Malmö Opera och Sysav inleder klimatsamarbete

Teknikmästare Josefin Lönnerheim visar dekorelement märkt med Gröna cirkeln. Fotograf: Andreas Offesson

Sysav och Malmö Opera inleder ett samarbete för att minska operahusets klimatavtryck. Bland annat kommer ett nytt cirkulärt system, Gröna cirkeln, göra att delar av scenografin återanvänds i flera produktioner.

Kan ett operahus med höga krav på nyskapande och konstnärlig frihet använda cirkulära modeller för sitt material? Självklart. Sysav och Malmö Opera påbörjar nu en hållbarhetsresa tillsammans för att minska föreställningarnas miljöpåverkan.

”Malmö Opera kontaktade oss och frågade om vi ville bli deras hållbarhetspartner. Det såg vi som en kul utmaning: att införa miljötänk utan att behöva kompromissa med konstnärlig höjd. Fram till nu har mycket av dekoren gått direkt till återvinning, men med Gröna Cirkeln och återanvändning tas steg uppåt i avfallshierarkin”, säger Peter Engström, vd för Sysav. ”Malmö Opera är en fantastisk lokal kulturinstitution och samarbetet känns naturligt i vår strävan att bidra till att bli världens mest hållbara region.”

Ett inledande steg i samarbetet är inspirationsföreläsning och studiebesök hos Sysav för stora delar av operans personal.  Nästa led i hållbarhetsarbetet är införandet av konceptet Gröna cirkeln, ett återanvändningssystem av scenkonstruktion. Gröna cirkeln-dekaler placeras på alla delar som går att återanvända. När dekoren demonteras är det lätt att spara allt som går att återanvända, återvinna det som går att återvinna och sälja det som ska säljas.

”Malmö Opera ska vara ett hållbart hus, socialt men också ur ett miljöperspektiv”, säger Malmö Operas vd Michael Bojesen. ”Vi har till exempel inlett ett samarbete med Skånetrafiken för att uppmuntra vår publik att resa kollektivt till våra föreställningar, matsvinnet i vår kantin har minskat till nära noll sedan vi ändrade betalningsmetod och vi ger en konsert för minnessjuka med pengar vi sparat in på att inte ge premiärblommor. Nu vill vi fortsätta arbetet genom att se vad vi kan göra för att minska miljöavtrycket från våra produktioner. Att vända sig till Sysav var ett naturligt steg.”

 

  Läs mer om Gröna cirkeln nedan.

Gröna cirkeln

Systemet går ut på att man sätter en grön dekal på de delar av dekoren som ska återanvändas och att ritningarna för kommande uppsättningar på ett enkelt sätt visar hur man använder Gröna cirkel-systemet, innan man bygger dekoren. Metoden har använts framgångsrikt av andra organisationer med scenverksamhet, och har även kompletterats med ett rambibliotek så att dekorkomponenter alltid matchar Gröna cirkel-systemets riktlinjer för framtagning av ny scenografi.

Gröna cirkeln verkar för en cirkulär affärsmodell där fokus är på identifiering och återanvändning av dekorer i kommande produktioner, som i det långa loppet kan leda till en miljöanalys av alla produktioner. Systemet Gröna cirkeln ska testas inom konstruktion och scen i och med föreställningen Tosca som har premiär i december 2019.