Don Carlos på Den Kongelige Opera Gamle Scene

En nyhet i operan är “konversationsmusiken”. Det finns inga vanliga operarecitativ, utan det handlar mer om en sorts dramatisk, lyrisk deklamering som resulterar i en ny form av genomkomponerad dialog. Orkestern deltar i såväl den inre som den yttre handlingen och skapar stämning, atmosfär och psykologisk uttrycksfullhet. Don Carlos är i mångt och mycket en duett-opera, men duetterna är dramatiska dialoger i ett melodiflöde. Det är även en opera med många stora monologer, tersetter, marscher och körer. Alla inspirerade av den spanska miljön.

1 Prolog: Frankrike – Fontainebleau

Carlos drömmer sig tillbaka till sitt första möte med Elisabeth- ett jublande möte, det blev kärlek vid första ögonkastet. Men han minns också, hur brutalt det slutade; förlovningen mellan dem blev aldrig proklamerad. För freedens skull offrade Elisabeth sin lycka. Hon blev Spaniens drottning, men som gemål till Carlo´s far, Kung Filip II.

2 Spanien

Den gamla tiden framträder i ännu en vision; det stora ögonblick då kejsar Karl V avsa sig makten – och istället valde ett enkelt liv i klostret San Yuste.

Klosterkyrkan i San Yuste

Carlos ungdomsvän, Posa, har precis återkommit från det förtryckta Flandern. Carlos anförtror att han är kär i drottningen. Posa lyckas att få honom till att bege sig till Flandern och kämpa för folkets frihet.

3 Klosterparken i San Yuste

Eboli underhåller hovets damer, medan de väntar på drottningen. Det lyckas Posa att få till stånd ett möte med Carlos, Carlos kallas hit och väcker förhoppningar hos Eboli, som i hemlighet älskar honom. Carlos ber drottningen att tala för hans sak hos kungen: att Filip skall överlämna Flandern till sin son. Smärtan bryter genom deras samtal och mötet slutar i förtvivlan.

Den svartsjuke Filip finner sin hustru ensam – och förödmjukar henne genom att landsförvisa hennes förtroliga, grevinnan Aremberg.

Filip söker kontakt med Posa, som genast uppmanar kungen att ge folket sin frihet. Filip beundrar hans uppriktighet och tror att han har funnit en vän – trots deras motsatta politiska övertygelser. Han anförtror Posa sina misstankar om Carlos och Elisabeth och kallar honom sin närmaste man.

4 Drottningens trädgård i Madrid

Eboli har tagit ett första steg att närma sig för ett möte med Carlos. Carlos tror, att inbjudan kommer från drottningen och störtar sig förälskat iväg till kärleksmötet. Då han upptäcker att han har fel, har han redan avslöjat sin dolda hemlighet, och Eboli hotar med hämnd. Posa, som har kommit, inser hennes farlighet- och tar Carlos hemlig brev i förvar – och uppmanar honom åter till kamp.

5 Ett torg i Madrid

Kättare skall brännas på bål. Hovet kommer till platsen, men Carlos avbryter “festen” genom att komma in i spetsen för en grupp representanter, vilka bönfaller om frihet för Flandern. Han ber samtidigt själv kungen om att han skall bli utsedd till regent över provinsen. Filip avslår alla böner. Carlos drar kniv mot sin far – och Posa är den enda. Som vågar att avväpna honom. Carlos fängslas. Kättarna bränns.

6 Filips rum

Efter en sömnlös natt sitter Filip hopsjunken i tankar om sitt ensamma liv – han erkänner, att Elisabeth aldrig har älskat honom.

Han ber storinkvisitorn om råd, och denne anser att den rebilliska Carlos skall avrättas, samtidigt som han kräver Posa´s liv.

Elisabeth försöker att överbevisa sin man om sin trohet. Filip är emellertid helt obehärskad och rasande mot sin hustru. Slutligen inser han dock att hon är oskyldig.

Det är Eboli, som i sin svartsjuka har framlagt material som anklagar Elisabeth och Carlos inför kungen. Hon ångrar sig nu djupt och är ångerfull och beslutar sig nu för att rädda Carlos ur fångenskapen, innan hon drar sig tillbaka till ett kloster.

7 Fängelset

För att rädda Carlos från döden har Posa låtit spioner hitta de farliga breven hos sig och därmed avslöjat sig som förkämpe för friheten. Han blir skjuten på platsen.

Filip benådar sin son – men Carlos vill inte längre veta av sin far som är en mördare.

En folkmassa under ledning av Eboli- stormar fängelset. Det lyckas för Carlos att fly. Storinkvisitorn krossar upproret.

8 Klosterkyrkan i San Yuste

Elisabeth tar ett sista avsked av Carlos, innan han beger sig till Flandern. För henne är livet slut – men hon uppmanar honom att vara stark och aldrig glömma Posas offerdöd och deras gemensamma ideal – och att aldrig upphöra att kämpa för dem. Filip överraskar dem och vill överlämna sin son till storinkvisitorn – men en munk ingriper och räddar Carlos från den despotiska makt.

Göran Järvefelt. Översatt av Mogens H Andersson

Upphovspersoner

Musik: Giuseppe Verdi|Text:Joseph Méry och Camille di Locle efter Friedrich von Schillers skådespel (1787) och Eugene Cormons skådespel Philippe II, roi d´Espagne (1846)

Libretto

 

Läs mer