Eugen Onegin 1878 synopsis

Eugen Onegin 1878 synopsis Eugen Onegin på Malmö Opera - och Musikteater - synopsis

Eugen Onegin. Förslaget att komponera en opera baserad på Pusjkins roman kom från operasångerskan Elizaveta Lavrovskaja i maj 1877. Först ansåg Tjajkovskij att handlingen var tämligen banal, men han insåg snart dess meriter och skapade snabbt scenerierna för att kunna börja komponera. Han använde verser direkt ur romanen och valde ut känslosamma scener, därav undertiteln: ”lyriska scener”. Operan är episodisk och har ingen sammanhållen berättelse, utan förmedlar glimtar ur Eugen Onegins liv. Detta kunde Tjajkovskij tillåta sig, eftersom han visste att publiken väl kände till Pusjkins roman och kunde fylla i tomrummen.

Operan påbörjades i Ryssland och avslutades vid badorten San Remo vid Medelhavet 1878. Våren 1878 bodde Tjajkovskij ensam på fru von Mecks gods, Brilov, och en afton spelade han i sin ensamhet igenom operan. Han har senare berättat:

”Tonsättaren var den ende åhöraren. Jag skäms över att erkänna att åhöraren var rörd till tårar och att han gav tonsättaren tusen komplimanger.”

Eugen Onegin 1878 synopsis

Tid och plats: På landsbygden och i S:t Petersburg under 1820-talet.
Akt 1
Scen 1

I en trädgård på släkten Larins lantgods. De unga flickorna Tatjana och Olga längtar efter kärlek och lycka. Bönderna hälsar härskarinnan. Endast Tatjana lyssnar uppmärksamt. Grannen Lenskij, en poet, är förlovad med den muntra Olga. Han presenterar för släkten Larin en vän från S:t Petersburg, Eugen Onegin. Medan Lenskij uppvaktar sin tillbedda Olga, underhåller Onegin den melankoliska Tatjana med ett intellektuellt samtal.

Scen 2

Tatjana frågar ut amman Filippjevna om kärlek. Hon har förälskat sig i Onegin, som för henne förkroppsligar hjälteidealet från hennes drömmar och från den romantiska litteraturen. I ett brev bekänner hon sin kärlek till Onegin och skickar iväg Filippjevna med detta till honom.

Scen 3

Den upphetsade Tatjana väntar oroligt på Onegin. Denne visar hövligt tillbaka flickans kärleksförklaring: han varken söker eller behöver kärleken.
Akt 11
Scen 1

De adliga från trakten infinner sig till en bal med anledning av Tatjanasfödelsedag. Fransmannen Triquet sjunger en gratulationskuplett. Onegin har långtråkigt och är arg på Lenskij, som har övertalat honom att följa med till balen. För att förarga vännen dansar han oavbrutet med Olga. Lenskij känner sig sårad och utmanar Onegin på duell.

Scen 2

Morgonen därpå står vännerna mot varandra som fiender. Båda vet att duellen är vansinnig, men ingen finner kraft att ta det första steget till försoning. Lenskij dödas av Onegin.
Akt 111
Scen 1

Efter flera års kringflackande i utlandet återvänder Onegin till S:t Petersburg, där han återser Tatjana, som nu har gift sig med furst Gremin och är en vacker, firad kvinna. Onegin förälskar sig i den kvinna, som han en gång försmådde.

Scen 2

Onegin har övertalat Tatjana till ett samtal på tu man hand och bekänner sin kärlek till henne. Tatjana älskar fortfarande Onegin, men visar tillbaka hans kärleksförklaringar och förblir sin make trogen.
MALMÖ OPERA 2015
Änkan Madame Larina lever ett stillsamt liv på den ryska landsbygden med sina döttrar Tatjana och Olga. När Olgas fästman Lenskij kommer på besök har han med sin vän Eugen Onegin, en världsvan dandy. Tatjana blir upp över öronen förälskad och skriver ett passionerat brev men Onegin avvisar henne.

På en namnsdagsfest för Tatjana blir Onegin snabbt uttråkad. För att retas roar han sig med Olga, vilket gör Lenskij så svartsjuk att han utmanar Onegin på duell. När duellanterna träffas medger de att de hellre skulle skratta bort det hela men hedern måste upprätthållas och det slutar med att Lenskij blir skjuten och dör. Onegin blir tvungen att lämna landet.

Många år senare dyker Onegin upp på en bal i furst Gremins magnifika palats i St Petersburg. Han är bitter över att ha rest runt i världen på jakt efter nöjen och äventyr bara för att än en gång hamna på ett trist societetsevenemang. Plötsligt ser han Tatjana, som förvandlats från naiv flicka till vuxen kvinna, nu gift med furst Gremin. Onegin upptäcker att han älskar henne och den här gången är det han som skriver ett passionerat brev. När de träffas dagen efter medger Tatjana att hon fortfarande älskar honom men det är för sent för dem två.

