Don Carlos 1871 synopsis från flera scener

Maskeradbalen originalversionen 1858 Giuseppe Verdi

Don Carlos, en nyhet i operan är “konversationsmusiken”. Det finns inga vanliga operarecitativ, utan det handlar mer om en sorts dramatisk, lyrisk deklamering som resulterar i en ny form av genomkomponerad dialog. Orkestern deltar i såväl den inre som den yttre handlingen och skapar stämning, atmosfär och psykologisk uttrycksfullhet. Don Carlos är i mångt och mycket en duett-opera, men duetterna är dramatiska dialoger i ett melodiflöde. Det är även en opera med många stora monologer, tersetter, marscher och körer. Alla inspirerade av den spanska miljön.

Don Carlos 1871 synopsis från flera scener

METROPOLITAN OPERA

Tid och plats: Frankrike och Spanien ca 1560

Akt 1

Under en ridtur i skogarna vid Fontainebleau möter Elizabeth av Valois en ung man. Han påstår sig vara medlem av den spanska delegation som är i Frankrike för att förhandla om äktenskapet mellan Elizabeth och den spanske tronföljaren don Carlos.Han blir betagen av prinsessans skönhet och erkänner att han själv är don Carlos. De båda ungdomarna förklarar varandra sin kärlek men avbryts av en fransk ädling,som böjer knä för Elizabeth och hyllar henne som Spaniens blivande drottning.

De älskande blir överlyckliga.Snart byts dock glädjen i besvikelse, ty det visar sig att fred visserligen har slutits mellan Spanien och Frankrike men att kung Filip själv har beslutat gifta sig med Elisabeth i stället för att begära henne som brud åt don Carlos.

Akt 11

Don Carlos har sökt tröst hos en munk i klostret San Yuste nära Madrid. Hans vän Rodrigo, markis av Posa, råder honom att be kungen utse honom till sändebud till Flandern så att han kan komma över sin sorg med hjälp av politiskt engagemang. Posa förmedlar ett möte mellan don Carlos och Elizabeth där de åter förklarar varandra sin kärlek. Elisabeth vill vara Filip trogen och avstår från sin älskade.

Kungen träffar Elisabeth ensam sedan don Carlos har lämnat henne. Han lägger skulden för ryktena om Elisabeths otrohet på hennes franska hovdam, som skickas tillbaka till Frankrike. Då Filip har blivit ensam med Posa anförtror han denne sina onda aningar. Om att hans hustru och son älskar varandra och ber Posa hålla ett öga på dem.

Akt 111

I slottsparken väntar don Carlos på den kvinna som har skickat honom en inbjudan till ett kärleksmöte samma kväll.Han tror att det är drottningen, men då han lidelsefullt omfamnar den beslöjade kvinnan får han klart för sig att det är drottningens spanska hovdam, prinsessan Eboli, som är förälskad i honom. Hon förstår vem don Carlos verkligen älskar och beslutar ta hämnd för sin försmådda kärlek.

Don Carlos ber att få bli skickad till Flandern och tar parti för de flandriska utsändna som kommer och begär frihet för sitt land, men Filip vägrar. Don Carlos drar rasande sin dolk men kungen ger order om att han skall avväpnas. Ingen vågar verkställa ordern, och då uppmanar Posa don Carlos att överlämna dolken till honom, vilket han också gör. Under tiden samlas folket för att se kättare brännas på bål.

Akt IV

I sitt gemak klagar kungen över att drottningen aldrig har älskat honom. Han har sänt bud efter storinkvisitorn för att höra om han kan straffa den upproriske tronföljaren, och storinkvisitorn är villig att tillåta en dödsdom över don Carlos om han i gengäld får Posa utlämnad. Posa har nämligen kätterska tendenser. Först vägrar Filip att offra den enda människa han litar på, men då storinkvisitorn hotar med sin makt ger han efter.

Då kungen blivit ensam kommer Elisabeth och berättar att hennes smyckeskrin har blivit stulet. Till sin förskräckelse ser hon att det står på kungens skrivbord. Då hon vägrar öppna det för honom bryter han själv upp låset och hittar don Carlos porträtt.

Hon ursäktar sig med att hon fått det då hon var förlovad med kungens son, men i sitt raseri slår Filip till drottningen, som faller medvetslös till golvet. Posa och Eboli hör hennes skrik och skyndar till. De säger till kungen att han misstagit sig. Eboli ångrar sig och då har har blivit ensam med drottningen erkänner hon att det var hon som i svartsjuka ställt smyckeskrinet på kungens skrivbord.

