Luigi Cherubini italiensk kompositör 1760 -1842.

Cherubini fick som 18-åring ett stipendium att studera den neapolitanska operastilen för Sarti. Under de tre år stipendiet varade skrev han arior till Sartis operor och debuterade själv som operakompositör med Quinto Fabio (1779) och inom några år fick han sina första verk uppförda på de främsta operascenerna i Italien.

Luigi Cherubini

1784 inbjöds han till England där han skrev ett par operor för Theatre Royal, men det var ett besök i Paris 1785 som blev avgörande för hans framtid. 1786 slog han sig ned där och frånsett enstaka besök i Italien och Wien blev han kvar resten av sitt liv.

Hans första operor gick i neapolitansk stil, som han hade fått lära sig från första början, men han tillägnade sig snabbt den franska som byggde på Gluck och Rameau. Hans första opéra comique, Lodiska (1791) lyfte genren till ett högre musikaliskt plan än den tidigare befunnit sig på och innehållet tilltalade hans revolutionära samtid.

Cherubinis nästa opera Éliza (1794) var också en befrielseopera men förlagd till Alperna. Med sitt mästerverk Medea (1797) återvände han till de mytologiska motiven som bl.a. Gluck hade föredragit. Av hans senare operor är de mest kända Les deux journées ( Vattendragaren) (1800), som både Goethe och Beethoven beundrade och Les Abencérages (1813), där han gjorde ett försök i den stora romantiska stil som höll på att växa fram och som han själv kom att bilda övergången till. Det är främst tack vare Maria Callas som Medea har återupptäckts på 1900-talet.

LÄS MER