Lise Davidsen Female Singer 2021

female singer
81 / 100

Lise Davidsen Female singer of the Year 2021: De efterlängtade vinnarna av International Opera Awards 2021 tillkännagavs i kväll i en virtuell ceremoni som övervakades runt om i världen.

Lise Davidsen Female Singer 2021

De efterlängtade vinnarna av International Opera Awards 2021 sponsrade av Mazars tillkännagavs ikväll i en online-ceremoni över hela världen.

Efter att 2020-livsceremonin tvingades av scenen av pandemin, firade online-evenemanget det arbete som gjordes 2019 samtidigt som det hyllade operavärldens motståndskraft under pandemin 2020.

Årets operaföretag presenterades för Teatro Real Madrid, erkänt både för en superlativ säsong 2019 och som ett av de första operakompanier som återvänder till liveuppträdande under lockdown-förhållanden, med en hyllad La Traviata i juli 2020.

Den norska sopranen Lise Davidsen utnämndes till Årets kvinnliga sångare medan den mexikanska tenoren Javier Camarena tilldelades titeln Årets manliga sångare och tilldelade priset till “hela konstnärssamhället” för sitt engagemang trots utmaningarna 2020.

Jamie Barton

Den amerikanska mezzosopranen Jamie Barton, som röstades fram av allmänheten som vinnaren av Opera Magazine Readers ‘Award, som sa att hon var “helt gobsmackad” av vinsten.

Mezzosopranen Vasilisa Berzhanskaya och tenoren Xabier Anduaga delade utmärkelsen Mazars Young Singer medan Salzburg-festivalen – ett annat företag som är ledande för att uppträda under kovida begränsningar – utsågs till årets festival för andra gången, efter att ha vunnit titeln vid invigningen utmärkelser 2013.

I Storbritannien var det vinster för både Birmingham Opera Company (Education & Outreach) och dess musikdirektör Alpesh Chauhan (Årets nykomling) medan Sir David Pountney hedrades som vinnare av Good Governance Award for Leadership in Opera för hans betydande bidrag som chef för Bregenz-festivalen och nyligen Welsh National Opera.

Bernard Haitink

Lifetime Achievement Award 2021 delades ut till Bernard Haitink, som gick i pension i åldern 90 år. När han reflekterade över sin karriär i ett rörande acceptanstal sa dirigenten:

””Jag kan ärligt säga att några av de djupaste och mest rörande upplevelserna i min musikal livet har varit i operahuset … Det har varit en gåva “.

Priset för filantropi gick till Martina Arroyo Foundation för sitt arbete med unga konstnärer och uppsökande initiativ, med den legendariska divan som själv accepterade priset från New York.

Denyce Graves

En ny utmärkelse, utdelad i samarbete med organisationen Opera For Peace, delades ut till Denyce Graves, som erkände den amerikanska mezzos djupa engagemang för sociala syften.

Vid sidan av prisutdelningarna inkluderade online-evenemanget en “Celebration of Resilience”, som hyllade några av de många organisationer och individer som arrangerade live eller digitala föreställningar under pandemin och hittade innovativa sätt att stödja branschen och samhället i stort.

Vinnare

Den fullständiga listan över vinnare finns nedan. Bortsett från läsarpriset valdes alla vinnare av en internationell jury av operaproffs under ledning av John Allison, redaktör för tidningen Opera (The Founding Media Partner of the Awards) och klassisk musik kritiker av The Daily Telegraph. Över 100 finalister från sex kontinenter var på listan, vilket visar den riktigt globala räckvidden för utmärkelsen.

IN ENGLISH

The much-anticipated winners of the 2021 International Opera Awards sponsored by Mazars were tonight announced in an online ceremony watched around the world. After 2020’s live ceremony was forced off stage by the pandemic, the online event celebrated work done in 2019 while also paying tribute to the resilience of the opera world during the pandemic in 2020.

