Kreatörer som mottagit Litteris et Artibus

Kreatörer som mottagit Litteris et Artibus

Medaljen Litteris et Artibus delas ut två gånger om året: på Karldagen den 28 januari och på Gustavdagen den 6 juni. Vid samma tillfälle delas Serafimermedaljen och H.M. Konungens medalj ut ur konungens hand. Kronprins Karl hade vid instiftandet inspirerats av den danska medaljen Ingenio et arti (instiftad 1841), som dock utdelas betydligt mer sparsamt.

Kreatörer som mottagit Litteris et Artibus

Medaljen Litteris et Artibus (latin för För vitterhet och konst), förkortad GMleta (tidigare LetA), är en svensk kunglig medalj instiftad 1852/1853 av kronprins Karl, sedermera Karl XV. Den utdelas sedan 1860 för ”framstående konstnärliga insatser inom främst musik, scenisk framställning och litteratur”. Medaljen har på framsidan den regerande konungens bröstbild med latinsk omskrift och på frånsidan inskriften Litteris et artibus i en öppen lagerkrans. Medaljen är utförd i förgyllt silver av åttonde storleken och bäres vanligen på bröstet i högblått band, i vissa fall dock i Serafimerordens band.Sedan 1975 har medaljen i första hand utdelats till musiker, sångare och skådespelare.

Kreatörer som mottagit medaljen

Mer att läsa