Madame Butterfly på Dalhalla Operafestival – synopsis

Peter Nyqvist romans- och kyrkosångare - tenor

Madame Butterfly på Dalhalla Operafestival – synopsis

Kompositör och librettister

Musik: Giacomo Puccini|Text: Giuseppe Giacosa och Luigi Illica, efter ett skådespel av Belasco|

Libretto

Här kan du hämta hem librettot till Madame Butterfly i olika versioner på italienska eller/or IN ENGLISH eller/or ESPANOL eller/orDEUTSCH eller/or FRANÇAIS

Premiär

Uruppförande i Milano La Scala 17 februari 1904.Svensk premiär Stockholm, Operan 21 augusti 1908.

Akt I

En amerikansk sjöofficer, Benjamin Franklin Pinkerton, anländer till Nagasaki. Av en hjälpsam fastighetsmäklare och slavhandlare Goro får han hyra ett hus i 999 år där japanska tjänare ingår i priset. Dit kommer Cio-Cio-San, mera känd som Butterfly, som har sålts till Pinkerton för 100 yen.

En gäst,Sharpless, amerikansk konsul i Nagasaki anländer. Han varnar Pinkerton för ett “tillfälligt” äktenskap med den japanska kvinnan. Ett sådant farligt spel kan kosta Cio-Cio-San livet. Den självsäkre löjtnanten avfärdar varningen med ett skratt.

Vännerna dricker whisky.Pinkerton höjer sitt glas för en annan flicka som han skall gifta sig med hemma i Amerika. Det äktenskapet ska bli en äkta, helig allians mellan två jämlika människor.

Cio-Cio-San anländer, ledsagad av sina vänner. Sedan kommer myndighetspersoner och släktingar. När gästerna har bekantat sig med brudgummen vidtar en måltid. Nu kan Pinkerton och Butterfly till slut träffas på tu man hand. Cio-Cio-San bekänner att hon för hans skull har konverterat till kristendomen.

Vigselakten börjar, men ceremonin avbryts av Bonza, Butterflys farbror. Han förbannar sin avfälling till brorsdotter. Pinkerton kör alla släktingar på porten och snart förvandlas Cio-Cio-Sans tårar till ett leende. Man hör Suzukis aftonbön och Cio-Cio-San säger lågmält: “allt är stilla, himlen andas av lycka” Pinkerton omfamnar Butterfly.

Akt II

Tre år senare.

Suzuki tillber en av de gamla gudarna om hjälp för Cio-Cio-San, för hon har gråtit oavbrutet sedan Pinkerton for. Suzukis sorgsamma bön avbryts av Butterflys klagan: varken Japans eller Amerikas kan hjälpa de olyckliga. Suzuki försöker övertyga sin vän om att främlingen inte kommer tillbaka. Men Cio-Cio-San försvarar feberaktigt sin kärlek. Hon minns varje ord hon har sagt.

Konsul Sharpless kommer till Butterfly i sällskap med Goro, för att meddela den förkrossande nyheten att Pinkerton har gift sig. Då träder prins Yamadori in. Han är villig att gifta sig med den övergivna Cio-Cio-San. Men hon hänvisar till amerikansk lag: hon är löjtnant Pinkertons hustru och kan inte kastas bort som en förbrukad leksak.

Konsuln försöker läsa brevet från Pinkerton men förmår inte yttra de tragiska orden. Sharpless råder den olyckliga kvinnan att lyssna tilt Goros råd och gifta sig med Yamadori. Som svar ber Cio-Cio-San att Suzuki ska hämta ett barn. Konsuln frågar efter barnets namn. Svaret är lågmält men fullt av värdighet: “Nu heter han Lidande, men om hans far återvänder kommer han att heta Lycka.”

Sharpless går därifrån tomhänt och Goro lämnar huset, muttrande över kvinnor. Ett kanonskott avfyras. Ett amerikanskt fartyg angör hamnen. Det är det skepp där Pinkerton tjänstgör. Kvinnor dekorerar huset med blommor. Cio-Cio-San pojken och Susuki väntar otåligt på Pinkerton.

Akt III

Han måste komma! Nästa morgon väntar Cio-Cio-San fortfarande på Pinkerton. Då kommer konsul Sharpless, Pinkerton och hans amerikanska hustru Kate. Den trogna vännen Suzuki försöker inte ens dölja årarna och berättar för Pinkerton att Cio-Cio-San och pojken har väntat på honom hela natten . Oroad frågar Suzuki Pinkerton om kvinnan i hans sällskap. Sharpless svarar att hon är Pinkertons hustru och att de har kommit för att ta med Cio-Cio-Sans son.

Pinkerton inser att han har varit lättsinnig. Han tar avsked av det hus där han har tillbringat oförglömliga timmar fyllda av kärlek. Pinkerton går. Sedan följer ett samtal mellan Suzuki och Kate. Suzuki lovar att övertala Butterfly att ge sin son till fadern och dennes fru. Sedan ber hon Kate att gå med detsamma för att inte stöta ihop med Butterfly.

Plötsligt dyker Cio-Cio-San upp. Hon trodde att Pinkerton hade kommit, men i stället ser hon en amerikansk kvinna. För ett ögonblick blir Cio-Cio-San förskräckt: kan hennes man vara död… men hon vet redan sanningen. Pinkerton är död bara för henne.

Som svar på kates fråga om Cio-Cio-San vill överlämna barnet svarar hon: “Faderns önskan är helig. Låt honom ta vår son.” Sharpless och Kate lämnar huset och Cio-Cio-San beordrar även Suzuki att lämna henne. Butterfly tar en dolk som hennes far en gång hade begått självmord med. Hon läser de rader som är ingraverade i bladet: “ärofullt dör de som inte kan fördra vanära.”

Suzuki anar en olycka och skickar sonen att besöka Cio-Cio-San. Butterfly omfamnar honom och säger adjö. Stum tystnad råder i rummet.

Pinkertons röst hörs:”Butterfly, Butterfly!”

Related posts