sarti, Niccolò Piccinni och Antonio Salieri var Cimarosa en av de mest framgångsrika företrädarna för den tonsättargeneration som bidrog till buffaoperans blomstringstid under 1700-talet. Det hemliga äktenskapet är den enda av Cimarosas operor, som har haft varaktig popularitet. Den kan dock inte jämföras med Mozarts Così fan tutte eftersom den bygger på buffaschabloner och musiken på intet sätt är djup. Ändå har den en lättsinnig charm. Verket visar på en van hand och moget kompositionskunnande, och visar genom det stora antalet ensemblenummer en öppenhet inför moderna tendenser i samtiden. Cimarosa hade sinne för musikaliska karikatyrer, genom att ofta använda sig av tonupprepningar för att framställa innehållslöst pladder förebådade han Rossinis och Donizettis buffaoperor.

AKT I

Geronimo söker en adelsman som make till sina döttrar Elisetta och Carolina, men Carolina är hemligt gift med faderns sekreterare, Paolino. Geronimos syster, den rika änkan Fidalma, är hemligt kär i Paolino.Ett brev kommer från greve Robinson, en bekant till Paolino som har antagit anbudet att gifta sig med Elisetta och ska komma för att skriva på äktenskapskontraktet. Geronimo har även fått brev från en annan adelsman, som har gått med på att gifta sig med Carolina. Greve Robinson anländer och visar genast att han tycker mer om Carolina än Elisetta. Carolina inser att det nu är angeläget att berätta för Geronimo att hon och Paolino faktiskt är gifta. Paolino söker hjälp hos greven, men greven ber honom istället om hjälp att ordna så att han får gifta sig med Carolina istället för Elisetta. När greven berättar för Carolina att han vill gifta sig med henne blir han förvånad över att få avslag och misstänker att hon redan har en käresta. Greven försöker omfamna Carolina och hon försöker komma loss när Elisetta kommer in och anklagar Carolina och greven för att ha bedragit henne. Fidalma gör entré och det hela slutar i ett kaotiskt meningsutbyte. Geronimo hör hur alla skriker och går dit. Fidalmas förklaring gör honom går dit. Fidalmas förklaring gör honom mycket frustrerad.

Greven förklarar för Geronimo att han hellre vill gifta sig med Carolina än med Elisetta. Geronimo blir förolämpad, men går med på det när han förstår att greven skulle nöja sig med en lägre hemgift. Greven berättar för Paolino att Geronimo gått med på hans giftermål med Carolina. Paolino blir förtvivlad men kommer på att han kan be Fidalma om hjälp. När han möter henne arbetsrummet avslöjar hon att hon älskar honom och vill gifta sig med honom så snart som möjligt. Paolino svimmar och Fidalma ropar på hjälp. Carolina kommer in, Fidalma berättar att Paolino har svimmat eftersom han är så kär i henne och går sen för att leta efter medicin. Carolina anklagar Paolino för att ha bedragit henne och hotar att berätta för Geronimo om deras hemliga äktenskap. Paolino reder ut missförståndet och föreslår att han och Carolina ska rymma ryningen. Carolina vill hellre tala med sin far Elisetta är frustrerad, greven försöker avskräcka henne från att gifta sig med honom genom att beskriva alla sina brister. Elisetta och Fidalma är båda svartsjuka och är överens om att Carolina bör skickas till ett kloster När Carolina försöker tala med sm far säger han att hon ska sättas i kloster. Greven söker upp Carolina, som är förtvivlad, och han förstår att hon är i behov av hjälp. Just som han ska kyssa hennes hand som bevis på sin lojalitet kommer Elisetta, Fidalma och Geronimo in. Elisetta anklagar systern för att uppmuntra greven. Carolina ber greven förklara, men Geronimo vägrar lyssna. Fidalma är nöjd och tror att när Carolina väl är ur vägen kommer greven att gå med på att gifta sig med Elisetta och hon själv kan gifta sig med Paolino. Paolino tror att rymning är enda lösningen för honom och Carolina. På natten går han med en lykta till hennes rum för att övertala henne. Elisetta tjuvlyssnar vid dörren. Hon ropar på Fidalma och Geronimo och talar om att greven är i Carolinas rum, men just då kommer greven ut från ett annat rum. Carolina och Paolino kommer ut och avslöjar att de är gifta. Greven går med på att gifta sig med Elisetta, Fidalma är förstående och Geronimo förlåter dem.

Upphovspersoner

Musik: Domenico Cimarosa|Libretto: Giovanni Bertati|

Libretto