Elisabeth förvisar Eboli till ett kloster. Posa besöker don Carlos i fängelset. Han har samlat ihop de komprometterande papperen och påstått att de är hans, varvid han har räddat don Carlos liv. Posa hoppas att han sedan skall bege sig till Nederländerna och skänka dess folk frihet. Medan han utmålar sina framtidsversioner blir han skjuten och dör i don Carlos armar.

Just då kommer kungen för att frige don Carlos, men denne beskyller honom för att vara mördare. Utanför fängelset hotar folkmassan med uppror och kräver att få se den frigivne tronföljaren, men när storinkvisitorn visar sig faller alla på knä.

Akt V

Elisabeth vill ta slöjan och träffar don Carlos för att ta avsked av honom i klostret San Yuste inan han far till Flandern. Då Filip och storinkvisitorn överraskar dem tillsammans vill kungen låta gripa don Carlos, men i samma ögonblick träder en gestalt fram från kejsar Karl V:s gravmonument och drar in don Carlos i klostret. Det går en rysning genom alla eftersom de tror sig ha sett den döde kejsaren gå igen.

Don Carlo till Folkets Hus och Parker 2010

Don Carlos

DEN KONGELIGE OPERA

Handlingen utspelar sig i en nära framtid i en totalitär stat grundad av Filips far, Karl V.

1. AKT

Kronprins Carlos av Spanien planerades att gifta sig med den franska prinsessan Elisabeth av Valois för att besegla en viktig fredsöverenskommelse mellan deras två länder. Men hans far, kungen, ingrep i sista stund och gifte sig själv med henne. Nu deltar de alla tre i en munneshögtid för den döde karl den V. Men Carlos tycker inte om situationen. Han går ut och möter sin gamle vän, Rodrigo. Carlos anförtror Rodrigo, att han är olyckligt förälskad i sin styvmor. Rodrigo föreslår att han glömmer henne genom att resa bort och hjälpa honom med kampen för frihet i Flandern, som är besatt av kungens trupper.

Rodrigo söker företräde hos drottningen och Eboli regeringens taleskvinna. Han överräcker i hemlighet ett brev till drottningen från Carlos, och han ber att hon skall träffa honom. Hon samtycker, trots att hon vet att kungen har förbjudit henne att göra detta. Hon träffar Carlos, som ber henne att tala med kungen så att han kan få tillåtelse att resa till Flandern. Men strax bryter Carlos samman och berättar att han fortfarande älskar henne. Hon älskar också honom men känner att hon måste göra sin plikt. Hon måste stanna vid kungen sida, därför att freden och därigenom många människors liv är beroende av hennes äktenskap.

Kungen upptäcker, att drottningen är ensam. Han straffar hennes hovdam genom att utvisa ur landet. Då alla har gått, ber kungen att Rodrigo stannar kvar.Kungen vill gärna anställa Rodrigo i sin tjänst. Denne berättar om sin uppriktiga och ärliga mening om ockupationen av Flandern. Kungen är skakad , men också imponerad, över att träffa en man, som vågar att säga emot honom. Kungen ber om Rodrigos hjälp, och berättar att han är rädd att carlos är otrogen med drottningen. Rodrigo åtar sig att spionera på drottningen och sin vän för att vinna kungens förtroende, därför att han anser att detta främjar hans kamp för Flanderns frihet.

2.AKT

Carlos har fått ett hemligt kärleksbrev, som innebär att han skall möta någon på natten. Han tror, att det kommer från drottningen, men när han kommer till mötet, upptäcker han att det är Eboli, som har skickat brevet. Hon anar att det är drottningen som Carlos älskar i verkligheten. Rodrigo dyker upp och försöker tvinga henne att inte avslöja hemligheten, men är sårad och hotar med att använda sin kunskap mot Carlos. Då hon lämnar dem, ber Rodrigo Carlos att överlämna alla sina papper på grund av den nya faran. Carlos vet inte om han kan lita på Rodrigo, som numera är kungens förtrogne, men han väljer ändå att göra det och överlämnar sina papper till Rodrigo.

Vid en stor fest vid hovet firar man de senaste militära triumferna i kriget mot kättarna. Kungen hyllas av generaler och regeringen. Men Carlos är desperat av att vänta och utan inflytande, och han släpper in en grupp motståndsmän från Flandern, vilka avbryter festen och berättar om sina plågor. Kungen kräver att de skall arresteras, men Carlos hotar kungen. Först, då Rodrigo – som är rädd för att Carlos är på väg att spoliera allt – ingriper, blir Carlos arresterat, och firandet av kättarnas död kan fortsätta.

