Hovsångare i Sverige från 1773-

Hovsångare i Sverige från 1773- Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39235

Hovsångare eller hovsångerska är i Sverige en hederstitel instiftad av Gustav III som fortfarande delas ut av den svenske kungen till sångare, företrädesvis vid Kungliga Operan.

Hovsångare i Sverige från 1773-

I början fanns även titeln förste hovsångare, men som senare avskaffades. De först utnämnda hovsångarna var Lovisa Augusti, Elisabeth Olin och Carl Stenborg 1773. Detta även om titeln sporadiskt användes redan om Anne Chabanceau de La Barre 1653 och framåt, då alla sångare anställda vid hovet titulerades hovsångare.

Hovsångarna före 1773 räknas dock inte in här.Hovsångare i Sverige motsvaras i Tyskland och Österrike av titeln kammarsångare.

Tidigare förväntades en hovsångare ställa upp närhelst Konungen så önskade. Idag är det en hederstitel och varje nyutnämnd sångare blir inviterad till en kungamiddag.

Hovsångare i alfabetisk ordning

Mer att läsa

Operalogg