Ingvar Lidholm svensk tonsättare är död R.I.P.

Ingvar Lidholm svensk tonsättare är död R.I.P.

I mer än sju decennier har Ingvar Lidholm hört till de ledande svenska tonsättarna. Hans produktion är inte omfattande, men de flesta av verken tillhör den levande repertoaren. Förklaringarna ligger inte minst i den kompositoriska skärpan och den personliga integriteten.

Ingvar Lidholm svensk tonsättare är död R.I.P.

Konstnärlig hållning

I Lidholms konstnärliga hållning finns också ett annat drag – särskilt framträdande under 1950- och 1960-talen: den successiva radikaliseringen. Om Bach, Hindemith, Carl Nielsen och den nordiska stämningstonen var inspirationskällorna till Toccata e canto, 23-åringens genombrottsverk, orienterade sig Lidholm så småningom mot expressionismen (och tolvtonstekniken) som i bl a Ritornell (1955) och Skaldens Natt(1958/81) för att i Poesis (1963) gestalta ett utmanande avantgardistiskt klangspel. I de senare orkesterverken – Greetings from an old world (1976) och Kontakion (1978) – finns en hymnisk höghet och större enkelhet.

Mänskliga rösten

Den mänskliga rösten spelar en mycket stor roll för Lidholm. Ofta sjungs hans ungdomsvisor, och i den nutida svenska a cappellarepertoaren hör hans satser till milstolparna: alltifrån Laudi (texterna ur Bibeln, 1947) till Canto LXXXI (Pound, 1956) – verket som gav den svenska körmusiken ”en ny grammatik” (Eric Ericson) – till den nästan orkestrala uppbyggnaden i …a riveder le stelle (Dante, 1973).

Tonspråk

Det finns ofta en dramatisk nerv i Lidholms tonspråk. Att han komponerat operor tycks som en logisk självklarhet. Det gäller Holländarn (för TV 1967) och Ett drömspel (urpremiär 1992), som båda bygger på skådespel av August Strindberg och innehåller mycket expressiv musik.

Måndagsgruppen

I mitten av 1940-talet tillhörde Ingvar Lidholm – som studerade komposition för Hilding Rosenberg – den omtalade och mycket omdiskuterade Måndagsgruppen. Målet för gruppen var ett nytt och öppnare sinne för den nutida musiken och en förnyelse av ett traditionsbundet musikliv – en förnyelse på bred front, även det pedagogiska.

Lidholms gärning är ett talande exempel. Han har varit orkester- och kammarmusiker (viola), kapellmästare, radioman och kompositionsprofessor i Stockholm. Han har också haft en rad internationella juryuppdrag.

Klassiker

Ingvar Lidholm är en av klassikerna i den nutida svenska musiken. Traditionen spelar en stor roll för honom, alltifrån de antika dramerna och renässansens vokalpolyfoni. Samtidigt hör han till förnyarna; ett kompositoriskt ”håll i gång” är för honom ett okänt begrepp. Han söker i varje verk det unika.

Bo Wallner

Exempel på verk

  • A riveder le stelle
  • Ett drömspel –  Opera
  • Grekisk gravrelief
  • Kontakion
  • Laudi
  • Stund när ditt inre
  • Toccata e canto

Läs mer

Operalogg