3. AKT

Kungen är olycklig över att ha all makt i riket, men trots detta inte kunna tvinga drottningen att älska sig. Kyrkans överhuvud, storinkvisitorn, söker upp honom och kräver, att Carlos skall straffas hårt. Men först och främst är han upprörd över, att kungen har tagit fritänkaren Rodrigo till sin förtrolige.

Kungen beskyller drottningen för att vara otrogen och i sin vanmakt slår han ner henne. Rodrigo och Eboli är chockad över kungens uppförande. Eboli erkänner inför drottningen, att hon har haft en affär med kungen, och att det är hon som har, beskyllt drottningen och Carlos för otrohet. Drottningen beordrar henne att gå i kloster. Eboli beslutar sig dock för att rädda Carlos först.

Rodrigo märker, att storinkvisitorn hämnd närmar sig. Han uppsöker Carlos i fängelset och ber honom att kämpa vidare för Flanderns sak. Medan han är tillsammans med Carlos, träffas han av ett skott och dör. Folket stormar fängelset med krav att Carlos skall friges, och även om kungen själv och storinkvisitorn ingriper, lyckas Eboli att smuggla ut Carlos.

4.AKT

Drottningen väntar på Carlos för att säga farväl en sista gång, Carlos skall fly ut ur landet och resa till Flandern för att ställa sig i spetsen för ett uppror mot sin egen far. Drottningen och Carlos tar avsked av varandra, men i sista ögonblicket överraskas de av kungen och storinkvisitorn, som hindrar Carlos att fly och arresterar honom på nytt.

Kasper Bech Holten. Översatt av Mogens H Andersson

Don Carlos synopsis

Don Carlos på Det Kongelige Teater Operaen Köpenhamn – synopsis

GÖTEBORGSOPERAN

AKT I

Tid och plats: Spanien ca 1560

Bild I. I klostret San Justo.

Kören sjunger vid den nyss avlidne Karl V:s grav: “Barmhärtige Gud, var mild mot syndaren” Don Carlos springer in i klostret och hör en spöklik röst,snarlik farfaderns. Prinsen har kommit för att få vara ensam med sin förtvivlan. Han var trolovad med Elisabeth av Valois, en fransk prinsessa, och de förälskade sig. Men för fredens skull fick hon istället gifta sig med Don Carlos far, Filip 11. Hon blev därmed spansk drottning och Don Carlos styvmor. Rodrigo, Don Carlos barndomsvän, kommer. De två har inre setts pä länge och Carlos anförtror vännen att han fortfarande älskar Elisabeth. Rodrigo uppmanar då Carlos att be sin far om att få resa till Flandern, så att han kan delta i frigörelsekampen där. De svär varandra evig vänskap.

Bild 2. I klostrets trädgård.

Hovets damer roar sig tillsammans med Eboli, som sjunger “Sången om slöjan” för dem tillsammans med pagen Tebaldo. Drottningen kommer, sorgsen som alltid, och Eboli vill försöka finna orsaken. Eboli älskar Don Carlos och hon hoppas art kärleken är besvarad. Rodrigo anländer med ett brev till Elisabeth fran hennes mor i Frankrike. Inuti brevet finns ett meddelande från Don Carlos, han ber om ett möte.Rodrigo vädjar för sin vän och alla lämnar Elisabeth ensam. Prinsen kommer och det blir ett uppslitande möte där de försöker hålla tillbaka sina känslor, men Elisabeth står fast vid sin roll som drottning, och Carlos lämnar förtvivlad platsen. Då kommer kungen med hela sitt hov och ser genast att hans maka är utan uppvaktning. Grevinnan av Aremberg den hovdam som skulle ha agerar förkläde blir omedelbart hemskickad till Frankrike av Filip. Den kränkta drottningen tar ett ömt avsked av sin vän. Då alla går, ber kungen Rodrigo art stanna kvar. Han har länge varit nyfiken på denne rättframme man, den enda som inte smickrat honom utan vägar säga vad han tvcker. Rodrigo ber för Flanderns frihet och anklagar Filip för att bedriva ett terrorvälde. Filip försvarar sig med att det är nödvändigt att inledningsvis ta till våld för att säkra en trygg stat. Sedan öppnar han sig alltmer för Rodrigo och anförtror honom sina bekymmer: han misstänker att drottningen inte älskar honom och i hemlighet träffar Don Carlos. Han ber Rodrigo att hälla ett öga på dem och vara hans förtrogna, något som gläder denne oerhört. Rodrigo tror sig härigenom få kontroll över hela situationen.

