Livläkarens besök på Det Kongelige Teater Operaen – synopsis

Livläkarens besök på Det Kongelige Teater Operaen - synopsis

Livläkarens besök på Det Kongelige Teater Operaen – synopsis

Kompositör och librettist

Musik: Bo Holten|Text:Den bygger på P O Enqvist bok Livläkarens besök,och som librettister står P.O.Enquist och Eva Sommestad Holten

Premiär

Premiär på Den Kongelige Opera i Köpenhamn 28 mars 2009.Sett föreställningen: 09.05.2009 Den Kongelige Opera Köpenhamn

I AKT

Kung Fredrik V ligger rädd och berusad för döden. Han kallar på sin son Christian och hinner precis välsigna honom innan han faller ner död.

Hovet hyllar den nya kungen Christian VII. Men hans bristande jämvikt och balans är uppenbart för alla, och ämbetsmannen Guldberg föreslår, att Christians lärare, Reverdil, byts ut mot en läkare. Greve Rantzau rekommenderar sin vän från Altona: Johann Friedrich Struensee.

Rantzau hittar Struensee på arbete bland fattiga. Han lockar sin motvilliga vän genom att han som en galen kungs läkare kan få makt till att hela själva Danmark.

Den sjuttonåriga Christian skall gifta sig med den femtonåriga Caroline Mathilde. Ceremonin äger rum i Roskilde. Christian assisteras av Guldberg, som är i sällskap med Christians styvmor, änkedrottningen. Utställda på en scen möts de två förskrämda tonåringarna som möts för första gången. På kvällen lämnar hovdamen fru von Plessen Caroline Mathilde rädd och helt ensam i det kalla okända slottet.

Struensee intar sin roll som Christians medhjälpare och beskyddare. änkedrottningen anklagar Struensee för hans upplysningsidéer och för att tillägna politisk makt. Hon förutser Guds hämnd och stränga förhör.

Caroline Mathilde är frusterad över den frånvarande Christian. Men vid hovet tilldrar hon allas blickar och väcker liderligheten hos alla – också Guldberg. I dansen möter hon Struensee i en första trevande flirt.

Då Christian inte vågar gå till Caroline Mathildes säng, iscensätter maitre de plaisir Enevold Brandt och hans medhjälpare en erotisk upplärning av Stövlet-Katrine. Men hon kastar ut dem båda två, och träder in i Christians fantasivärld som Universums härskarinna.

2.AKT

Caroline Mathilde fångar Struensee i en passage och frågar uppfordrande efter de ridlektioner som han har lovat henne.

Christian avskedar riksrådet. Han ber Struensee att alltid vara vid hans sida och att ta hand om Caroline Mathilde. Struensee ser historiens spricka öppna sig. Men vågar han gå in?

Hans vän Rantzau konstaterar, att Johann Friedrich Struensee, en tysk läkare, nu har all makt i Danmark. Men Rantzau är upphetsad över Struensees politiska naivitet och om hans idé att han vill visa Christian verkligheten. Struensee fasthåller idén att han vill låta Christian, inkognito, träffa en fattig pojke som blir straffad på en trähäst. Då Christian närvarar vid bestraffningen, bryter han samman, och folket vänder sig mot de främmande i en lynchstämning.

På Ascheberg vid Altona råder lättsinne, frihet och flöjtspel. Struensee läser Holberg för Caroline Mathilde: “Vi har lust till det förbjudna”. Strax glider de tillsamman över gränsen för det mest förbjudna.

Skandalen exploderar. Caroline Mathilde är gravid med Struensee! I Kungens Trädgård leker pöbeln “drottning och Struensee” bakom buskarna, medan det fina borgerskapet förfäras. änkedrottningen och Guldberg är eniga om, att syndens smitta nu skall brännas bort. Stövlet-Katrine arresteras och förflyttas och siktet är nu inställt på Caroline Mathilde, skökan på Danmarks tron.

På Hirschholm Slott lever Struensee, Caroline Mathilde och deras barn det enkla livet. Brandt skall sköta den sjuke Christian, men får nog och biter honom i fingret, vilket senare kommer att visa sig ödesdigert. Struensee osäkerhet växer, medan Caroline Mathilde övertar inititiavet.

I Köpenhamn upptäcker Rantzau, att upproret pyr, och att det stöttas av Guldberg. Han skyndar sig att berätta, att Holmens matroser är på marsch mot Hirschholm. Det är tid att välja sida, och Rantzau lämnar, medan Brandt stannar. Struensee överväger flykt, men Caroline Mathilde är inte rädd. Hon möter matroserna och vinner deras sympati med ett avväpnande tal.

Tillbaka i Köpenhamn firas Christians födelsedag på Hovteatern, där änkedrottningen ger startskottet till den nya maktövertagandet. Christian undertecknar arresteringsorderna, och därefter grips Struensee och Caroline Mathilde.

I staden utlöser begivenheterna pöbelupplopp och eldsvådor. Ljuset kan ses från Kronborg slott där Caroline Mathilde sitter förtvivlad i fångenskap. Fastsatt i kedjor på Kastellet fruktar Struensee att bli utsatt för tortyr. Guldberg triumferar som segerherre: Gud väljer de små och ringaktade – Gud väljer Christian och honom, Guldberg!

Caroline Mathilde döms till utvisning och fråntas sitt barn. Struensee döms för stämplingar mot majestätet, och Brandt för att ha förgripit mot kungens person. Brandt avrättas. Struensee ser ut över ett hav av människor, för vars skull han en gång trängde genom historiens spricka. Men vad med syndens smitta?

Eva Sommestad Holten. Översättning av Mogens H Andersson

 

Sammanställt av Mogens H Andersson

 

 

Related posts