Fritz Wunderlich tenor 1930 – 66

Fritz Wunderlich tenor 1930 - 66 Fritz Wunderlich

Fritz Wunderlich  fick sin utbildning i Freiburg där han också debuterade 1954 som Tamino vid en elevföreställning av Trollflöjten.Året därpå knöts han till Staatsoper i Stuttgart där han stannade till sin död, men han uppträdde också regelbundet på statsoperorna i Wien och München och på Deutsche Oper i Berlin.

Fritz Wunderlich tenor 1930 – 66

Han blev särskilt känd som en av förra seklets ledande Mozarttenorer på alla de stora scenerna och vid festspelen i Aix-en-Provence och Salzburg, där han också sjöng Morosus i Strauss Die schweigsame Frau.Han skulle ha debuterat på Metropolitan 1966 men dog kort dessförinnan i en olycka.

Read more