AKT II

Bild I. Drottningens trädgård.

Don Carlos har fått en anonym biljett från en dam som ber om ett möte. Övertygad om att det är Elisabeth, rusar Carlos passionerat mot en beslöjad dam. Men kvinnan visar sig vara Eboli. Hon tycker sig nu ha avslöjat drottningens hemlighet och, full av svartsjuka, varnar hon Carlos för sin egen makt. Rodrigo stormar in och försöker döda Eboli, men hindras av Carlos. När de två vännerna blivit ensamma, tvivlar Carlos på Rodrigo eftersom han blivit nära vän till kungen – är han att lita på? Rodrigo övertygar honom om att deras vänskap är störst och Rodrigo tar hand om några hemliga dokument som finns i prinsens ägo.

Bild 2 Stor plats frimför kyrkan.

Man förbereder en autodafé, där ett antal kättare ska brännas på bål, och alla hyllar kungen. Don Carlos rusar in tillsammans med några sändebud från Flandern, som vädjar om frihet.Filip blir mycket upprörd, varefter Don Carlos beskriver sin vantrivsel vid hovet och ber att att få bli guvernör över Flandern. Då Filip nekar, höjer Carlos sin värja mot honom. Ingen vågar avväpna den rasande Carlos, förrän Rodrigo stiger fram. Carlos ser sig sviken av en vän och fängslas, innan Rodrigo dubbas till hertig. Festen kan börja och bålet tänds.

AKT III

BILD I. Kungens rum pä slottet.

Filip har grubblat natten igenom. Han inser art han egentligen är outsägligt ensam och önskar att han kunde se in i människors själar. Misstanken att hans egen son har ett förhållande med hans maka plågar honom. Storinkvisitorn, en blind 90-åring och kyrkans yttersta representant, gör entré. Filip ber om absolultition för att kunna offra sin egen son. Den ger Storinkvisitorn villigt men kräver också att han måste avrätta Rodrigo, en farlig rebell. Filip vägrar offra sin enda förtrogna och det blir en maktkamp som kungen till sist förlorar. När storinkvisirorn gått, kommer drottningen.Hon är upprörd över att ha blivit bestulen på sitt juvelskrin – som visar sig stå pä kungens skrivbord. När hon vägrar öppna det, bryter han upp locket och hittar överst Don Carlos porträtt. Då han ser det som bevis på hennes otroher, påpekar hon att de två en gång varit trolovade. Men kungen svarar med att kalla henne sköka, varpå hon kollapsar. Filip kallar på hjälp; Rodrigo och Eboli kommer.Rodrigo anklagar kungen för att inte kunna behärska sina känslor, och denne ångrar sig bittert. Då de två männen gått erkänner Eboli för drottningen att det var hon som tog skrinet – av svartsjuka, eftersom hon älskar Carlos. Elisabeth vill förlåta henne, men Eboli har mer att bekänna: hon har dessutom varit kungcns mätress. Elisabeth meddelar att Eboli nu har att välja mellan kloster och landsflykt, varpå hon lämnar rummet. Eboli bryter nästan samman av ånger och förtvivlan, men inser att hon har en dag på sig att rädda Don Carlos ur fängelset.

BILD 2.

1 fängelset får Carlos besök av sin vän Rodrigo. Tiden är kort, och Rodrigo har kommit för att ta farväl. Han har vänt alla upprorsbevis mot sig själv för att Carlos ska kunna leva vidare. Ett skott går av och Rodrigo är träffad. Han uppmanar vännen att kämpa vidare för Flandern och att träffa Elisabeth i klostret dagen därpå för att ta avsked. Rodrigo dör i vännens armar, och då Filip kommer in anklagar prinsen sin far för mord. En upprorisk folkmassa hörs utanför medan Filip förkrossad sjunker ned vid Rodrigos lik. Eboli skyndar in och räddar Carlos ur fängelset. Så kommer Storinkvisitorn, inför vilken alla måste böja sig. Upproret slås ned.

AKT IV

I klostret San Justo.

Elisabeth har sökt sig till Karl V:s grav och ger uttryck åt sin förtvivlan.Hon längtar tillbaka till den lyckliga tiden i Frankrike tillsammans med Carlos, och inser att bara döden kan befria henne. Carlos kommer. Han ska resa till Flandern och de tar farväl av varandra. De tröstar sig med tanken på att få mötas i himlen, i en bättre värld. Filip och Storinkvisitorn anländer för att föra Carlos till avrättningen, men hör plötsligt den spöklike munken från operans början: Smärtan på jorden viker inte i klostret. Hjärtats strider bedarrar först i himlen.” Förskräckta tycker sig de omgivande känna igen Karl V i munkens gestalt. Don Carlos fängslas.

