Flygande holländaren – Storan Malmö Musikteater – synopsis

Flygande holländaren - Storan Malmö Musikteater - synopsis

Flygande holländaren – Storan Malmö Musikteater – synopsis

Kompositör och librettist

Musik: och text: Richard Wagner efter en episod i Heines “Memoiren des Herrn von Schnabelewopski”

Libretto

Här kan du hämta librettot till Den Flygande holländaren eller/or ESPANOL eller/or IN ENGLISH eller/or FRANÇAIS eller/or RUSSKIJ

Premiär

Premiär på Hofoper i Dresden den 2 januari 1843. Sett föreställningen: 9.2.2002 Storan Malmö Musikteater

Sjöfararen Daland lovar bort sin dotter Senta till jägaren Erik. Natten innan bröllopet har Senta en dröm:

Daland har med sitt folk sökt lä för en storm i en bukt nära sitt hem. Dit kommer också den flygande holländaren. Sju år har förflutit och holländaren som är dömd av djävulen att för evigt segla runt på haven stiger i land för att finna en kvinna som kan bryta förbannelsen. Dalands intresse väcks för holländaren på grund av dennes stora rikedomar och han bjuder honom hem till sitt hus och lovar honom sin dotters hand mot rikedomarna.

Hemma väntar Senta tillsammans med stadens giftasmogna flickor på Daland och sjömännens återkomst. Hon känner till historien om den flygande holländaren och hon tror sig att vara den kvinna som ska bryta hans förbannelse. Sentas besatthet av holländaren gör hennes trolovade Erik upprörd och han varnar henne: holländaren kommer bringa olycka. När hennes far presenterar Senta för holländaren känner hon genast igen honom och lovar att dela hans öde genom att svära honom evig trohet.

Stadens flickor och Dalands matroser firar hemkomsten, men holländarens båt kastar en spöklik, dyster stämning över festen ända tills de döda vålnader uppenbarar sig och skrämmer norrmännen. Erik försöker ännu en gång att förklara för Senta att hon handlar fel och påminner henne om det kärleksbevis hon en gång givit honom. Holländaren råkar höra samtalet och tror sig förrådd. I tron att Senta är otrogen tänker han fly med sitt skepp ut till havs. Senta svär honom ännu en gång trohet.

Senta vaknar upp ur sin dröm. Dagen för bröllopet har randats.

Vill du ha tillgång till sångtexterna  i Tannhäuser? Beställ genom att klicka på bilden här under

lenningersventrelibretto

Related posts

Kommentera