Karmelitsystrarna på Malmö Opera – synopsis

Karmelitsystrarna på Malmö Opera - synopsis

Karmelitsystrarna på Malmö Opera – synopsis

Kompositör och librettist

Musik: Francis Poulenc|Text: E. Lavery after a drama by Georges Bernanos

Libretto

Här kan du hämta librettot till Karmelitsystrarna ESPANOL

Premiär

Premiär: Milano, La Scala 26 januari 1957. Svensk premiär: Stockholm, Operan 11 april 1981. Sett föreställningen: 4.03.2010 på Malmö Opera

TABLÅ 1 BIBLIOTEKET HOS MARKIS DE LA FORCE APRIL 1789

Markisen minns hur hans hustru dog vid ett upplopp när dottern Blanche föddes. Blanche har alltid varit rädd och orolig. Hon ber sin far om tillstånd att få träda in i karmelitklostret.

TABLÅ 2 KLOSTRERT SAMTALSRUM

Den gamla priorinnan prövar Blanches skäl för att bli nunna och säger att livet i klostret inte är någon tillflyktsort. Hon blir mycket berörd när hon hör att Blanche valt samma klosternamn som hon själv en gång gjorde: Soeur l’1’Agonie du Christ-Syster av Kristi dödsångest.

TABLÅ 3 KLOSTERTRäDGåRDEN

Novisen Constancee anförtror Blanche att hon fått en uppenbarelse av Gud att de två kommer att dö tillsammans.

TABLÅ 4 EN KLOSTERCELL

Den döende priorinnan tar farväl av Blanche och ger henne det enda hon kan: sin död. Efter att ha anbefallt Blanche åt Moder Marie dör den gamla en kvalfylld död.

TABLÅ 5 EN KLOSTERCELL

När Blanche inte vågar att vaka vid den döda ger Moder Marie henne tillstånd att sit slippa. Hon säger att Blanche ska sluta känna skam för sitt misslyckande och be Gud om nåd.

TABLÅ 6 KAPITELRUMMET

Kyrkans val av ny priorinna var oväntat. I stället för den självklara, stolta Moder Marie valdes en enkel kvinna – Madeleine Lidoine – som betonar vikten av bönen och mildhetens väg.

TABLÅ 7 SAMTALSRUMMET

Blanche får besök av sin bror, som ber henne lämna klostret och återvända till fadern. Hon förklarar att hon nu är en annan – en dotter av Karmel.

TABLÅ 8 KAPELLET

Revolutionstribunalen tränger in i klostret och meddelar att all religiös verksamhet är förbjuden. Moder Marie anser att nunnorna nu bör stå upp för sin tro och bli martyrer, medan priorinnan menar att det är Gud som utser Martyrer.

TABLÅ 9 KAPELLET

Medan piorinnan är bortrest genomför nunnorna, på iniativ av Moder Marie, en omröstning om att svära martyreden. Efter att ha svurit eden flyr Blanche.

TABLÅ 10 BIBLIOTEKET HOS MARKIS DE LA FORCE

Moder Marie söker upp Blanche som lever som en piga i sitt gamla hem. Moder Marie säger att den värsta inte är att bli föraktad av andra utan att förakta sig själv.

TABLÅ 11 FäNGELSET

Medan Moder Marie är borta fängslas nunnorna och döms till döden för kontrarevolutionär verksamhet, eftersom de har träffats i hemlighet. Priorinnan som inte svurit martyreden lovar att ta på sig ansvaret för löftet som de andra avgivit. Constance har drömt att Blanche skall komma tillbaka.

TABLÅ 12 PLACE DE LA REVOLUTION JULI 1794

Moder Marie erfar i samtal med biktfadern och i mötet med priorinnan att Gud har valt att hennes offer är att avstå martyrdöden. Hon är inte med när de andra nunnorna går mot schavotten sjungande Salve Regina. Blanche bryter sig ur folkmassan och förenas med de andra.

 

 

Sammanställt av Mogens H Andersson

 

 

Related posts