Eugen Onegin på MalmöFestivalen 2015

Eugen Onegin på Malmö Opera – synopsis


METROPOLITAN OPERA
AKT I
Det är höst
På sitt stora lantgods tänker madame Larina tillbaka på sin ungdom, när hon uppvaktades av sin blivande make, men var kär i en annan. Hon är nu änka och har två döttrar, Tatjana och Olga. Tatjana sitter ofta försjunken i romaner där hon identifierar sig med de kvinnliga huvudpersonerna. Den betydligt öppnare Olga uppvaktas av grannen, poeten Lenskij. När Lenskij oväntat dyker upp har han med sig en vän, adelsmannen Eugen Onegin, som Tatjana genast förälskar sig i.

När Tatjana ska lägga sig ber hon amman Filipjevna berätta om sin första kärlek och om äktenskapet. Tatjana sitter uppe hela natten och skriver ett kärleksbrev till Onegin, som hon sedan får Filipjevnas barnbarn att överlämna till Onegin. Tatjana väntar otåligt på Onegins svar i trädgården. Onegin medger att han blivit rörd av hennes kärleksbetygelser, men avvisar henne och vill istället vara vänner. Han råder henne att vara mindre känslosam, för det finns sämre män som utnyttjar unga flickor.
AKT II
Januari
Societeten är inbjuden till Larins gods för att fira Tatjanas namnsdag. Onegin har motvilligt följt med Lenskij, men det visar sig inte vara någon liten familjemiddag utan en fullskalig bal. Onegin känner sig obekväm på den stora festen. Uttråkad beslutar han sig för att retas med Lenskij genom att dansa och flörta med dennes fästmö Olga. Lenskij blir svartsjuk och den hätska stämningen kulminerar i att Lenskij utmanar Onegin på duell. Festen klingar av.

Innan det är dags för duellen funderar Lenskij på poesin, sin älskade Olga och döden. Onegin är sen till duellen. Lenskijs sekundant finner detta, och Onegins val av sekundant, oförskämt. Varken Lenskij eller Onegin vill genomföra duellen, men ingen vågar säga ifrån. Det hela slutar med att Lenskij blir dödad.
AKT III
Platsen är S:t Petersburg, några år senare
Sedan duellen har Onegin rest runt i Europa, men nu är han tillbaka i den ryska huvudstaden. Onegin blir bjuden på bal, där furst Gremin presenterar sin unga vackra hustru. Häpen inser Onegin att det är Tatjana, och lika förvånad är han över de känslor som hon väcker hos honom.

Onegin skriver kärleksbrev, söker upp henne och ber henne rymma med honom. Tatjana medger att hon fortfarande älskar honom, men hon är fast besluten om att vara trogen sin make. Onegin står ensam kvar i djupaste förtvivlan.

Eugen Onegin Metropolitan Opera synopsis
GÖTEBORGSOPERAN
AKT 1, BILD 1.TRÄDGÅRDEN PÅ GODSÄGARÄNKAN LARINAS GODS. SENSOMMAR OCH SLUTET PÅ SKÖRDETIDEN.
Tid och plats: På landsbygden och i S:t Petersburg under 1820-talet. Larinas döttrar Tatjana och Olga sjunger en duett och Larina och trotjänarinnan Filipjevna minns sina unga dagar – männen, modet, lyckan, litteraturen och plikten… Bönderna kommer för att fira slutet på skördetiden och hälsar Larina med en traditionell rysk dans.

