Esbjerg operastad i Danmark

Esbjerg hamn

Esbjerg operastad i Danmark

Esbjerg är en stad i Danmark. Den ligger på Jyllands västkust vid Nordsjön och är Danmarks femte största stad.

Historia

Esbjerg grundlades efter Danmarks förlust i dansk-tyska kriget 1864 när den viktiga hamnstaden Altona (idag en del av Hamburg) gick förlorad. Den 24 april 1868 beslutade Folketinget att en ny hamn skulle anläggas i sydvästra Jylland. På grund av västjyllands flacka kust finns det få naturliga hamnar så enorma muddringsarbeten fick göras för att kunna bygga en hamn 1868-1874. Den 15 augusti 1874 öppnades hamnen officiellt. Samma år fick Esbjerg också järnvägsförbindelse med Fredericia och Kolding. Följande år fick Esbjerg telegraf. 1887 öppnades Vor Frelsers Kirke och 1899 fick Esbjerg stadsprivilegier.

Hamnen fick snabbt stor betydelse för exporten av jordbruksprodukter och nära staden placerades slakterier, mejerier och smörfabriker. Utbyggnaden av Esbjerg drog till sig massor av människor och staden kallades för Danmarks far west. 1890 hade staden 4 100 invånare, 1901 13 400 invånare. 1893 utbröt den första strejken när hamnarbetarna hos rederiet DFDS strejkade för rätten att organisera sig.

Staden blev snabbt ett fäste för den danska arbetarrörelsen och andra folkrörelser som frikyrkorörelsen p.g.a. sin snabba tillväxt och hamnens prägling på stadslivet. Både Socialdemokratiet och Danmarks Kommunistiske Parti hade stort väljarstöd i staden. Vid Folketingsvalet 1943 fick socialdemokraterna ungefär 60 % av rösterna i staden. Esbjergs borgmästare var socialdemokrat från 1905 till 1994.

När den danska oljeutvinningen inleddes efter 1972 blev Esbjerg ett transportcentrum för resor mellan de oljefälten och fastlandet.

Esbjerg

Esbjerg – In English

Länk till operahuset

Related posts