Kungliga Operan ska fatta renoveringsbeslut 2024

renoveringsbeslut

Renoveringsbeslut: Renoveringsbeslut nu är det dags för Kungliga Operan att fatta rätt beslut om vilket alternativ de föredrar kring renoveringen av operahuset antingen Förstudien eller Alternativet, men egentligen skulle det vara bäst om det byggdes ett helt nytt operahus dvs från grunden

Kungliga Operan ska fatta renoveringsbeslut 2024

Statens Fastighetsverk (SFV) har nu överlämnat sin rapport avseende en kommande renovering av Operahuset. I SFV:s rapport presenteras två olika renoveringsförslag: Förstudien respektive Alternativet. Endast ett av dessa förslag har rätt förutsättningar för Kungliga Operans verksamhet och regeringsuppdrag som nationalscen för opera och balett – det förslaget heter Alternativet.

Nu finns två förslag på bordet. Ett sätter fastighetsägarens intresse främst – ett sätter Operan och verksamheten i fokus. För Operan är det självklart att Alternativet är det bästa alternativet, säger Fredrik Lindgren.

Båda förslagen som SFV nu har presenterat innebär avsteg från Kungliga Operans uppsatta krav och behov. Det beror framförallt på att modern teknik och standard är utrymmeskrävande och att vissa uppsatta krav är mycket kostnadsdrivande. Alternativet uppfyller dock verksamhetens krav och behov i betydligt större utsträckning än Förstudien och innebär samtidigt större utvecklingsmöjligheter, varför Operan förordar det förslaget.

Det förslag som Statens Fastighetsverk kallar Förstudien innebär att Operan ska flytta ut hela Kungliga Hovkapellet till Musikaliska. Det blir en logistisk mardröm att dagligen transportera instrument och personal fram och tillbaka året runt i evig tid. Det blir dessutom långsiktigt dyrare, säger Fredrik Lindgren.

Avgörande skillnader mellan de två förslagen

Alternativet gör det möjligt att behålla Kungliga Hovkapellet i Operahuset och därmed hålla samman den konstnärliga verksamheten. Förstudien kräver att hela Kungliga Hovkapellet flyttar till Musikaliska kvarteret, vilket innebär stora logistiska utmaningar, att Kungliga Operan behöver betala hyra för fler lokaler och dubbla kostnader för flera servicefunktioner.

Alternativet innefattar tre balettsalar som motsvarar behoven hos ett balettkompani i världsklass. I Förstudien får inte baletten de fullstora salar som behövs.

Den nya andrascenen i Alternativet får nästan dubbelt så många publikplatser som i Förstudien, samt har en publik foajé som ger möjligheter till ökade intäkter.

Förstudien innebär att Operahuset förblir stängt mot Kungsträdgården, medan Alternativet öppnar upp huset mot parken, på det sätt som ursprungligen fanns när huset byggdes. Det ökar tillgängligheten och attraktionskraften, och återskapar den koppling mellan parken och Operahuset som har gått förlorad.

Vi behöver en lösning på renoveringen av Kungliga Operan som är hållbar och effektiv i många år framöver för verksamheten, medarbetarna, publiken och skattebetalarna. Alternativet gör att vi får allt under ett och samma tak — en organisation och kultur som håller ihop. Det är så man bygger en verksamhet och skapar stor konst, säger Fredrik Lindgren.

Läs mer

WordPress Cookie-meddelande av Real Cookie Banner