Mahlers rikaste symfoni digitalt på SON

Mahlers rikaste symfoni på SONs digitala scen

I dag onsdag, 17 juni, ger Norrköpings Symfoniorkester sin sista strömmade konsert före sommaruppehållet. Vid konserterna på SONs digitala scen framträder orkestern med en något decimerad numerär, för att musikerna ska kunna hålla avstånd mellan varandra på scenen.

Det blir Gustav Mahlers Das Lied von der Erde (Sången om jorden), i version för kammarorkester, vi får höra på onsdag. Verket, som också kallats för Mahlers rikaste symfoni, är för två sångsolister och orkester, baserad på sex tonsättningar av gamla kinesiska dikter. Solister är Anna Larsson och Göran Eliasson och dirigent är Stefan Solyom.

I sin struktur är Das Lied von der Erde lika mycket en symfoni som något annat av hans orkesterverk med vokala inslag. Mahler var oerhört vidskeplig. Beethoven, Bruckner, Schubert, Dvorák – alla hade de avlidit efter att ha skrivit sin nionde symfoni, och Mahler hade nu skrivit åtta. Det nya verket fick därför inget nummer – på så sätt hoppades Mahler ha kringgått sitt öde. Han komponerade därefter verkligen en symfoni nr 9 – och den blev följdriktigt hans sista fullbordade komposition. Han hann heller aldrig höra Das Lied von der Erde annat än för sitt inre öra.

Det sexsatsiga verket börjar med en Dryckesvisa om jordens elände, fortsätter med Den ensamme om hösten, Om ungdomen, Om skönheten, Den druckne om våren och avslutas med verkets innerligaste sats Avskedet. Mahler tänkte kanske ändå att detta var det sista han skrev – i alla händelser var detta det sista verk SON spelade innan man flyttade från Hörsalen till den nybyggda De Geerhallen 1994.

Anna Larsson har fått sig ett namn som en av världens ledande altsångerskor, och framträtt i bland annat många Wagneroperor på operahus i Berlin, München, Wien, Salzburg, Stockholm och Aix en Provence. Bland alla utmärkelser hon fått, kan särskilt nämnas Birgit Nilsson-stipendiet, Musikaliska Akademiens interpretpris och att hon valdes in som ledamot i Akademien, samt Jussi Björlingstipendiet.

Göran Eliasson studerade vid Operahögskolan i Stockholm, med examen 1995. Han har framträtt på Kungliga Operan, Folkoperan, Norrlandsoperan, vid festivalen i Aix-en-Provence, samt vid operorna i Köln och Göteborg. Han driver tillsammans med sin fru Anna Larsson Vattnäs Konsertlada där man sedan starten 2011 ger opera i kammarformat.

Stefan Solyom är en ofta återkommande dirigent hos SON, men också kompositör, arrangör, hornist och pianist. Han har vunnit stor internationell uppmärksamhet, inte minst sedan han vann den Internationella Sibeliustävlingen för dirigenter 2000. 2009 blev han musikdirektör vid Deutsche Nationaltheater und Staatskapelle i Weimar och sedan debuten som operadirigent vid Kungliga Operan i Stockholm har han bl.a. gästat operahusen i Paris och Frankfurt samt Komische Oper i Berlin. Under sex år har han varit chefdirigent för Helsingborgs Symfoniorkester.

Konserten finns tillgängliga på SONs webbplats norrkopingssymfoniorkester.se
från kl 18.00 onsdag 17 juni

Onsdag 17 Juni 2020 kl 18.00
Inspelat i De Geerhallen

Norrköpings Symfoniorkester
Dirigent Stefan Solyom
Solister Anna Larsson alt, Göran Eliasson tenor
Konsertmästare Mikael Wenhov

MAHLER Das Lied von der Erde
(version för kammarorkester)