Inställda föreställningar 2020 vem utbetalar lön?

Inställda föreställningar 2020 vem utbetalar lön?

I skrivande stund ställs alla föreställningar in på operahus och övriga scener i Sverige, Danmark och Norge. Det är också högst oklart när föreställningarna kommer i gång igen. Att det kan vara svårt att ge besked om detta har jag inga svårigheter att förstå, men hur blir det med löner och ersättningar till  freelansande medverkande?Skriv gärna och berätta om dina erfarenheter. 

Inställda föreställningar 2020 vem utbetalar lön?

Om jag har förstått det hela rätt så finns det upprättade avtal mellan scen och anställd och där principen är att om föreställningen ställs in oavsett skälet så får den medverkande ingen lön.

Det skulle jag möjligtvis kunna acceptera och förstå i normalfallet, men nu har alla  drabbats av en världsomspännande pandemi.

Det innebär att många medverkande, och då tänker jag på alla som medverkar i en föreställnng, musiker sångare och personal som sköter all annan verksamhet som skall till för att det skall  bli en föreställning.

Publiken, har möjlighet att få sina pengar tillbaka eller få ett presentkort som kan användas till föreställningar vid ett senare tillfälle och när pandemin har blåst över.

I den dagliga nyhetsbevakningen berättas det om regeringens olika åtgärder som direkt riktar sig som stöd till företagen och därmed indirekt till anställda.Däremot har jag inte hört något om detta gäller musiker och sångare som har ett uppdrag för någon av de svenska operahusen och scener.

Det skulle ju vara helt förfärligt för alla frilansare om pandemin leder till att de nu helt står utan försörjning på grund av pandemin.

Borde inte systemet fungera så att även om en föreställning ställs in så har de medverkande rätt att få lön och andra ersättningar för den kontrakterade perioden?

Skriv gärna och berätta vad som gäller!

Mer att läsa