Hermann Udhe basbaryton 1914-65

Hermann Udhe  basbaryton 1914-65

Udhe fick sin utbildning i Bremen och debuterade 1936 som Titurel i Parsifal. Därefter sjöng han på olika tyska scener tills han kom i amerikansk krigsfångenskap. Efter kriget återupptog han sin karriär som förde honom till operorna i Hannover, Hamburg, Wien och München. 1949 sjöng han Kreon vid uruppförandet av Orffs Antigone i Salzburg och på 50-talet sjöng han nästan varje sommar i Bayreuth olika partier, t.ex. Den flygande holländaren, Telramund i Lohengrin och Gunther och Wotan i Nibelungens ring. Även på andra scener framträdde han i Wagnerroller men sjöng också bl.a. titelpartiet i Bergs Wozzeck. Han avled på Det kgl Teater i Köpenhamn under en föreställning av Bentzons Faust III.

Läs mer/read more

Wikipedia about Hermann Udhe

Bach Cantatas about Hermann Udhe

Allmusic about Hermann Udhe

Cantabile-subito about Hermann Udhe

Compiled/Sammanställt av Mogens H Andersson

Related posts