Opera Company of the Year was presented to the Teatro Real Madrid, recognised both for a superlative 2019 season and as one of the first opera companies to return to live performance under lockdown conditions, with an acclaimed La Traviata in July 2020. Norwegian soprano Lise Davidsen was named Female Singer of the Year while Mexican tenor Javier Camarena took the title of Male Singer of the Year, dedicating the award to “the entire artistic community” for its commitment despite the challenges of 2020.

Also celebrated was American mezzo-soprano Jamie Barton, voted by the public as the Opera Magazine Readers’ Award winner, who said she was “absolutely gobsmacked” by the win. Mezzo soprano Vasilisa Berzhanskaya and tenor Xabier Anduaga shared the Mazars Young Singer award while the Salzburg Festival – another company to lead the way in performing under covid restrictions – was named Festival of the Year for the second time, having first won the title at the inaugural awards in 2013.

In the UK, there were wins for both Birmingham Opera Company (Education & Outreach) and its Music Director Alpesh Chauhan (Newcomer of the Year) while Sir David Pountney was honoured as winner of the Good Governance Award for Leadership in Opera for his significant contributions as head of the Bregenz Festival and more recently Welsh National Opera.

The 2021 Lifetime Achievement Award was presented to Bernard Haitink, who retired in 2019 aged 90. Reflecting on his career in a touching acceptance speech, the conductor said: “”I can honestly say that some of the deepest and most moving experiences of my musical life have been in the opera house…It has been a gift”.

The award for Philanthropy went to the Martina Arroyo Foundation for its work with young artists and outreach initiatives, with the legendary diva herself accepting the award from New York. A new award, presented in association with the organisation Opera For Peace was presented to Denyce Graves, recognising the American mezzo’s deep commitment to social causes.

Alongside the award presentations, the online event included a “Celebration of Resilience”, paying tribute to some of the many organisations and individuals who staged live or digital performances during the pandemic and found innovative ways to support the industry and wider community.

The full list of winners can be found below.

Aside from the Readers’ Award, all winners were chosen by an international jury of opera professionals chaired by John Allison, editor of Opera magazine (the Founding Media Partner of the Awards) and classical music critic of The Daily Telegraph. Over 100 finalists from six continents were shortlisted, demonstrating the truly global reach of the Awards.

AND THE WINNERS ARE…

CHORUS
Metropolitan Opera

CONDUCTOR
Kirill Petrenko

DESIGNER
Małgorzata Szczęśniak

DIRECTOR
Robert Carsen

EDUCATION & OUTREACH
Birmingham Opera Company

FEMALE SINGER
Lise Davidsen

FESTIVAL
Salzburg Festival

LEADERSHIP
(sponsored by the Good Governance Institute)
David Pountney

LIFETIME ACHIEVEMENT
Bernard Haitink

MALE SINGER
Javier Camarena

NEW PRODUCTION
Tale of Tsar Saltan
(Tcherniakov, La Monnaie De Munt)

NEWCOMER
Alpesh Chauhan

OPERA COMPANY
Teatro Real, Madrid

OPERA FOR PEACE PRIZE
Denyce Graves

OPERA ORCHESTRA
Bayerisches Staatsorchester / Bayerische Staatsoper, Munich

PHILANTHROPY
Martina Arroyo Foundation

RECORDING (SOLO RECITAL)
Jakub Józef Orliński: Facce d’amore (Erato)

RECORDING (COMPLETE OPERA)
Thomas: Hamlet (Naxos) [DVD]

OPERA MAGAZINE READERS’ AWARD
Jamie Barton

REDISCOVERED WORK
Moniuszko: Paria (Teatr Wielki, Poznań)

WORLD PREMIERE
Glanert: Oceane (Deutsche Oper, Berlin)

YOUNG SINGER sponsored by Mazars
Xabier Anduaga
Vasilisa Berzhanskaya

Läs mer- Read more