Olgas fästman, den unge poeten Vladimir Lenskij, kommer på visit tillsammans med sin nye vän och granne, dandyn Eugen Onegin, som flytt socitetslivet i S:t Petersburg för ett enklare liv på landet, på ett gods han ärvt av en farbror. Larina och Filipjevna lämnar de unga ensamma. Lenskij utmålar sin passionerade kärlek till Olga medan Onegin talar med Tatjana. Under detta återhållsamt trevande samtal ser Tatjan i honom det ideal hon alltid drömt om, och blir djupt förälskad
AKT 1 BILD 2. LARINAS GODS, TATJANAS SOVRUM
Filipjevna förbereder Tatjana för natten. Tatjana berättar för henne om sin kärlek till Onegin, ber sedan om att bli lämnad ensam och börjar skriva sitt passionerade kärleksbrev… En herdeflöjt hörs, en ny dag nalkas och Tatjana ber “njanja” skicka barnbarnet med brevet till Onegin
AKT 1, BILD 3. TRÄDGÅRDEN BAKOM LARINA HUS, DAGEN EFTER.
Bondflickor hörs sjunga om kärlek. Onegin har anlänt, men Tatjana kommer först ut lite avside, hon oroar sig för Onegins reaktion på brevet och försöker lugna sitt hjärta. Onegin kommer fram till henne, han är imponerad av ärligheten i hennes brev, men avvisar hennes kärlek. Han förklarar att kärlek och äktenskap inte är för honom, och uppmanar henne att för framtiden kontrollera sina känslor. Tatjanas drömmar och hopp är krossade. Bondflickornas kärlekssång hörs åter klinga.
AKT 11, BILD 1. FESTEN. LARINAS HEM DEN FÖLJANDE VINTER.
Det är Tatjanas namnsdagsfest och gästerna kommer med sina familjer. En regementsorkester förvandlar det hela till en bal. När Onegin dansar vals med Tatjana, följs han med misstänksamt intresse av de övriga gästerna. Onegin vill straffa Lenskij som tagit med honom på denna provinsiella bal, och börjar flörta med Olga. Lenskij blir rasande svartsjuk och anklagar först Olga, som inte förstår allvaret, utan accepterar även nästa dans med Onegin.

Svartsjukescenen avbryts av fransmannen Triquet som framför en kuplett han komponerat till namnsdagsbarnet, vilket mynnar ut i uppsluppen dans – kotiljong, mazurka etc. Efter dansen anklagar Lenskij Onegin för hans skamlösa beteende. Onegins “dåliga skämt” utvecklas till en tragedi. Lenskij, som känner sig sviken av både sin bäste vän och sin fästmö, kastar handsken och utmanar därmed till duell.
AKT 11, BILD 2.DUELLEN. GRYNINGEN DAGEN EFTER.
Lenskij och hans sekundant Zaretskij väntar på Onegin. Lenskij har dödsaningar, i en aria ser han tillbaka på sitt liv och tänker på sin älskade Olga. Onegin anländer, försenad. Trots detta regelbrott och trots att Onegins sekundant Guillot är hans betjänt, och inte adlig, som duell-reglerna stipulerar, låteer den annars så nogräknade Zaretskij duellen börja.

Onegin och Lenskij sjunger en duett om hur de nu, långt ifrån att skratta som bästa vänner, “förbereder undergången i kallt blod”. Sekundanterna laddar pistolerna och markerar positionerna. Onegin och Lenskij tar fyra steg och riktar vapnen. Onegin skjuter och Lenskij faller ned död.
AKT 111, BILD 1. FESTSALEN I ETT PALATS I S:T PETERSBURG. FLERA ÅR SENARE.
Onegin har återvänt till S:t Petersburg efter några års kringflackande… Gästerna består av idel överklass och adel och balen inleds med en ståtlig polonäs. En majestätisk kvinna gör entré. Onegin kan knappt tro sina ögon; det är Tatjana, nu en högt aktad adelsdam gift med en berömd general, Furst Gremin. I ett nobelt, varmt arioso berättar Gremin om kärleken till sin unga “ängel” Tatjan. Gremin introducerar nu Onegin för sin fru. Han som en gång försmådde Tatjanas kärlek känner nu en passion för henne flamma upp.
AKT III, BILD 2. HOS GREMIN. MORGONEN EFTER BALEN.
Onegin har kommit föfr att träffa Tatjana i hennes hem. De är ensamma, han faller på knä och bekänner sin kärlek till henne. Tatjana påminner honom om hans kyliga avvisande för många år sedan. Hon misstänker att hans heta känslor kan ha med hennes nya social status att göra, men märker snart att han är uppriktig. Tatjana erkänner att hon fortfarande älskar honom. Lyckan är plötsligt inom räckhåll för båda, men för sent; trots att Onegin bönfaller henne är Tatjana obeveklig: hon är mycket fäst vid sin gode make, vill vara trofast och stanna hos honom. Tatjana vänder sig om och lämnar rummet. Onegin är kvar ensam, djupt förtvivlad.

Eugen Onegin på GöteborgsOperan 2008

Nikola Matišic (Vladimir Lenskij) – foto: Mats Bäcker


DEN KONGELIGE OPERA
I. DEL
Änken fru Larina sidder i haven på sit gods samnen med den gamle amme Filipjevna. De mindes deres ungdoms drømme, mens Larinas døtre Olga og Tatjana synger en længselsfuld kærlighedssang.

