Don Carlos synopsis

Don Carlos synopsis Don Carlos at Gothenburg Opera - synopsis

En nyhet i operan är “konversationsmusiken”. Det finns inga vanliga operarecitativ, utan det handlar mer om en sorts dramatisk, lyrisk deklamering som resulterar i en ny form av genomkomponerad dialog. Orkestern deltar i såväl den inre som den yttre handlingen och skapar stämning, atmosfär och psykologisk uttrycksfullhet. Don Carlos är i mångt och mycket en duett-opera, men duetterna är dramatiska dialoger i ett melodiflöde. Det är även en opera med många stora monologer, tersetter, marscher och körer. Alla inspirerade av den spanska miljön.

Don Carlos synopsis

AKT I

Tid och plats: Spanien ca 1560

Bild I. I klostret San Justo.

Kören sjunger vid den nyss avlidne Karl V:s grav: “Barmhärtige Gud, var mild mot syndaren” Don Carlos springer in i klostret och hör en spöklik röst,snarlik farfaderns. Prinsen har kommit för att få vara ensam med sin förtvivlan. Han var trolovad med Elisabeth av Valois, en fransk prinsessa, och de förälskade sig. Men för fredens skull fick hon istället gifta sig med Don Carlos far, Filip 11. Hon blev därmed spansk drottning och Don Carlos styvmor. Rodrigo, Don Carlos barndomsvän, kommer. De två har inre setts pä länge och Carlos anförtror vännen att han fortfarande älskar Elisabeth. Rodrigo uppmanar då Carlos att be sin far om att få resa till Flandern, så att han kan delta i frigörelsekampen där. De svär varandra evig vänskap.

Bild 2. I klostrets trädgård.

Hovets damer roar sig tillsammans med Eboli, som sjunger “Sången om slöjan” för dem tillsammans med pagen Tebaldo. Drottningen kommer, sorgsen som alltid, och Eboli vill försöka finna orsaken. Eboli älskar Don Carlos och hon hoppas art kärleken är besvarad. Rodrigo anländer med ett brev till Elisabeth fran hennes mor i Frankrike. Inuti brevet finns ett meddelande från Don Carlos, han ber om ett möte.Rodrigo vädjar för sin vän och alla lämnar Elisabeth ensam. Prinsen kommer och det blir ett uppslitande möte där de försöker hålla tillbaka sina känslor, men Elisabeth står fast vid sin roll som drottning, och Carlos lämnar förtvivlad platsen. Då kommer kungen med hela sitt hov och ser genast att hans maka är utan uppvaktning. Grevinnan av Aremberg den hovdam som skulle ha agerar förkläde blir omedelbart hemskickad till Frankrike av Filip. Den kränkta drottningen tar ett ömt avsked av sin vän. Då alla går, ber kungen Rodrigo art stanna kvar. Han har länge varit nyfiken på denne rättframme man, den enda som inte smickrat honom utan vägar säga vad han tvcker. Rodrigo ber för Flanderns frihet och anklagar Filip för att bedriva ett terrorvälde. Filip försvarar sig med att det är nödvändigt att inledningsvis ta till våld för att säkra en trygg stat. Sedan öppnar han sig alltmer för Rodrigo och anförtror honom sina bekymmer: han misstänker att drottningen inte älskar honom och i hemlighet träffar Don Carlos. Han ber Rodrigo att hälla ett öga på dem och vara hans förtrogna, något som gläder denne oerhört. Rodrigo tror sig härigenom få kontroll över hela situationen.

AKT II

Bild I. Drottningens trädgård.

Don Carlos har fått en anonym biljett från en dam som ber om ett möte. Övertygad om att det är Elisabeth, rusar Carlos passionerat mot en beslöjad dam. Men kvinnan visar sig vara Eboli. Hon tycker sig nu ha avslöjat drottningens hemlighet och, full av svartsjuka, varnar hon Carlos för sin egen makt. Rodrigo stormar in och försöker döda Eboli, men hindras av Carlos. När de två vännerna blivit ensamma, tvivlar Carlos på Rodrigo eftersom han blivit nära vän till kungen – är han att lita på? Rodrigo övertygar honom om att deras vänskap är störst och Rodrigo tar hand om några hemliga dokument som finns i prinsens ägo.

