Dido och Aeneas på Röda Sten – synopsis

Dido och Aeneas på Röda Sten - synopsis Dido och Aeneas på Röda Sten - synopsis

Tid och plats: Modern tid

Akt 1

Dido befinner sig i sorg eftersom hans tidigare kärlek har blivit brutalt mördad. Hans syster Belinda försöker få honom bli intresserad av deras gäst Aeneas som tillfälligt besöker dem efter att under dramatiska former flytt sitt hem. Dido känner sig dock inte redo för ett nytt förhållande.

Aeneas anländer och förklarar öppet sin kärlek till Dido som ställer sig skeptisk till en början. Dido vet att Aeneas gud inte godkänner ett förhållande mellan dem men faller ändå till slut för honom.

Under natten i vargtimmen uppträder Didos demoner som inför hans syn planerar hur hans och Aeneas förhållande ska krossas.

Morgen därefter utdelar Dido och Aeneas löften om evig kärlek till varandra. Senare på dagen uppträder dock en gestalt från Aeneas förflutna som påminner honom om gudarnas vrede. Han tar då beslutet att trots sin stora kärlek lämna Dido.

När Aeneas skall ta avsked av Dido så ångrar han sig. Han vill gå emot sin guds vilja och stanna hos Dido trots allt. Dido är dock så sårad av hans svek att han tvingar i väg Aeneas.

Efter att Aeneas har gått tar Dido ett sista avsked av Belinda för att i döden återförenas med sin ursprungliga kärlek.

Kompositör och librettist

Musik: Henry Purcell|Text: Nathum Tate efter hans tragedi Brutus of Alba eller The enchanted lovers samt fjärde sången ur Vergillius Aneiden

Libretto

Libretto på engelska

Premiär

Premiär på Josiah Priests flickskola i Chelsea år 1689. Svensk premiär på Malmö Teater 3 april 1936. Sett föreställningen 19/1-2014 på Konsthallen Röda Sten i Göteborg