Det er fyraften, og godsets bønder fortæller, at høsten er i hus. Den muntre Olga og fru Larina danser til bøndernes sang, mens den mere verdensfjerne Tatjana ser til. Olga driller Tatjana med, at hun er alt for optaget af sine bøger og sin drømmeverden.

Olgas forlovede Vladimir Lenskij kommer på besög og præsenterer sin ven fra Skt. Petersborg,Eugen Onegin. Lenskij erklærer Olga sin kærligled, mens Tatjana og Onegin spadserer i haven.Onegin undrer sig over, hvordan Tatjana kan holde ud at leve på landet.

Om aftenen fortæller Tatjana Filipjevna, at hun har forelsket sig hovedkulds i Onegin. Da hun er alene, beslutter hun sig for at skrive til Oneging erklære ham sin kærlighed. Ved daggry beder hun Filipjevna om at få brevet bragt til Onegin.

Onegin har været i byen hele natten, da han modtager brevet. Han tager til fru Larinas hus for at tale med Tatjana, og med sig har han et helt kor af letlevende damer. Tatjana er chokeret, og det blier ikke bedre, da Onegin fortæller hende, at han ikke er interesseret i ægteskab. Han tilbyder sin broderkærlighed i stedet, og formaner Tatjanam at holde lidt mere på sine følelser i fremtiden.

Det er Tatjanas navnedag, og der er stor fest. Lenskij har trukket den modvillige Onegin med, og Onegin danser med Tatjana, for derefter at ville forlade festen. Lenskij og Olga overtaler ham dog til at blive, og for at irritere Lenskij lægger Onegin an på Olga, der ikke er helt afvisende. De bliver afbrudt af den gamle fransklærer Triquet, der synger en sang til ære for Tatjana, og først bagefter kan Lenskij konfrontere sin ven. Det ene ord tager det andet, og Lenskij udfordrer Onegin til duel.
2. DEL
Näste morgen venter Lenskij på Onegin, mens han tænker på, at han måske aldrig skal se sin elskede Olga igen. Onegin dukker op, og de fortryder begge i deres stille sind, at så lille en uenighed skulle blive så alvorlig.

Et skud falder, og Onegin står sønderknust tilbage med den døde Lenskij.

Der er bal i Fyrst Gremins fornemme hus i Skt.Petersborg. Onegin er blandt gæsterne, træt af sit indholdsløse liv. Da fyrsten og hans hustru slutter sig til selskabet, genkender han Tatjana.Gremin betror Onegin, hvor lykkelig han er i sit ægteskab. Onegin må rystet indse, at Tatjana er kvinden i hans liv.

Senere mødes Onegin og Tatjana. Onegin erklærer hende sin kærlighed, og bønfalder hende om at løbe bort med sig. Selvom Tatjana stadig elsker Onegin, vil hun ikke svigte Gremin, og Onegin må gå der fra med uforrettet sag.

Eugen Onegin at Danish Royal Opera Copenhagen - synopsis

Eugen Onegin at Danish Royal Opera Copenhagen – synopsis


UPPHOVSPERSONER
Musik: Peter Tjajkovskij Text: Peter Tjajkovskij och Konstantin Sjilovksij efter Alexandr Pusjkins versroman Eugen Onegin

Mer att läsa

Om Peter Tjajkovskij

PREMIÄR
Premiär på Bolsjojteatern i Moskva den 23 januari 1881. Sett föreställningen: 24.11.2001 Storan Malmö Musikteater–>

Produktionsteam

|Dirigent: Gintaras Rinkevicius|Regissör: Marianne Mörk|Scenografi: Göran Arfs|Kostym: Ann-Mari Anttila|Ljusdesign: Thorsten Dahn|Koreografi: Tiina Leesment Bergh|

Operaroll, rösttyp och sångare

Roll Rösttyp Sångare
Larina,godsägarinna mezzosopran Lena Hansson
Tatjana,Larinas dotter sopran Charlotta Larsson
Olga,Tatjanas syster alt Eva Marklund
Filipjevna,amma mezzosopran Karin Mang-Habashi
Eugen Onegin,adelsman baryton Andrej Breus
Vladimir Lenskij,poet tenor Mattias Ermedahl
Furst Gremin bas Jaakko Ryhänen
Furst Gremin bas Jaakko Ryhänen
Triquet,fransk poet tenor Kåre Björköy
Triquet,fransk poet tenor Eric Lavoipierre
Försångaren tenor Joachim Ottosson
Försångaren tenor Niels Aschengreen
Zaretskij,sekundant bas Ragne Wahlroth
Zaretskij,sekundant bas Asger Ravn
En kapten bas Björn Broström
Guillot, Onegins betjänt bas Johan Palmqvist
Guillot, Onegins betjänt bas Seppo Salonen
Operalogg