Joseph Martin Kraus kompositör

Joseph Martin Kraus tysk-svensk kompositör

Joseph Martin Kraus kompositör

tysk-svensk kompositör 1756-1792

Hans far var ämbetsman och det var planerat att Joseph Martin Kraus skulle ha följt sin fars yrkesbana. Joseph Martin Kraus studerade juridik och filosofi i Mainz, Erfurtoch Göttingen, men studerade samtidigt musik och komponerade.

Kraus kom till Sverige 1778 tillsammans med Carl Stridsberg, en svensk som han lärt känna i Göttingen. Den 29 november 1780 invaldes han som ledamot 76 av Kungliga Musikaliska Akademien.[1] Efter att operan Proserpin med libretto av Kellgren efter ett utkast av Gustav III, uppförts på Ulriksdals slottsteater och gillats av hovet, fick Kraus, på kungens bekostnad, resa tillbaka ut i Europa i fem år för att ytterligare förkovra sig musikaliskt. Han lärde där känna bl.a Haydn, Gluck och Salieri. Det är möjligt att han även träffade Mozart eftersom de båda var frimurare. Kraus var medlem i frimurarlogen Zur gekrönte Hoffnung i Wien [2].

Då Kraus återvände till Stockholm engagerades han som hovkapellmästare vid Kungliga operan. Han blev god vän med Carl Michael Bellman och tillsammans skrev de bland annat kantaten Fiskarstugan (1792) och hyllningssången Mozarts död (1792). Verket Dido och Aeneas, baserad på Kellgrens Aeneas i Carthago, som skrevs för öppnandet av det nya operahuset, som framfördes först sju år efter hans död, betraktas som hans största verk, den varar i ca 5 timmar oavkortat skick och är gigantisk med arior, duetter, ensembler, marscher, körer och baletter i ett och får ses som en förwagnersk opera. Den har bland annat framförts på statsteatern i Stuttgart 2006.

Kraus, som ibland har kallats “den svenske Mozart”[3], avled år 1792. Han var då 36 år gammal samt sjuk och utfattig. Han ligger begraven på halvön Tivoli i Bergshamra, hans vänner bar kistan över Brunnsvikens is. Det nuvarande monumentet med inskriptionen: “Här det jordiska af Kraus, det himmelska lefver i hans toner”, restes 1846. Han hade själv önskat att få bli begraven där, då han ofta promenerade och njöt av området och dess utsikt. Han var god vän med grevarna Barck som hade besittningsrätten över Bergshamra-halvön och han vistades ofta i deras hus där han också komponerade musik.[4]. En studie av Kraus val av gravplats har publicerats, se (Schantz, P. 1995).

År 1992 grundades Svenska Kraus-sällskapet. Torget där tunnelbanestation Bergshamras i Solna södra uppgång ligger döptes 2006 om till Kraus torg, och en relief över Kraus av Björn S. Jonsson sattes upp där.

Kraus verk finns bevarade på Uppsala universitetsbibliotek [5]. Flera av Kraus sceniska verk har under åren givits på Drottningholms slottsteater.

Kraus är särskilt aktuell 2014 på grund av att Vadstena-Akademien ger ett verk vid namn Silverskeppet, som är sammansatt av hans musik av dirigenten Jonas Dominique.

Hans operor

VerkSvensk titelPremiär
ProserpinProserpin 1781
Dido och AeneasDido och Aeneas 1781-92

Läs mer

Wikipedia om Joseph Martin Kraus

Wikipedia about Joseph Martin Kraus (In English)

Runeberg om Joseph Martin Kraus

Levande musikarv om Joseph Martin Kraus

Naxos om Joseph Martin Joseph Kraus

Joseph Marttin Kraus Gesellschaft (In Deutsch)

Sammanställt av Mogens H Andersson

Related posts