Don Carlos synopsis

Don Carlos synopsis Giuseppe Verdi

En nyhet i operan är “konversationsmusiken”. Det finns inga vanliga operarecitativ, utan det handlar mer om en sorts dramatisk, lyrisk deklamering som resulterar i en ny form av genomkomponerad dialog. Orkestern deltar i såväl den inre som den yttre handlingen och skapar stämning, atmosfär och psykologisk uttrycksfullhet. Don Carlos är i mångt och mycket en duett-opera, men duetterna är dramatiska dialoger i ett melodiflöde. Det är även en opera med många stora monologer, tersetter, marscher och körer. Alla inspirerade av den spanska miljön.

Don Carlos synopsis

Tid och plats: Frankrike och Spanien ca 1560

Akt 1

Under en ridtur i skogarna vid Fontainebleau möter Elizabeth av Valois en ung man. Han påstår sig vara medlem av den spanska delegation som är i Frankrike för att förhandla om äktenskapet mellan Elizabeth och den spanske tronföljaren don Carlos.Han blir betagen av prinsessans skönhet och erkänner att han själv är don Carlos. De båda ungdomarna förklarar varandra sin kärlek men avbryts av en fransk ädling,som böjer knä för Elizabeth och hyllar henne som Spaniens blivande drottning.

De älskande blir överlyckliga.Snart byts dock glädjen i besvikelse, ty det visar sig att fred visserligen har slutits mellan Spanien och Frankrike men att kung Filip själv har beslutat gifta sig med Elisabeth i stället för att begära henne som brud åt don Carlos.

Akt 11

Don Carlos har sökt tröst hos en munk i klostret San Yuste nära Madrid. Hans vän Rodrigo, markis av Posa, råder honom att be kungen utse honom till sändebud till Flandern så att han kan komma över sin sorg med hjälp av politiskt engagemang. Posa förmedlar ett möte mellan don Carlos och Elizabeth där de åter förklarar varandra sin kärlek. Elisabeth vill vara Filip trogen och avstår från sin älskade. Kungen träffar Elisabeth ensam sedan don Carlos har lämnat henne. Han lägger skulden för ryktena om Elisabeths otrohet på hennes franska hovdam, som skickas tillbaka till Frankrike.Då Filip har blivit ensam med Posa anförtror han denne sina onda aningar. Om att hans hustru och son älskar varandra och ber Posa hålla ett öga på dem.

Akt 111

I slottsparken väntar don Carlos på den kvinna som har skickat honom en inbjudan till ett kärleksmöte samma kväll.Han tror att det är drottningen, men då han lidelsefullt omfamnar den beslöjade kvinnan får han klart för sig att det är drottningens spanska hovdam, prinsessan Eboli, som är förälskad i honom. Hon förstår vem don Carlos verkligen älskar och beslutar ta hämnd för sin försmådda kärlek.

Don Carlos ber att få bli skickad till Flandern och tar parti för de flandriska utsändna som kommer och begär frihet för sitt land, men Filip vägrar. Don Carlos drar rasande sin dolk men kungen ger order om att han skall avväpnas. Ingen vågar verkställa ordern, och då uppmanar Posa don Carlos att överlämna dolken till honom, vilket han också gör. Under tiden samlas folket för att se kättare brännas på bål.

Akt IV

I sitt gemak klagar kungen över att drottningen aldrig har älskat honom. Han har sänt bud efter storinkvisitorn för att höra om han kan straffa den upproriske tronföljaren, och storinkvisitorn är villig att tillåta en dödsdom över don Carlos om han i gengäld får Posa utlämnad. Posa har nämligen kätterska tendenser. Först vägrar Filip att offra den enda människa han litar på, men då storinkvisitorn hotar med sin makt ger han efter.

Då kungen blivit ensam kommer Elisabeth och berättar att hennes smyckeskrin har blivit stulet. Till sin förskräckelse ser hon att det står på kungens skrivbord. Då hon vägrar öppna det för honom bryter han själv upp låset och hittar don Carlos porträtt.

Hon ursäktar sig med att hon fått det då hon var förlovad med kungens son, men i sitt raseri slår Filip till drottningen, som faller medvetslös till golvet. Posa och Eboli hör hennes skrik och skyndar till. De säger till kungen att han misstagit sig. Eboli ångrar sig och då har har blivit ensam med drottningen erkänner hon att det var hon som i svartsjuka ställt smyckeskrinet på kungens skrivbord. Elisabeth förvisar Eboli till ett kloster. Posa besöker don Carlos i fängelset. Han har samlat ihop de komprometterande papperen och påstått att de är hans, varvid han har räddat don Carlos liv. Posa hoppas att han sedan skall bege sig till Nederländerna och skänka dess folk frihet. Medan han utmålar sina framtidsversioner blir han skjuten och dör i don Carlos armar.

Just då kommer kungen för att frige don Carlos, men denne beskyller honom för att vara mördare. Utanför fängelset hotar folkmassan med uppror och kräver att få se den frigivne tronföljaren, men när storinkvisitorn visar sig faller alla på knä.

Akt V

Elisabeth vill ta slöjan och träffar don Carlos för att ta avsked av honom i klostret San Yuste inan han far till Flandern. Då Filip och storinkvisitorn överraskar dem tillsammans vill kungen låta gripa don Carlos, men i samma ögonblick träder en gestalt fram från kejsar Karl V:s gravmonument och drar in don Carlos i klostret. Det går en rysning genom alla eftersom de tror sig ha sett den döde kejsaren gå igen.

Upphovspersoner

Musik: Giuseppe Verdi|Text: Joseph Méry och Camille di Locle efter Friedrich von Schillers skådespel (1787) och Eugene Cormons skådespel Philippe II, roi d´Espagne (1846)

Libretto

Roller och rösttyper

RollRösttyp
Don Carlostenor
Elisabethsopran
Kung Filip IIbas
Posabaryton
Ebolimezzosopran
Greve Lermatenor
Tebaldosopran
Storinkvisitornbas
En munkbas
Rösten från himlen
Grevinnan Arembergstum roll