International Jussi Björling Conference 2011

International Jussi Björling Conference Fotograf: Susanne Johansson

För att ytterligare bredda intresset för Jussis Björlings liv och verk har ett antal kongresser och konferenser anordnats i Sverige och i USA. Vidare har Sällskapet arrangerat flera hyllnings- och minneskonserter på Folkoperan, Kungliga Slottet och Kungliga Operan.

International Jussi Björling Conference 2011

Rapport från The International Jussi Björling Conference i Stockholm och Borlänge

I går (3/9) öppnade The International Jussi Björling Conference på Musikaliska vid Nybrokajen i Stockholm. Musikaliska är Stockholms äldsta konserthus och var under många år säte för Musikhögskolan i staden och här fick bl.a. Jussi Björling sin utbildning.

Upptakten till konferensen var egentligen Minneskonserten för Jussi Björling den 2 september och i ett inlägg här  på Operalogg kan du läsa mer om vad jag och andra ansåg om detta.

Konferensen anordnas i anslutning till 100-års firandet av den store tenorens födelse. Huvudsyftet med konferensen är att medlemmar i de olika Jussi Björlingsällskapen skall få möjligheter att träffa varandra och utbyta erfarenheter med varandra.

Utöver det svenska sällskapet finns det ett ytterst aktivt sällskap i USA och ett i England. På konferensen deltog att sjuttiotal medlemmar från England, USA och Sverige. Konferensen som varade tre dagar var som tidigare konstaterat förlagt till Stockholm, men också en dag och en kväll i Borlänge. Konferensspråket var helt på engelska, detta på grund av det stora antalet amerikanare, engelsmän och en och annan från till exempel Tyskland.

Konferensen öppnade med ett mycket inspirerande och intressant anförande av Bengt Bengtsson med rubriken: ”How Jussi became a star?” Föredraget var mycket intressant och inspirerande inte minst undertecknad genom att jag fick tillfälle att lära mig helt nya begrepp.Kunskap är som bekant inte tunga att bära med sig.

Våra dagar var fyllda med intressanta föreläsningar till exempel: ”The Physiology of the Voice” med tillägget ”What can we suppose was special with Jussi”? Några direkta svar fick vi ju inte förstås, men föreläsaren Per-Åke Lindestad menade att vi med utgångspunkt från hans föredrag själva kunde dra egna slutsatser. Förståelsen ökade något när vi fick se hur stämbanden fungerade under olika förutsättningar. Detta hade han åstadkommits genom att han med en kamera i sin egen näsa kunnat filma sina egna stämband.

I ett senare pass gick Mårten Rosenqvist igenom Jussi´s hälsa i föredraget med titeln: ”Aspects on Jussi Björlings health” bl att genom visa Jussis EKG från hans sjukhusvistelse på Röda Korset´s sjukhus i Stockholm. I den efterföljande debatten deltog också psykologen Sten Levander och författaren Yrsa Stenius. Levander berättade också om sina tidiga möten med Jussi. Levanders far arbetade med den tekniska utrustningen när Jussi sjöng på Solliden-scenen och den unge Levander fick vid flera tillfällen följa med till sin pappas arbetsplats och träffade då Jussi.

Yrsa Stenius som bl.a. är författare till boken ”När vingen brister” ansåg också att det finns en hel del oklarheter kring Jussis frånfälle. Bl.a. har man inte kunnat finna obduktions-protokollet, som upprättas över alla som har avlidit utanför ett sjukhus. Polisrapporten är också spårlöst försvunnen. Sjukhusjournalerna blir inte offentliga förrän om tjugo år så det ser ut som om spekulationerna kring Jussis död kan fortsätta tills dessa blir offentlig handling.

Personligen anser jag att detta är en högst märklig diskussion som fortfarande förs femtio år efter Jussis död och jag instämmer i en annan föredragshållares uppfattning, den amerikanske radiomannen Walter B Rudolph, ”att oavsett hur och när Jussi dog så dog han alldeles för tidigt”.