Bild 2 Stor plats frimför kyrkan.

Man förbereder en autodafé, där ett antal kättare ska brännas på bål, och alla hyllar kungen. Don Carlos rusar in tillsammans med några sändebud från Flandern, som vädjar om frihet.Filip blir mycket upprörd, varefter Don Carlos beskriver sin vantrivsel vid hovet och ber att att få bli guvernör över Flandern. Då Filip nekar, höjer Carlos sin värja mot honom. Ingen vågar avväpna den rasande Carlos, förrän Rodrigo stiger fram. Carlos ser sig sviken av en vän och fängslas, innan Rodrigo dubbas till hertig. Festen kan börja och bålet tänds.

AKT III

BILD I. Kungens rum pä slottet.

Filip har grubblat natten igenom. Han inser art han egentligen är outsägligt ensam och önskar att han kunde se in i människors själar. Misstanken att hans egen son har ett förhållande med hans maka plågar honom. Storinkvisitorn, en blind 90-åring och kyrkans yttersta representant, gör entré. Filip ber om absolultition för att kunna offra sin egen son. Den ger Storinkvisitorn villigt men kräver också att han måste avrätta Rodrigo, en farlig rebell. Filip vägrar offra sin enda förtrogna och det blir en maktkamp som kungen till sist förlorar. När storinkvisirorn gått, kommer drottningen.Hon är upprörd över att ha blivit bestulen på sitt juvelskrin – som visar sig stå pä kungens skrivbord. När hon vägrar öppna det, bryter han upp locket och hittar överst Don Carlos porträtt. Då han ser det som bevis på hennes otroher, påpekar hon att de två en gång varit trolovade. Men kungen svarar med att kalla henne sköka, varpå hon kollapsar. Filip kallar på hjälp; Rodrigo och Eboli kommer.Rodrigo anklagar kungen för att inte kunna behärska sina känslor, och denne ångrar sig bittert. Då de två männen gått erkänner Eboli för drottningen att det var hon som tog skrinet – av svartsjuka, eftersom hon älskar Carlos. Elisabeth vill förlåta henne, men Eboli har mer att bekänna: hon har dessutom varit kungcns mätress. Elisabeth meddelar att Eboli nu har att välja mellan kloster och landsflykt, varpå hon lämnar rummet. Eboli bryter nästan samman av ånger och förtvivlan, men inser att hon har en dag på sig att rädda Don Carlos ur fängelset.

BILD 2.

1 fängelset får Carlos besök av sin vän Rodrigo. Tiden är kort, och Rodrigo har kommit för att ta farväl. Han har vänt alla upprorsbevis mot sig själv för att Carlos ska kunna leva vidare. Ett skott går av och Rodrigo är träffad. Han uppmanar vännen att kämpa vidare för Flandern och att träffa Elisabeth i klostret dagen därpå för att ta avsked. Rodrigo dör i vännens armar, och då Filip kommer in anklagar prinsen sin far för mord. En upprorisk folkmassa hörs utanför medan Filip förkrossad sjunker ned vid Rodrigos lik. Eboli skyndar in och räddar Carlos ur fängelset. Så kommer Storinkvisitorn, inför vilken alla måste böja sig. Upproret slås ned.

AKT IV

I klostret San Justo.

Elisabeth har sökt sig till Karl V:s grav och ger uttryck åt sin förtvivlan.Hon längtar tillbaka till den lyckliga tiden i Frankrike tillsammans med Carlos, och inser att bara döden kan befria henne. Carlos kommer. Han ska resa till Flandern och de tar farväl av varandra. De tröstar sig med tanken på att få mötas i himlen, i en bättre värld. Filip och Storinkvisitorn anländer för att föra Carlos till avrättningen, men hör plötsligt den spöklike munken från operans början: Smärtan på jorden viker inte i klostret. Hjärtats strider bedarrar först i himlen.” Förskräckta tycker sig de omgivande känna igen Karl V i munkens gestalt. Don Carlos fängslas.

Upphovspersoner

Musik: Giuseppe Verdi|Text:Joseph Méry och Camille di Locle efter Friedrich von Schillers skådespel (1787) och Eugene Cormons skådespel Philippe II, roi d´Espagne (1846)

Libretto