Jussi Björling-Sällskapets Pris 2021

Jussi Björling-Sällskapets Pris 2021

Den amerikanske tenoren, som är verksam i Sverige, Tim Augustin, mottar Jussi Björling-sällskapets pris på 50 000 kr för 2021.

Jussi Björling-Sällskapets Pris 2021

Prismotivering för Tim Augustin

Den amerikanske tenoren Tim Augustin har en stark inspirationskälla. Källan är Jussi Björling. Den starka förebilden har tagit honom till Sverige. Han delar denna fascination med många andra tenorer. Men Tim tycks ha insupit så mycket kunskap genom att analytiskt studera Jussis sångkonst.

Resultatet är inte epigoneri, men väl en mycket sofistikerad närmelse till de verktyg som är sångarens. Andning, artikulation, textförståelse, expansion och värme. Han har funnit beståndsdelarna i sin egen röst och applicerat sin insikt i en mycket sund röstproduktion, som lugnt tar honom genom hela registret som han behöver och lite till.

Med all den tillförsikt som man som lyssnare kan få genom att lyssna på Tim Augustins interpretation av sånger och arior, som ibland också inkluderar Jussirepertoar, så står det klart att vi här har en mycket värdig pristagare till Jussi Björlingsällskapets pris 2021.

Med röstskönhet, vekhet och styrka bedårar han lyssnaren.

Läs mer