Under förmiddagen första dagen fick vi en liten stund över och vi fick då lyssna på en ljudupptagning med Victoria de Los Angeles och Jussi Björling ”Viene la sera” slutet på första akten av Giacomo Puccini´s ”Madame Butterfly”. En helt fantastisk upplevelse i Musikaliska.

Det var också meningen att vi under rubriken ”Remembering Jussi” skulle få ett panelsamtal med Ann-Charlotte och Anders Björling och med operasångarna Kjerstin Dellert och Ragnar Ulfung, men de sistnämnda hade lämnat återbud i sista stund, vilket gjorde att just denna programpunkt blev ganska ointressant.

Dag 1 av konferensen avslutades med en guidad bussrundtur i Stockholm, men den avstod jag gärna från och gick i stället på Kungliga Operan och såg en fantastisk föreställning av W A Mozart´s ”Figaros bröllop”!

Dag II inleddes med att Christer Eklund och Dan Shea spelade äldre restaurerade inspelningar, men tyvärr missade jag mer än halva delen av föredraget på grund av transportproblem i Stockholms tunnelbana.

Förmiddagen fortsatte med med ett intressant föredrag av Stephan Hastings, editor av musiktidskriften, Musica, med titeln ”Jussi as a recording artist”, vilket var mycket intressant och givande.

Eftermiddagen upptogs av en estraddebatt med titeln ”How do we win the youth for opera?”. I panelen ingick Birgitta Svendén, operachef på KO, förre statsministern Ingvar Carlsson, Dan Shea, Richard Klingspor, operasångare och artistmanager. Dessutom skulle Christer Nylander, vice ordförande i riksdagens kulturutskott ha medverkat, men han satt fast på ett SJ-tåg i Norrköping. Debatten leddes av Niklas Lindblad, känd från Sveriges Radio/TV.

Tyvärr gav inte debatten så mycket, men det brukar ju inte den här typen av debatter göra heller. Huvudorsaken till detta, tror jag, är att finna i att alla medverkande i stort delar samma grundsyn, men detta leder inte fram till någon förändring.

Själv försökte jag få medhåll genom att påstå att Operan borde se över sin prissättning och framförallt göra mer för att få den känd. Målet borde enligt min uppfattning bli att det skulle vara möjligt att köpa en biljett för priset av en biobiljett. Dessutom tror jag att det är viktigt att avdramatisera uppfattningen att man måste vara klädd på ett speciellt sätt för att kunna gå på operan. Vilket man alltså inte behöver, utan huvudorsaken är att man känner sig komfortabel och bekväm.

Hur gick det med mitt inlägg? Svaret är att det gick så där och moderatorn hävdade att gå på opera är ett val man gör. Efter det svaret känns det inte särskilt aktuellt att delta i flera debatter.

Dagen avslutades med en gemensam bussresa till Borlänge.

Dag III inleddes med en bussrundtur på intressanta platser, lite som att gå i Jussis fotspår, men dagen startade, som sig bör med ett besök på Jussi Björling-museet.

Eftermiddagen ägnade vi åt ett föredrag: ”Jussi from the Critics point of view”, med Göran Forsling,som för övrigt var konferensledare, Stephan Hastings och Björn Gustavsson,kulturskribent.Ett intressant föredrag, även om debattdeltagarna i stort var helt överens i sina bedömningar, fast de tog fasta på olika saker.

Själva konferensen avslutades med ett föredrag av Harald Henrysson med titeln: Jussi Björling´s Recordings: ”A New listing on the Museum´s Website” ett föredrag som jag tyvärr inte förstod särskilt mycket av, men det beror kanske på att tröttheten nu började göra sig gällande. Det hade ju varit tre intensiva dagar och med inte alltför mycket nattsömn och även om man inte skall sova mer än sex till sju timmar per natt, så kände jag mig ganska sliten.

Stipendiekonserten

Efter en timmes vila var det så dags för stipendiekonserten i Missionskyrkan och om denna kan du läsa mer om  i ett inlägg här på Operalogg

Avslutningsmiddagen på Galaxen med trevligt sällskap fick avsluta The International Jussi Björling Conference detta jubileumsår.

Läs mer