LA SCALA

Första akten

Tid och plats: Spanien ca 1560

Första scenen – I klostret San Justo.

Medan munkar ber för kejsaren Charles V’s själ beklagar sig hans sonson, Don Carlos, över att kvinnan han älskar, Elisabeth, nu är gift nned hans far. Carlos vän, nnarkisen av Pösa, kommer in på scenen. Han kommer från det förtryckta landet Flandern och vill ha Don Carlos hjälp. Under tiden kommer kung Philip och hans nya fru för att uttrycka sin vördnad vid Charles V’s krypta.

Andra scenen – I klostrets trädgård.

Princessan Eboli sjunger om en morisk kung och hans försummade fru. Posa leverar ett hemligt meddelande till Elisabeth från Don Carlos.Princessan Eboli hyser dock en förhoppning om att det är henne Carlos älskar. Elisabeth motstår Carlos tillkännagivande eftersom de nu är mor och son. Samtidigt utser kungen Posa till sin närmaste man.

Andra akten

Första scenen Drottningens trädgård.

Don Carlos har fått ett meddelande, som han tror är från Elisabeth, om ett möte i trädgården. I själva verket är det från Eboli och han råkar av misstag förklara sin kärlek till henne. Eboli inser att Carlos tror att hon är drottning Elisabeth och Carlos är förskräckt och Carlos är förskräckt över att hon känner till hans hemlighet. Eboli hotar att berätta för kungen att Elisabeth och Carlos har en kärleksaffär. Carlos hindrar Posa från att knivhugga henne och Posa och Carlos bekräftar sin vänskap på nytt.

Andra scenen – Katedralen i Valladolid.

Folket gläder sig inför den kommande kröningen av kungen och drottningen. Don Carlos kommer in med sändebud från Flandern, som vädjar till kungen för sitt lands frihet. Kungen beordrar med stöd av munkarna att upprorsmakarna skall arresteras. Carlos drar sitt svärd mot kungen, men Posa övertalar Carlos att kapitulera.

Tredje akten

Tredje scenen – Kung Philip arbetsrum

Ensam beklagar kungen sin situation. Storinkvisitorn anländer och kungen inser att hon är chanslös mot kyrkan. När Elisabeth kommer in anklagar Philip henne för otrohet. Eboli erkänner att hon älskade Carlos men att han avvisade henne. Än värre är dock att hon också varit kungens älskarinna. Hon ångrar sig och beslutar sig för att rädda Carlos från inkvisitionen.

Andra scenen – Ett fängelse

Don Carlos sitter i fängelse. Posa berättar för Carlos att han kommer att se till ntt han frisläpps men med risk för sig själv. Posa känner sig tillfreds med att dö om hans vän kan rädda Flandern och regera över ett bättre Spanien. Elisabeth, Eboli och Storinkvisitorn anländer samtidigt som en folkmassa hotar kungen och kräver att Carlos skall friges. I det kaos som uppstår rymmer Eboli tillsammans med Carlos.

Fjärde akten

I klostret San Justo.

Elisabeth är engagerad i att hjälpa Don Carlos i hans strävan att uppfylla sitt öde i Flandern, men hon själv längtar bara efter döden. Carlos dyker upp och säger ett sista farväl. Philip och Storinkvisitorn kommer in. Carlos, ropandes efter Gud, drar sitt svärd för att försvara sig mot inkvisitorns vakter. Från Charles V krypta dyker plötsligt munkorna upp för att leda Carlos i säkerhet i klostret. Philip och inkvisitorn är övertygade om att det är Charles V i egen hög person.

Don Carlos SF- Filmstaden 2009

Don Carlos från La Scala

UPPHOVSPERSONER

Musik: Giuseppe Verdi|Text: Joseph Méry och Camille di Locle efter Friedrich von Schillers skådespel (1787) och Eugene Cormons skådespel Philippe II, roi d´Espagne (1846)

Premiär

Premiär på Grand Opéra i Paris den 11 mars 1867 eller 10 januari 1884 på Teatro alla Scala i Milano.

Roller och rösttyper

Roll Rösttyp
Don Carlos tenor
Elisabeth sopran
Kung Filip II bas
Posa baryton
Eboli mezzosopran
Greve Lerma tenor
Tebaldo sopran
Storinkvisitorn bas
En munk bas
Rösten från himlen
Grevinnan Aremberg stum roll

Libretto

Mer att läsa

Om Giuseppe Verdi